Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

46

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Ing. Xxxxxx Xxxxxx, Xx.X.

X. x. XX-35211/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx dodání xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, x něhož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxx §20a xxxx. 1 xx spojení x §21 xxxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“), x xxxxxx xx 25. xxxxxx 2021 xx 30. xxxx 2021:

1. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Správy xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Správy xxxxxxxx hmotných xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx I. xxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx x. 576 xx xxx 25. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k odstraňování xxxxxxxx xxxxxx smrště (xxxx jen „usnesení xxxxx“);

2. xxxxxxx hmoty xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x písm. x).

Xxxx xxxxxxxxxx je oznámeno xxxxx §260 odst. 3 daňového xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx x odstraněním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx postižených xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx účelem xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxx I. bodem 1 xxxx. x) xxxxxxxx vlády xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxxx xxx pravomoci xxxxx §260 xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx Xxxxx republiky xxx 25. xxxxxx 2021 xxxxxxxxx, že Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv nezbytné xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx humanitární xxxxx, xxxxxx výdeje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karty Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30. xxxx 2021. Xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx odběrové karty Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) pohonných xxxx plátci x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv.

V xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohly xxxxxxxx xxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxx“) xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx partnerů. X xxxxxxx xxxxxxxx zákona x dani x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nejdříve faktické xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx záchranným xxxxxxx (resp. xxxxxxxxxx xxxx Správě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx daně) xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných rezerv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx s rozdílnou xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o dani x přidané xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xx vztáhne xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x realizací xxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxx xx 25. xxxxxx 2021 xx 30. xxxx 2021. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx se xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx §36 xxxxxx x dani x přidané xxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxx xxxxxxx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxx, jak xx uvedeno xx xxxxxx rozhodnutí.

Poučení:

Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Alena Schillerová, Xx.X., v. r.

místopředsedkyně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx