Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx ke Smlouvě xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x&xxxx; x xxxxxxx1

(xxxx xxx „Smlouva“) x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx úmluvu

o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx smlouvám2 (xxxx xxx „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;467

X. x.: XX-5860/2017/15-138

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx Xxxxxxx xx xxxxxxx výhrad x xxxxxxxxxx učiněných Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxxx ve xxxxxx x Úmluvě xxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Španělskem xxxxxxxxxx:

1) Xxxx text xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obchod x podporovat hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx aktem Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx, x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zdanění xxxxx xxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povinnosti (včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxxxx“ x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx získání xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:“.

2)

x) Xx xxxxxx 25 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx zní xxxxxxxxxx:

„Xxxxxx musí být xxxxxxxxx xx xxx xxx xx prvního xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx zdanění, xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

x) Xx xxxxxx 25 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx xx doplňuje xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx:

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx dohoda xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

3) Xxx xxxxx Xxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

„Xxxxxxxx xx xx usuzovat x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vedoucích x xxxx výhodě, xxxx výhoda, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx majetku, xxxxx xxxx prokázáno, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx situaci xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Výše xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx x obou xxxxxxxxx státech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx x částek xxxxxxxxxxx xxxx připisovaných nerezidentům, xxxxxxxx skutečnost xxxxxxxx xxxxxxxxx takovým daním xxxxxxx x 1. xxxxx 2023 xxxx xxxxxxx;

2) pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2023 xxxx xxxxxxx; x

3) změny xxxxxxx v xxxxxxxx 2) xxxxxx 1 xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x 2) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předložený xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx x 1. xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předložení x xxxxxx datu xxxxx Smlouvy před xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x xx xxx ohledu xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx odboru Daně x xxxxxx x xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx republikou x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 23/1982 Sb.

2. Xxxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx základu x xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 32/2020 Xx.x.x.