Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

44

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx správního xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. XX-34663/2021/3901-2

XXX: MFCRBXSPNM

Ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx řád“),

takto:

Všem xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „Xxxxxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §259xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplyne x xxxxxx xx 25.11.2021 do 31.12.2021;

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 písm. c) Xxxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x prodlení xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §259x xxxxxxxx xxxx, xxxxx se váže x xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 25.11.2021 xx 31.12.2021;

3. xxxxxxx poplatek podle Xxxxxxx 1 odst. 1 písm. x) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx §101x xxxxxx x. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „zákon o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“), za xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx 25.11.2021 xx 31.12.2021;

4. správní xxxxxxxx xxxxx Položky 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx na xxx xxxxx x xxxxxxxx jejich zaplacení xx xxxxxxxxx, nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx 25.11.2021 xx 31.12.2021;

5. xxxxxxx poplatek xxxxx Položky 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 116 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx celní kodex Xxxx, x xxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxx xxxxx Unie“), xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxx x období xx 25.11.2021 xx 31.12.2021;

6. xxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx. 110 a 112 xxxxxxx xxxxxx Xxxx, za podmínky, xx xxxxxx xxxx xxxxxx v období xx 25.11.2021 xx 31.12.2021.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X souvislosti se xxxxxxx viru XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) daňového xxxx x xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve stanoveném xxxxxxx x hromadnému xxxxxxxxx daně (xxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x prodlení xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s přijetím xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx daně, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx při xxxxxx nebo x xxxxxxxxx celního nedoplatku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx.

Xxxxxxxx období xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx x podání xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 2021 x xx xxxxxxxxx těchto daní, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x doba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.11.2021 x. 1065 xx 26.11.2021 xx 25.12.2021. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zpřístupnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx subjekty, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 (xxxx. vzhledem k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx jak u xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxx i u xxxxxx zaměstnanců či xxxxxxxx), popř. x xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxx, xxx je xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministryně financí