Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

43

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Ing. Xxxxxx Xxxxxx, Xx.X.

X. x. XX-30457/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

1. xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx dodání elektřiny xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §20x xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“), a xxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx uskutečněním dodání xxxxxxxxx xxxx plynu, x xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20x xxxx. 2 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

2. daň z xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx elektřiny xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxx §24 xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx;

3. xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §25 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daň x přidané xxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty.

Daň x xxxxxxx hodnoty xx xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx plnění uskutečnilo xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xxxx xxxxxxx, v xxxxxx xx 1. xxxxxxxxx 2021 xx 31. xxxxxxxx 2021.

Toto rozhodnutí xx oznámeno xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx oznámení.

Odůvodnění:

V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx trzích x xxxxxx komoditami xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxx 2020 byla průměrná xxxx plynu xx xxxxxxxx trhu 383 Xx/XXx, x xxxxx 2021 se xxxxxxxx xx xxxx 2 296 Xx/XXx. X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x výraznější xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x říjnu 2020 xxxx ve xxxx 893 Kč/MWH, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 464 Xx/XXx. Xx xxxxxx, xx xxxxxx xxx x dlouhodobém xxxxxxxxx xxxx ovlivněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx proti xxxxx xxx, ale xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx výstupů v xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx energií xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx subjekty, xxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx, xx x rostoucím xxxxxxx xxxxxxxxxx platba za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zde xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx domácnosti. Zejména xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx vést x xxx. xxxxxxxxxxx chudobě, xxx nutné xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxx. Resp. xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx vývoj xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, ale xxx xxxxxxx, xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx kryty xxxxxx xxxx (např. xxxxxxx smluv xx xxxxx xxxxxxxxxxxx), anebo xxxxxx xxxxxxxxx přestal xxx xxxxxx poskytovat, xx. xxxxxxx pozbytí xxxxxxxx dodávat elektřinu xxxxx plyn.

S xxxxxxx xx xxxx, xx xxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx) xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x zásadě xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx sociální politiky, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx prominutí xxxx xxx všechny xxxxxxxx xxxx xxxxxxx reagovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x minimální xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů xx straně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx na změnu xx xxxxxxx na xxxxxx správce xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx pak xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx daně x přidané hodnoty xx xxxxxx xxxxxxx x osob, xxxxx xx nemohou xxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (xx. projeví xx xx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx plátci xxxx, xxx také x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, škol xxxx., xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx). X xxxxxx snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxx dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X x xxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dne 18.10.2021 xxxxxxxx č. 907, xxx xxxxxx omezené xxxxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx čtyř xxxxx, které cílí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx při xxxxxx elektřiny a xxxxx x České xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxx xxxxxx elektřiny x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úplat (xxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x uskutečněného xxxxxxxxxxxx plnění, nebo x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2021.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxx elektřiny x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx datem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, z xxx xx plátce povinnost xxxxxxx xxx xxx §20x odst. 2 xxxxxx dani x xxxxxxx hodnoty, xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx této úplaty, xxxxx tato xxxxxx xxxx přijata x xxxxxx xxxxxxxx až xxxxxxxx 2021.

X souladu x xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx výstupu xxxxxxxxx xx základu daně xxx §36, §36a xxxx §37a xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx tohoto zboží, xxxxx xx xxxxxxxx xx základu xxxx (xxxxxxx služby xxxxxxx x distribucí zemního xxxxx nebo xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx dovoz xxxxx x pořízení plynu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx sítěmi xxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx).

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ministryně financí xxxxxxxx tak, jak xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Schillerová, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a ministryně xxxxxxx