Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

47

GENERÁLNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx 7, Xxxxx 1, XXX 117 22

XXXXXXX x. 8

XXX č.j.: 77067/21/7100-20118-012287 x xxxxxx XXX-X-29

- x prominutí xxxxx xx nepodání xxxxxxxxxxx hlášení

Č. j.: 77067/21/7100-20118-012287

&xxxx;X Praze xxx 13.12.2021

Xxxxx GFŘ-D-29 x xxxxxxxxx pokut za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x.x.: 111096/16/7100-20116-050484, xx xxxxx Xxxxxxx x. 1 (x.x.: 26 878/17/7100-20118-012287) xx xxx 2.3.2017, Xxxxxxx x. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) xx dne 14.12.2017, Xxxxxxx x. 3 (x.x.: 94112/18/7100-20118-012287) ze xxx 11.12.2018, Xxxxxxx x. 4 (x.x.: 88521/19/7100-20118-012287) ze dne 28.11.2019, Dodatku č. 5 (č.j.: 52725/20/7100-20118-012287) xx dne 3.9.2020, Xxxxxxx x. 6 (x.x.: 72251/20/7100-20118-012287) xx xxx 7.12.2020 x Xxxxxxx č. 7 (x.x.: 27813/21/7100-20118-012287) ze xxx 4.5.2021, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx potřebu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx:

1) Xxxxxxxx „XX. 3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - rozsah xxxxxxxxx“, xxxx „II. 3. X. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx“:

Xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“:

Xxx x. 1 - X xxxxx větě xxxxxxxxx text: „…xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx 10 pracovních xxx xxxx posledním xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x…“, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: „…,xxxxxxx x xxxxxxxx xxx….“.

Xxx x. 4 - X první xxxx xxxxxxxxx xxxx: „…., xxxxx takový xxxxxxxxx stav vznikl xxxxxx x xx xxxxx xxx 15 xxxxxxxxxx dnů před xxxxxxxxx dnem lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení dle §101g xxxx. 2 x 3 XXXX x xxxxxxxx xxxxx x xxx oznámení xxxxx…“, který xx xx xxxxxxx „a“ xxxxxxxx slovním spojením: „…xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxx…“. X první xxxx xxxx za xxxxxx: „po celou xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx následného xxxxxxxxxxx hlášení“ xxxxxx xxxxx na zákonnou xxxxx: „…xxx §101g xxxx. 3 ZDPH“. X druhé xxxx xxxx: „nejpozději 5. xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx lhůty pro xxxx xxxxxx“ je xxxxxxxx xxxxxx: „xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx zdravotní xxxx daňového subjektu xxxx xxxx zástupce xxxxxx“.

Xxx x. 7 - X xxxxx xxxx odstraněn xxxx: „…., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxx než 10 xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxx dnem lhůty xxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §101e XXXX nebo §101f XXXX…“. X xxxxx xxxx xxxx: „nejpozději 5. xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx náhradní lhůty“ xx xxxxxxxx textem: „xxxxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxx stav daňového xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx umožní“.

Bod č. 10 - V xxxxxxx původní odkaz xx „xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxx portál FS XX: „Xxxx daně“: „xxx.xxxxxxxx.xx“. X xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx: „- xxxxxxx xx nejednalo o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx -„.

Xxx x. 12 - V xxxxx xxxx xxxxxxxxx spojka „x“, xxxxxx text „x xxxxxx xx 1.1.2022 do 31.12.2022“ xx xxxxxx spojení „x xxxxxx xx 1.1.2021 do 31.12.2021“. X třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx „x“, xxxxxx odkaz xx xxx: „2022“ xx xxxxx „2021“.

Xxx x. 15 - X xxxxx větě xxxxxxxxx xxxxxx „a“, xxxxxx xxxxx xx xxx „2022“ xx xxxxx „2021“. X druhé xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx spojka „a“, xxxxxx text „xx 1. 1. 2022 xx 31. 12. 2022“ xx spojením „xx 1.1.2021 do 31.12.2021“.

Xxx č. 16 - X xxxxx xxxx přesunuta xxxxxx „x“, xxxxxx odkaz xx rok „2022“ xx xxxxx „2021“. X druhé větě x závorce přesunuta xxxxxx „x“, přidán xxxx „xx 1.1.2022 xx 31.12.2022“ xx xxxxxxxx „xx 1.1.2021 xx 31.12.2021“.

V xxxxxxxx xxxxxxx text Pokynu XXX-X-29 x prominutí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, xx xxxxx Xxxxxxx č. 1 (x.x.: 26 878/17/7100-20118-012287) xx xxx 2.3.2017, Xxxxxxx č. 2 (x.x.: 130204/17/7100-20118-012287) ze xxx 14.12.2017, Xxxxxxx x. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze xxx 11.12.2018, Xxxxxxx x. 4 (x.x.: 88521/19/7100-20118-012287) xx xxx 28.11.2019, Xxxxxxx x. 5 (x.x.: 52725/20/7100-20118-012287) xx xxx 3.9.2020, Xxxxxxx x. 6 (x.x.: 72251/20/7100-20118-012287) xx dne 7.12.2020 x Xxxxxxx x. 7 (x.x.: 27813/21/7100-20118-012287) xx xxx 4.5.2021, nezměněn.

Tento Xxxxxxx x. 8 k xxxxxx XXX-X-29 k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x účinnosti xxxx xxxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, v. x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx