Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

44

XXXXXXXXXX

x prominutí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. XX-34663/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx podle Položky 1 odst. 1 xxxx. x) Sazebníku, xxxxx xx Xxxxxxxx x zákonu č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §259xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplyne x období xx 25.11.2021 xx 31.12.2021;

2. xxxxxxx poplatek podle Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. c) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky podle §259x xxxxxxxx řádu, xxxxx xx xxxx x xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 25.11.2021 xx 31.12.2021;

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx za přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx §101x xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“), xx xxxxxxxx, xx x vydání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx hlášení xxxxx x xxxx xx 25.11.2021 xx 31.12.2021;

4. správní poplatek xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx posečkání úhrady xxxx, xxxxxx xx xxx anebo o xxxxxxxx jejich zaplacení xx splátkách, xxxx x změnu xxxxxx xxxxxxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x období xx 25.11.2021 do 31.12.2021;

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx celního xxxxxxxxxx xxxxx čl. 116 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 952/2013 xx xxx 9. října 2013, kterým se xxxxxxx celní xxxxx Xxxx, x xxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxx kodex Unie“), xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x období xx 25.11.2021 do 31.12.2021;

6. xxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxx 1 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxx xx dani xxxx xxx podle xx. 110 a 112 xxxxxxx kodexu Xxxx, za xxxxxxxx, xx žádost bude xxxxxx x období xx 25.11.2021 do 31.12.2021.

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx zpravodaji x xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x přijímanými xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx využít své xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x za účelem xxxxxxxx zvýšených dopadů xxxx mimořádné xxxxxxxx xx xxxxxx subjekty xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (správního xxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojeného x xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx tvrzení xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky, žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xx nepodání kontrolního xxxxxxx, správního xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx daň xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx spojeného x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správního xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxx na dani xxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na lhůty x xxxxxx daňového xxxxxxxx k dani x přidané xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx x listopad 2021 x xx xxxxxxxxx xxxxxx daní, xxxxxxx xxxx zohledněna x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.11.2021 x. 1065 xx 26.11.2021 xx 25.12.2021. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zpřístupnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx subjekty, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 (xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, karanténě či xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxx), xxxx. x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nastaly xxxxxxxx s peněžními xxxx. Souvislost x xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx xxx xxxx účely prominutí xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx (§259 odst. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x ministryně xxxxxxx