Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx příslušenství xxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Dvořák

Č. x. XX-8118/2022/3901-2

XXX: MFCRCXDCKV

Ministr xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „daňový xxx“), takto:

I.

Plátcům xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž převažující xxxx příjmů, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx uvažují pouze xxxxxx xxx §6, 7 x §9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx x xxxxxx“), za xxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxx x podnikání x xxxxxxx dopravy x xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxx podle §71 xxxxxxxx řádu oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx dotčené zdaňovací xxxxxx,

xxxxxxxx

xxxx x prodlení xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx nebo xxxx x posečkané xxxxxx xxxxx §253 xxxxxxxx xxxx, vzniklý xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2022, xxxxxx 2022, duben 2022, květen 2022, xxxxxx 2022, xxxxxxxx 2022 nebo xxxxx 2022, popř. xx xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxxxxx 2022 xxxx XX. xxxxxxxxx 2022, xx xxxxxxxx, že x úhradě xxxx, x xxx se xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dne 31.10.2022.

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2022 podle §10 xxxxxx č. 16/1993 Sb., x xxxx silniční, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxx xxxxxxxx“), xxxxxxx xxx 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 a 15.12.2022.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 3 daňového xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxx invazí xx xxxxx Ukrajiny zahájenou xxx 24. 2. 2022 xx ministr xxxxxxx xxxxxxx využít xxx xxxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. b) daňového xxxx a za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopadů této xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, přistoupit x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x hromadnému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxx silniční. Xxxxxxxxx působícím v xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje stávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx efekt xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hmot x návaznosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx na daň xxxxxxxx přitom xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxx x prodlení x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx část příjmů, xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xx uvažují xxxxx příjmy dle §6, 7 x 9 zákona o xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx. Prominutí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx řádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx, pochází x xxxxxxxxx x xxxxxxx, oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu při xxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx způsobem xxxxx §71 xxxxxxxx řádu.

Předmětným xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úrok x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx související s xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2022, xxxxxx 2022, duben 2022, xxxxxx 2022, xxxxxx 2022, červenec 2022 xxxx xxxxx 2022, xxxx. za xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxxxxx 2022 nebo XX. xxxxxxxxx 2022, za xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx, x xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx 31.10.2022. Xxxxx rozhodnutím nedochází x prominutí pokuty xx xxxxxxxx tvrzení xxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx x dani x přidané xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx úroku x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx náhradní splatnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx záloh xx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx velké xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvoleno xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx postupem xxxxxxx xxxx xxxxx §174 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx daně. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx aktuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dani silniční, xxxxx xx xxxx xxxx x významné xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, a xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx daně xxx xxxx poplatníky. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2022. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx představuje xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xx zbytečné úhradě xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx volby xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx situace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xx uvedeno xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (§259 odst. 4 xxxxxxxx xxxx).

Xxx. Zbyněk Xxxxxxxx, v. r.

ministr xxxxxxx