Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

53

Přehled xxxxx daní x jejich xxxxx, x xxxxx finanční xxxxx vedou osobní xxxxxx účty x xx jejichž příslušné xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx platby od xxxxxxxx subjektů

(informační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx §149 xxxx. 3 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx)

Xxxxx daně

Daň dědická xxx z. x. 357/1992 Xx. platného xx 31.12.2013

Daň silniční

Daň x hazardních xxx xxx §3 xxxx. 1 písm. a), x), c), d), x), g), x) x. x. 187/2016 Xx.

Xxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx dle x. o. x. 340/2013 Xx. platného xx 31.12.2020

Xxx z xxxxxxxxxx věcí xxx x. x. 338/1992 Xx. (xx 31.12.2013 xxx x xxxxxxxxxxx)

Xxx x xxxxxxx nemovitostí xxx x. x. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

Daň x xxxxxxx xxxxxxx

Xxx x xxxxxx fyzických osob – vybíraná srážkou xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávajících přiznání

Daň x příjmů fyzických xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx z technických xxx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. 187/2016 Xx.

Xxxxx z xxxxxxxxx ze slunečního xxxxxx

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41x xxxx. 1 z. x. 202/1990 Xx.

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx her xxx §41x odst. 2, 3 x 4 x. x. 202/1990 Sb.

Odvody a xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx – Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx – podpora xxxxxxx

Xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx – Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx kázně – Xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxx

Xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx – Xxxxxxx xxxx II

Odvody xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx – Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx pojistná

Pokuty x náklady řízení xxx z. x. 254/2004 Xx. – xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx

Xxxxxx x náklady xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxx elektronické xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu (x. x. 586/1992 Xx.)

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením (z. x. 235/2004 Xx.)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx, sankce x xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx řízení

Příslušenství xxxx x hazardních xxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx pojistného xx důchodové spoření xxxxxxx plátcem xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx finančnímu ředitelství x Odvolacímu finančnímu xxxxxxxxxxx Zvláštní xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx platby (x. č. 280/2009 Xx.)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. x. 328/1991 Xx., x. x. 182/2006 Xx.)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. x. 191/2004 Xx., x. x. 471/2011 Xx.)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx (x. x. 235/2004 Xx.)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - zajištění xxxx (x. x. 280/2009 Xx.)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - zajištění xxxx (x. x. 586/1992 Xx.)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx finančnímu úřadu x xxxx 2022

>>>

Přílohy
>>>