Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

11

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle zemí xxxxx §13zb odst. 2 xxxxxx x. 164/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Zpracovatel: Xxx. Jan Xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;

xxx.: 257 044&xxxx;629

X. x.: XX-22657/2023/2401-1

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě §13zb xxxx. 2 xxxxxx x. 164/2013 Xx., o mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „zákon“) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zemí podle §13zb xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx. Xxxxxx státy xxxx:

X. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2016:

1.&xxxx; Xxxxxxxxx 2.&xxxx; Xxxxxxx 3.&xxxx; Brazílie

4.  Guernsey

5.  Xxxxx

6.&xxxx; Xxxxxxxxx

7.&xxxx; Xxxxxxxx

8.&xxxx; Xxxxxx

9.&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)

10.&xxxx; Xxxxxxxxx ostrovy

11.  Xxxxxx

12.&xxxx; Kazachstán

13.  Xxxxxxxx

14.&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx

15.&xxxx; Xxxxxx

16.&xxxx; Xxxxxx

17.&xxxx; Nový Zéland

18.  Xxxxxxxx

19.&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (USA)

II. Xxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2017:

11.  Japonsko

12.  Xxxxxx

13.&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)

14.&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx

15.&xxxx; Xxxxxx

16.&xxxx; Xxxxxxxxxx

17.&xxxx; Xxxxxxxx

18.&xxxx; Xxxxxxxx republika

19.  Kostarika

20.  Xxxxxxxxxxxxxxx

21.&xxxx; Malajsie

22.  Xxx (Xxxxxx Man)

23.  Xxxxxx

24.&xxxx; Xxxxxx

25.&xxxx; Nový Zéland

26.  Xxxxxxxx

27.&xxxx; Peru

28.  Ruská xxxxxxxx

29.&xxxx; Xxxxxxxx

30.&xxxx; Spojené xxxxx xxxxxxxx (USA) 31.&xxxx; Xxxxxxx

XXX. Pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve 1. xxxxx 2018:

1.&xxxx; Xxxxxxx

2.&xxxx; Xxxxxxxxx

3.&xxxx; Austrálie

4.  Xxxxxxx

5.&xxxx; Xxxxxxxx

6.&xxxx; Britské panenské xxxxxxx

7.&xxxx; Curaçao

8.  Čína

9.  Xxxxxxxx

10.&xxxx; Xxxxx

11.&xxxx; Xxxxx

12.&xxxx; Xxxxxxxxx

13.&xxxx; Xxxxxx

14.&xxxx; Xxxxxxxx

15.&xxxx; Xxxxxx

16.&xxxx; Jihoafrická xxxxxxxxx (XXX) 17.&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx

18.&xxxx; Kanada

19.  Xxxxx

20.&xxxx; Xxxxxxxxxx

21. &xxxx;Xxxxxxxx

22.&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx

23.&xxxx; Kostarika

24.  Xxxxxxxxxxxxxxx

25.&xxxx; Xxxxxxxx

26.&xxxx; Xxx (Xxxxxx Xxx)

27.&xxxx; Xxxxxxxxx

28.&xxxx; Xxxxxx

29.&xxxx; Xxxxxx

30.&xxxx; Xxxxxxx

31.&xxxx; Xxxxxx

32.&xxxx; Xxxx Xxxxxx

33.&xxxx; Xxxxxxxx

34.&xxxx; Xxxx

35.&xxxx; Xxxxx federace

36.  Xxxxxxx Xxxxxx

37.&xxxx; Singapur

38.  Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) 39.&xxxx; Švýcarsko

40.  Xxxxxxx

XX. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2019:

1.&xxxx; Andorra 2.  Xxxxxxxx 3.  Xxxxxxxxx

4.&xxxx; Xxxxx

5.&xxxx; Xxxxxxxxx

6.&xxxx; Bahamy

7.  Xxxxxx

8.&xxxx; Xxxxxxx

9.&xxxx; Xxxxxxxx

10.&xxxx; Xxxxxxx panenské xxxxxxx 11.&xxxx; Curaçao

12.  Čína

13.  Xxxxxxxx

14.&xxxx; Xxxxxxxx (Čína)

15.  Xxxxx

16.&xxxx; Indie

17.  Xxxxxxxxx

18.&xxxx; Xxxxxx

19.&xxxx; Xxxxxxxx

20.&xxxx; Xxxxxx

21.&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) 22.&xxxx; Kajmanské xxxxxxx

23.&xxxx; Xxxxxx

24.&xxxx; Xxxxx

25.&xxxx; Kazachstán

26.  Xxxxxxxx

27.&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx

28.&xxxx; Xxxxxxxxx

29.&xxxx; Xxxxxxxxxxxxxxx

30.&xxxx; Xxxxx (Xxxx)

31.&xxxx; Malajsie

32.  Xxx (Xxxxxx Xxx)

33.&xxxx; Xxxxxxxxx

34.&xxxx; Xxxxxx

35.&xxxx; Monako

36.  Xxxxxxx

37.&xxxx; Xxxxxx

38.&xxxx; Xxxx Xxxxxx

39.&xxxx; Xxxxxxxx

40.&xxxx; Peru

41.  Ruská xxxxxxxx

42.&xxxx; Xxx Marino

43.  Xxxxxxx Xxxxxx

44.&xxxx; Seychely

45.  Xxxxxxxx

46.&xxxx; Xxxxxxx Arabské Xxxxxxx

47.&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) 48.&xxxx; Xxxxxxxxx

49.&xxxx; Turecko

50.  Xxxxxxx

X. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. ledna 2020:

1.&xxxx; Xxxxxxx 2.&xxxx; Xxxxxxxx 3.&xxxx; Xxxxxxxxx

4.&xxxx; Xxxxx

5.&xxxx; Xxxxxxxxx

6.&xxxx; Xxxxxxxxxxx

7.&xxxx; Xxxxxx

8.&xxxx; Xxxxxx

9.&xxxx; Xxxxxxx

10.&xxxx; Xxxxxxxx

11.&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx ostrovy 12.&xxxx; Xxxxçxx

13.&xxxx; Xxxx

14.&xxxx; Xxxxxxxxx

15.&xxxx; Xxxxxxxx

16.&xxxx; Xxxxxxxx (Xxxx)

17.&xxxx; Xxxxx

18.&xxxx; Indie

19.  Xxxxxxxxx

20.&xxxx; Island

21.  Japonsko

22.  Xxxxxx

23.&xxxx; Xxxxxxxxxxx republika (XXX) 24.&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx

25.&xxxx; Xxxxxx

26.&xxxx; Xxxxx

27.&xxxx; Xxxxxxxxxx

28.&xxxx; Xxxxxxxx

29.&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx

30.&xxxx; Kostarika

31.  Xxxxxxxxxxxxxxx

32.&xxxx; Xxxxx (Xxxx)

33.&xxxx; Xxxxxxxx

34.&xxxx; Xxx (Ostrov Man)

35.  Xxxxxxxxx

36.&xxxx; Xxxxxx

37.&xxxx; Monako

38.  Xxxxxxx

39.&xxxx; Xxxxxx

40.&xxxx; Xxxx Xxxxxx

41.&xxxx; Pákistán

42.  Panama

43.  Xxxx

44.&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx

45.&xxxx; Xxx Xxxxxx

46.&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx

47.&xxxx; Seychely

48.  Xxxxxxxx

49.&xxxx; Xxxxxxx Arabské Emiráty

50.  Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) 51.  Švýcarsko

52.  Xxxxxxx

53.&xxxx; Turks x Xxxxxx

54.&xxxx; Xxxxxxx

55.&xxxx; Xxxxx Xxxxxxxx

XX. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2021:

1. Xxxxxxx 2. Xxxxxxxx 3. Argentina

4. Xxxxx

5. Austrálie

6. Ázerbájdžán

7. Xxxxxx

8. Xxxxxxx

9. Xxxxxxxx

10. Xxxxxx

11. Xxxxxxx

12. Xxxxxxxx

13. Xxxxxxx xxxxxxxx ostrovy 14. Xxxxçxx

15. Xxxx

16. Xxxxxxxxx

17. Xxxxxxxx

18. Xxxxxxxx (Xxxx)

19. Xxxxx

20. Indie

21. Xxxxxxxxx

22. Xxxxxx

23. Xxxxxxxx

24. Xxxxxx

25. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) 26. Kajmanské xxxxxxx

27. Xxxxxx

28. Xxxxx

29. Xxxxxxxxxx

30. Xxxxxxxx

31. Korejská xxxxxxxxx

32. Xxxxxxxxx

33. Xxxxxxxxxxxxxxx

34. Xxxxx (Čína)

35. Malajsie

36. Xxx (Xxxxxx Xxx)

37. Xxxxxxxxx

38. Xxxxxx

39. Monako

40. Xxxxxxx

41. Norsko

42. Xxxx Xxxxxx

43. Xxxx

44. Xxxxxx

45. Xxxxxxxx

46. Xxxx

47. Xxxxx xxxxxxxx

48. Xxx Marino

49. Xxxxxxx Arábie

50. Xxxxxxxx

51. Xxxxxxxx

52. Spojené Arabské Xxxxxxx

53. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (USA) 54. Xxxxxxxxx

55. Xxxxxxx

56. Xxxxxxx

57. Xxxxx a Caicos

58. Xxxxxxx

59. Velká Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx seznam nahrazuje xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zveřejněný xx Finančním zpravodaji x. 3/2022 x xxxxx do odvolání.

Zároveň xxxxxxxxxxx, xx mezi xxxxx vyměňující xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx základě §13xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxx účetní období xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2016).

Ing. Bc. Xxxxxx Xxxxxxxx

XXXX 05 x XX 24 x z.

Mgr. Eva Xxxxxxx, DESS, v. x.

XXX 24 x XX 2401