Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 15/7, 117 22 Xxxxx 1

Č. x.: 82981/21/7700-40470-010198

XXXXX č. XXX-X-52

x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx x odvodem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxxx xxxxx zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx (dále též „xxxxx“) xxxx penále xx prodlení x xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxx“) x xxxxxxxxx shodného rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „PRK“) xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx faktickém xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §22 xxxx. 14 xxxx. b) xxxxxx x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxx“), xxx xxx může xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x kritéria, xxxxx xxxxxxx bude x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství (xxxx xxx „GFŘ“) xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odvodů x xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §22 odst. 14 písm. b) x §22 odst. 15 xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx rozpočtů, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx shledány důvody xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (de xxxxxxx).

Xx. II

Obecná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxx x xxxxxx

1. [xxxxx] Xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §22 odst. 6 xxxxxxxxxxxx pravidel ,územních xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx xx výzvu) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení §22 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotace), XXX xxxxxxxxx.

2. [xxxxxx] Xxxxx částka xxxxxx, xxxxx xx být xxx xxxxxx pokynu xxxxxxxxx k úhradě, xxxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx, XXX xxx xxxxxxx v xxxx výši.

Čl. III

Důvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. [xxxxxxxx] Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele xx xxxxxx xx. X odst. 1 xxxxxx xxxxxx GFŘ xxxxxxxx xxxxxxx:

x. xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx,

x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zadržených xxxxxxxxxx.

2. [xxxxxxxxxx xxxxxx] Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx sféru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

X. xxxxxxxxx chyba xxxxxxxxxxxxx;

X. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele;

C. xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx);

X. státem xxxxxxx či zapříčiněná xxxxxxx.

Xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxxxxx xxxxxxx a porušením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXX xxxxxxx xxxxxxxx odvod i xxxxxx v xxxx xxxx.

3. [xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx] Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxxxx xxxxx GFŘ xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výživy xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx skutečnosti prokazuje xxxxxxx xxxxx - xxxxxxx x prominutí.

Pokud XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx XXX xxxx xx xxxxxxxx xxxxx poskytnutých prostředků xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení2, XXX xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx 10 % z xxxxxxxxxx xxxxxx3, xxxxxx xxxxxxx x plné xxxx.

X xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxx x xxxx xxxx.

4. [xxxxxxxxxx pochybení] Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx dotace xxxx xx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx x xxxx xxxxxxxxx:

− xxxxxxxxxxx výdej, xxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx účet; xxxxx xx xxxx pouze x případy, kdy xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx tohoto mylně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx příjemcem xxxxxx (xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx faktur x xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxx XXX, která xxxx xxxxxxxxxx výdajem, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x přesunu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx účet);

− xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, zveřejnění) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy, xxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx vypořádání/zúčtování, xxxxxxxxx xxxxxxx určitých skutečností, xxxx. hlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx lze) x vyměřený xxxxx xxx uhrazen, XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.

5. [xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx] V případě XXX xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředků xxx §22 xxxx. 34 xxxxxxxxxxxx pravidel územních xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx prostředky“), xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vráceny poskytovateli xxxx xxxxxxxx na xxxx účet státního xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx následně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx státního xxxxxxxx nebo Národního xxxxx:

x) XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx5 xxxxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 100 000 Kč xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) XXX xxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx §22 rozpočtových xxxxxxxx územních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx XXX spočívajícím x xxxxxxxx prostředků xxx §22 xxxx. 36 rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xxx xxxxxxxx prostředky nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx finančního xxxxx:

x) XXX promine penále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x 1 % z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx případech XXX (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx odvodu xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx, jiný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

x) GFŘ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxxxxx xxxxx, a xx ve výši xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

x) XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odvodu uhrazena xx xxxx poskytovatele, xxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Národního xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxxx xxxxxxx x použije xx xx xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vydán xxx xxx 1.1.2022. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxx xxx xxx 1.1.2022, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

2. Na xxxxxxx, xxx xxx platební xxxxx xx odvod xxxxx xx dne 31.12.2021, x xx xxxxxxx, kdy xxx x návaznosti na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx výměr xx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x 31.12.2021.

Xxx. Tatjana Richterová, x. x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx


1. Xx. 107 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

2. Dle xxxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx zakázkách, x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx finančních výpomocí.

5. Xxxxxx započatým xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx měsíc, xx kterém došlo x porušení xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Nepoužije xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí.