Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

41

Seznam xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx seznamu xxxxxxxxxx nespolupracujících x xxxxxx oblasti xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Jan Xxxxxxx

xxx.: 257 044 629

Č. x.: XX-3325/2021/2503-5

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely §38fa xxxx. 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx platného od 1. xxxxx 2021 (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx z xxxxxx“) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na unijním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx státy xxx xxxxxx xx 7. xxxxx 2020 xx 25. xxxxx 2021 xxxx:

1. Americká Xxxxx

2. Xxxxxxxx

3. Xxxxxxxx

4. Xxxxx

5. Xxxx

6. Xxxxx

7. Xxxxxx

8. Xxxxx

9. Xxxxxxxx x Xxxxxx

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

11. Xxxxxxx

12. Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xx 26. xxxxx 2021 xx 11. xxxxx 2021 xxxx:

1. Xxxxxxxx Samoa

2. Xxxxxxxx

3. Dominika

4. Fidži

5. Xxxx

6. Xxxxx

7. Xxxxxx

8. Xxxxx

9. Xxxxxxxx

10. Xxxxxxxx x Tobago

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

12. Vanuatu

Těmito xxxxx xx 12. xxxxx 2021 xxxx:

1. Xxxxxxxx Xxxxx 2. Xxxxx

3. Xxxx

4. Xxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxx

7. Trinidad x Xxxxxx

8. Americké Xxxxxxxx xxxxxxx

9. Xxxxxxx

X xxxxxxx x §38fa xxxx. 2 xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x příjmů xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx k xxxxxxxxxx xxx skončení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx některého xx xxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx seznamu uvedeném xxxx, xxxx

xx) xxxxx xxxxxxxxxx umístěném x xxxxxxx xxxxx, xxxx xx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxx platí xx xxxxxxxx.

Xxx. Bc. Xxxxxx Xxxxxxxx, x. r.

ředitel xxxxxx