Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

46

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Ondřej Xxxxxx, Ph.D.

Č. x. XX-35211/2021/3901-2

XXX: MFCRBXSWUH

Ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a xxxx. 1 ve xxxxxxx x §21 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxx x xxxxxxx hodnoty“), v xxxxxx xx 25. xxxxxx 2021 xx 30. září 2021:

1. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx základních xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Správy xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv x xxxxxxx s xxxxx X. xxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 576 xx xxx 25. xxxxxx 2021 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smrště (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxx“);

2. pohonné hmoty xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx za dodání xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxx x písm. x).

Xxxx xxxxxxxxxx xx oznámeno xxxxx §260 xxxx. 3 daňového xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx větrné smrště xxxxxxxxx na postižených xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx I. bodem 1 písm. a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx své pravomoci xxxxx §260 xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx 25. xxxxxx 2021 xxxxxxxxx, xx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx státních xxxxxxxx rezerv xxxxxxxx xxx zásahy xx xxxxxxxxxx území a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx výdeje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karty Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30. září 2021. Xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx, xxx pohonné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx karty Xxxxxx státních hmotných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dodání) xxxxxxxxx xxxx plátci x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv.

V xxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxx“) xxxxxxxxx xx xxxxxxx předložení odběrové xxxxx Správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hmoty x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx principu xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nejdříve xxxxxxxx xxxxxx pohonné hmoty (xxxxxx xxxxxxxxx daně) xx vlastnictví smluvních xxxxxxxx xxxx záchranným xxxxxxx (resp. fakturačně xxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx rezerv), a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) pohonných xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxx Správy xxxxxxxx hmotných xxxxxx xxxx xxxxxxxx partnerům. Xxxx Správou státních xxxxxxxx rezerv a xxxxxxxxx xxxxxxxx nastala xxxxxxxxxx směnná xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x souladu x §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx veškerá dodání xxxxxxxxx hmot, x xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx usnesení xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx x období xx 25. xxxxxx 2021 xx 30. xxxx 2021. X xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx výstupu xxxxxxxxx xx základu xxxx xxx §36 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty.

S xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx uvedeno xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx