Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx druhů daní x xxxxxx částí, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky ve xxxxxx §149 xxxx. 3 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx bankovního xxxx

Xxxxxxxx x exekuce

35

Daň x xxxxxxxxx

609

Xxx xx xxxxxxx xxxxx

617

Xxx x xxxxxxx xxxxx

625

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx

668

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x minerálních olejů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

756

Xxxxxxx spotřební daně x xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxx xxxxx členských xxxxx NATO x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

764

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx

772

Xxxxxxxxx xxx x xxxx a xxxxxxxxxxxx

780

Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

799

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx uložené xxxx (xxxxxx xxxx)

1708

Xxxxxx xxx x. x. 99/2004 Sb., o xxxxxxxxx

1732

Xxxxxx dle x. x. 149/2003 Xx., x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx kraje)

1740

Pokuty xxx z. x. 149/2003 Xx., x xxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxxx lesních xxxxxx x xxx z. x. 201/2012 Xx., x ochraně ovzduší (xxxxxxxx xxxx)

1759

Xxxxxx xxx x. x. 449/2001 Xx., o myslivosti

1767

Odvody xx xxxxxx půdy xx xxxxxxxx rozpočtu

1775

Pokuty xxx x. x. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1783

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dle x. x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2620

Xxxxxx xxx z. x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu

2700

Poplatky x xxxxxxxx

2719

Xxxxxx xxx x. x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx

2751

Xxxxxx xxx x. č. 480/2004 Xx., o některých xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx

2778

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx

2807

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince

3615

Pokuty x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

3746

Xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

3754

Xxxxxxxx dle x. x. 164/2001 Sb., xxxxxxxx xxxxx

3770

Xxxxxx dle x. č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx

3797

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

4706

Xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx

4765

Xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxx xxxxxx daňové xxxx orgány Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx § 149 odst. 3 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxx bankovního účtu

Předčíslí xxxxxxxxxx účtu

Spotřební xxx x xxxx

4773

Xxxxxxxxx xxx x xxxx

4781

Xxxxxx uložené x xxxxxxxxxxx s XXX a xxxxxxxx

4837

Xxxxxx xxxxxx xxx x. x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx

4845

Xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx (50% xxxxxxxx XXXX a 50% xxxxxxxx xxxx)

5610

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tyto oleje xxx xxxxxx tepla

5792

Depozitní xxxx, xxxx prostředky

6015

Poplatky xx odebrané xxxxxxxx xxxx xxx x. x. 254/2001 Xx., x xxxxxx

6701

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zákonů (100% xxxxxxxx XXXX)

6728

Xxxxxx xxx x. č. 541/2020 Sb., o xxxxxxxx x xxx x. x. 542/2020 Xx., x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6736

Xxxxxx xxx x. x. 254/2001 Xx., x xxxxxx (50% xxxxxxxx XXXX x 50% xxxxxxxx obce)

6744

Poplatky xxx x. č. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx

6752

Xxxxxx xxx x. x. 477/2001 Sb., x xxxxxxx

6787

Xxxxxx dle z. x. 254/2001 Sb., x xxxxxx (100% xxxxxxxx SFŽP)

6795

Souhrnný xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

7771

Xxxxxxxx dle x. x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx

8707

Xxxxxx xx dočasné xxxxxx xxxx dle z. x. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu

8715

Odvody za xxxxxx xxxxxx půdy xxx x. x. 334/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx

8723

Xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x. x. 334/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§ 11 odst. 4)

8731

Xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x. x. 289/1995 Xx., x xxxxxx

8758

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x. x. 289/1995 Xx., x xxxxxx

8766

Xxxxxx xxx z. x. 350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

8790

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx § 30 xxxxxx x. 477/2001 Xx., x xxxxxxx

9697

Xxxxxx xxx z. č. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

9718

Xxxxxx xxx x. x. 201/2012 Xx., x ochraně xxxxxxx (mimo xxxxxxxx xxxx)

9726

Xxxxxx xxx z. x. 334/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu

9734

Pokuty xxx x. x. 282/1991 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x její působnosti x xxxxxxx xxxx

9742

Xxxxxx xxx z. x. 114/1992 Sb., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx

9769

Xxxxxxx xxxxx xxxx x jejich částí, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §149 xxxx. 3 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxx x. x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx a dle x. x. 542/2020 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (100% xxxxxxxx XXXX)

9785

Xxxxxxxx xxx x. x. 254/2001 Xx., x xxxxxx

9793

Xxxxxxx xxxxxxxxx daně x minerálních xxxxx

10751

Xxxxxxxx xxx obce

11703

Spotřební xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx nálepky

14760

Spotřební xxx ze xxxxxxxx xxxxxx a daně xx zahřívaných tabákových xxxxxxx

24766

Xxxxxxxxx xxxx

40037

Xxxxxxx xxxx x elektřiny osobám xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx

50606

Xxxxxxx daně z xxxxx osobám požívajících xxxxx a imunit

50614

Vracení xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

50622

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x. x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád (§ 106)

60038

Xxxxxxxxx daň xx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx

64768

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x. x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx

70033

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - kauce dle x. x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx

90034

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx benzínů

95791

Pokuty - xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů

97770

Jistota xx xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxx biopaliv

100036

Seznam matrikových xxxxx bankovních účtů xxxxxxx xxxxx

Xxxxx celního xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx bankovního xxxx (část za xxxxxxxx)

Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj

17721621

Celní xxxx xxx Jihočeský xxxx

17720231

Xxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx

17722341

Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

37720511

Xxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx kraj

27727461

Celní xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

97729761

Xxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx kraj

27729651

Celní xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx

7724511

Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx

7721361

Xxxxx úřad xxx xxxxxx město Prahu

67724011

Celní xxxx Xxxxx Xxxxxx

47728111

Xxxxx xxxx xxx Středočeský xxxx

77724111

Xxxxx úřad xxx Xxxxxxx xxxx

27720411

Xxxxx úřad xxx Kraj Vysočina

17725681

Celní xxxx xxx Zlínský xxxx

7725661

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx banky xx 0710.

Xxxxxxxxx bankovního xxxx xx například:

Pokuty xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx být xxxxxxxx xx bankovní xxxx Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu: 3754-67724011/0710.