Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx ke Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a vládou Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x zabránění xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxx1 (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x návaznosti xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx smlouvám2 (xxxx xxx „Úmluva“)

Zpracovatel: Xxx. Xxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;467

X. j.: XX-5860/2017/15-137

Xxxxxx 1

Ministerstvo xxxxxxx Xxxxx republiky sděluje, xx xx Smlouva xx základě xxxxxx x notifikací xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxx mnásledovně:

1) Xxxx text xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a vláda Xxxxxx lidové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx z příjmu, x xx aniž xx byly vytvářeny xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx sníženému xxxxxxx skrze xxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se daňové xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxxxx“ x xxxxx xxxx zacílena xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx rezidentů xxxxxxx jurisdikcí), se xxxxxxx xxxxx:“.

2) Text xxxxxx 21 Smlouvy xxx xxxxxxxxxx:

„1. Jestliže xx dá xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx výhody plynoucí xx Xxxxxxx bylo xxxxxx x hlavních xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx k této xxxxxx, tato xxxxxx, xxx ohledu xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx, pokud není xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aplikovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx mají xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx únikům x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjmu x xxxxx xxxxx není x xxxxxxx xx Xxxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx uvedené xxxxx Xxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) xxxxx xxx x xxxx vybírané xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2023 xxxx později; x

2) xxxxx xxx x všechny xxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx začínající 1. xxxxxx 2023 xxxx xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx