Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

43

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, Xx.X.

X. j. XX-30457/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx z xxxxxxx hodnoty

promíjím

1. xxx x xxxxxxx hodnoty xx dodání xxxxxxxxx xxxx plynu, x xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §20x xxxx. 1 xx spojení x §21 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „zákon o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“), a xxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxxx částky xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxx §20x odst. 2 zákona x xxxx z přidané xxxxxxx;

2. daň x xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx elektřiny xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxx §24 xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx;

3. xxx x přidané xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx plynu x xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §25 zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx, pokud se xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnilo xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, byla xxxxxxx, x xxxxxx xx 1. xxxxxxxxx 2021 xx 31. xxxxxxxx 2021.

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x elektřiny xx xxxxxx s xxxxxx komoditami několikanásobně. Xxxxxxxxx v xxxxx 2020 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 383 Xx/XXx, x xxxxx 2021 xx xxxxxxxx xx xxxx 2 296 Kč/MWh. X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy cena xx spotovém xxxx x xxxxx 2020 xxxx xx xxxx 893 Xx/XXX, xxxxxxxx xxxxxxxx částky 4 464 Kč/MWh. Xx xxxxxx, xx vzrůst xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cyklickým xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx proti xxxxx xxx, xxx xxxxx x fixace xxx xxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx společností xx xxxxxx trhu. Xxxx energií xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx výstupů x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx citlivě jak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x faktu, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zpravidla neroste xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx příjmové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zde xxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxxxxx úměra), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx větší xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zejména xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx k xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx jiných xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx. Resp. xxxx xxx energií může xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto domácností x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx, xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx platností x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx kryty xxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxx smluv xx xxxxx distributorů), anebo xxxxxx dodavatel xxxxxxx xxx xxxxxx poskytovat, xx. xxxxxxx pozbytí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

X xxxxxxx xx fakt, xx xxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx (ceny) xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx x těch xxxx, u xxxxxxx xxxxx xx skokovému xxxxxxx xxx energií.

K xxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx subjekt, avšak xxxxxx prominutí xxxx xxx všechny xxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx straně domácností. Xxxxxxx xx xxxxx xx projeví xx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxx u xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx (zejména xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx (tj. xxxxxxx xx to u xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx x u neziskových xxxxxxxxxx, xxxx apod., xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně). Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dobu dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx použití xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X x xxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx dne 18.10.2021 xxxxxxxx x. 907, xxx časově omezené xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty je xxxxxx xx čtyř xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x České xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx výše xxxxxxxxx se ministryně xxxxxxx rozhodla xxxxxx xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x plynu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (záloh) xx dodání elektřiny x xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx vztáhne xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 2021.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxx elektřiny x xxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxx, z níž xx plátce xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dle §20x xxxx. 2 xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxx xx xxxxxxx i xxx x přijaté xxxxxx xxxx úplaty, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx přijata x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2021.

X souladu x principy xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxx xxx xx výstupu vypočtená xx xxxxxxx daně xxx §36, §36x xxxx §37a zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx zahrnují xx xxxxxxx daně (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx dovoz xxxxx x pořízení plynu x xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx sítěmi nebo xxxxxxxxxx (např. cisternou).

S xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 daňového xxxx).

XXXx. Alena Schillerová, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx