Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Přehled xxxxx xxxx x jejich xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx daňové účty xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §149 xxxx. 3 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Název xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx bankovního xxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx

35

Xxx z xxxxxxxxx

609

Xxx xx xxxxxxx xxxxx

617

Xxx z xxxxxxx xxxxx

625

Xxxxxxxx xxx úřady xxxxx

668

Xxxxxxx spotřební xxxx x xxxxxxxxxxx olejů xxxxxx užívajícím xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

756

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x minerálních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil XX

764

Xxxxxxx spotřební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx

772

Xxxxxxxxx daň x vína a xxxxxxxxxxxx

780

Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

799

Xxxxxx a xxxxxxx řízení uložené xxxx (příjem xxxx)

1708

Xxxxxx xxx x. x. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxx

1732

Xxxxxx dle x. x. 149/2003 Sb., x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesních xxxxxx (xxxxxxxx kraje)

1740

Pokuty xxx z. x. 149/2003 Sb., x xxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxxx lesních dřevin x dle z. x. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx)

1759

Xxxxxx dle x. x. 449/2001 Xx., x myslivosti

1767

Odvody xx odnětí půdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1775

Xxxxxx xxx x. x. 76/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1783

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x. x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2620

Xxxxxx dle x. x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx

2700

Xxxxxxxx z xxxxxxxx

2719

Xxxxxx xxx x. x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti

2751

Pokuty dle x. č. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2778

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx

2807

Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince

3615

Pokuty x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zaplacené x xxxxxxxxx

3746

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx místě xxxxxxxxx

3754

Xxxxxxxx dle z. x. 164/2001 Sb., xxxxxxxx zákon

3770

Pokuty xxx x. x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx

3797

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

4706

Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

4765

Xxxxxxx druhů xxxx a xxxxxx xxxxx, x nichž xxxxx osobní xxxxxx xxxx orgány Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx smyslu § 149 odst. 3 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxx x xxxx

4773

Xxxxxxxxx xxx x xxxx

4781

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x XXX a hazardem

4837

Odnětí xxxxxx xxx z. x. 218/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech

4845

Pokuty xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (50% xxxxxxxx XXXX x 50% rozpočet xxxx)

5610

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx xxx výrobu tepla

5792

Depozitní xxxx, xxxx xxxxxxxxxx

6015

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dle z. x. 254/2001 Xx., x xxxxxx

6701

Xxxxxx uložené xxx zvláštních zákonů (100% xxxxxxxx SFŽP)

6728

Pokuty xxx z. x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx x xxx x. č. 542/2020 Xx., x výrobcích x ukončenou životností

6736

Pokuty xxx z. x. 254/2001 Sb., o xxxxxx (50% xxxxxxxx XXXX x 50% xxxxxxxx obce)

6744

Poplatky dle x. x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx

6752

Xxxxxx xxx z. x. 477/2001 Xx., x xxxxxxx

6787

Xxxxxx xxx x. x. 254/2001 Xx., x xxxxxx (100% xxxxxxxx XXXX)

6795

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

7771

Xxxxxxxx xxx x. x. 201/2012 Xx., x ochraně ovzduší

8707

Odvody xx dočasné xxxxxx xxxx xxx x. x. 334/1992 Xx., x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu

8715

Odvody xx xxxxxx xxxxxx půdy xxx x. x. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

8723

Xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x. č. 334/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§ 11 xxxx. 4)

8731

Xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx lesní xxxx xxx x. x. 289/1995 Sb., x xxxxxx

8758

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx z. x. 289/1995 Sb., x xxxxxx

8766

Xxxxxx dle x. x. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxx

8790

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx § 30 xxxxxx x. 477/2001 Xx., o obalech

9697

Pokuty xxx z. č. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

9718

Xxxxxx xxx x. x. 201/2012 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxx)

9726

Xxxxxx dle x. x. 334/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

9734

Xxxxxx xxx x. x. 282/1991 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxx působnosti x ochraně lesa

9742

Pokuty xxx x. x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx

9769

Xxxxxxx xxxxx xxxx x jejich xxxxx, x nichž vedou xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §149 xxxx. 3 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxx x. x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx a dle x. x. 542/2020 Xx., x xxxxxxxxx x ukončenou životností (100% xxxxxxxx SFŽP)

9785

Poplatky xxx x. č. 254/2001 Sb., x xxxxxx

9793

Xxxxxxx xxxxxxxxx daně x minerálních olejů

10751

Vymáhání xxx xxxx

11703

Xxxxxxxxx daň x xxxxxxxxxx výrobků - tabákové xxxxxxx

14760

Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx

24766

Xxxxxxxxx daně

40037

Vracení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výsad a xxxxxx

50606

Xxxxxxx xxxx z xxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

50614

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

50622

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx z. x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx (§ 106)

60038

Xxxxxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

64768

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x. x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx

70033

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxx x. č. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx

90034

Xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxx

95791

Xxxxxx - xxxxx skleníkových plynů

97770

Jistota xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

100036

Xxxxxx matrikových xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx celního xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx za xxxxxxxx)

Xxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

17721621

Xxxxx xxxx xxx Jihočeský xxxx

17720231

Xxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx

17722341

Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

37720511

Xxxxx xxxx xxx Liberecký xxxx

27727461

Xxxxx xxxx xxx Moravskoslezský xxxx

97729761

Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx kraj

27729651

Celní xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx

7724511

Xxxxx xxxx pro Xxxxxxxx xxxx

7721361

Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

67724011

Xxxxx xxxx Xxxxx Ruzyně

47728111

Celní xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

77724111

Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

27720411

Xxxxx úřad xxx Xxxx Xxxxxxxx

17725681

Xxxxx xxxx pro Xxxxxxx xxxx

7725661

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx. Xxx xxxxx xx 0710.

Xxxxxxxxx bankovního xxxx xx například:

Pokuty ve xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx úřadu xxx xxxxxx město Xxxxx: 3754-67724011/0710.