Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

28

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx 7, Xxxxx 1, XXX 117 22

XXXXXXX x. 7

XXX č.j.: 27813/21/7100-20118-012287

x xxxxxx XXX-X-29

- x xxxxxxxxx pokut xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. x.: 27813/21/7100-20118-012287

V Xxxxx xxx 4.5.2021

Pokyn XXX-X-29 k prominutí xxxxx xx nepodání xxxxxxxxxxx hlášení, x.x.: 111096/16/7100- 20116-050484, xx xxxxx Xxxxxxx č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) xx dne 2.3.2017, Xxxxxxx x. 2 (x.x.: 130204/17/7100-20118-012287) xx xxx 14.12.2017, Xxxxxxx x. 3 (x.x.: 94112/18/7100-20118-012287) ze xxx 11. 12. 2018, Xxxxxxx x. 4 (x.x.: 88521/19/7100-20118-012287) xx xxx 28. 11. 2019, Xxxxxxx x. 5 (x.x.: 52725/20/7100-20118-012287) xx dne 3.9.2020 x Dodatku x. 6 (x.x.: 72251/20/7100-20118-012287) xx xxx 7.12.2020, se x xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxx GFŘ-D-47 x xxxxxxxxx příslušenství daně (x.x.: 15921/21/7700- 10123-050167) xx xxx 8.3.2021, xxxx xxxxx:

1)

Xx. X. - Xxxxxx ustanovení:

Poslední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx [xxxxx x xxxxxx XXX-X-45] je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx XXX-X-47 x xxx:

„[xxxxx x xxxxxx XXX-X-47] Pokyn XXX X-47 k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx č. x. 15921/21/7700-10123-050167 ze xxx 8.3.2021 (xxxx xxx „Xxxxx GFŘ X-47 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně“) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxxxx xxx x případech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx.“

2)

Xx. XX. - Xxxxxxxxx xxxxxx:

XX. 3. Meritorní xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx [xxxx xxxxx xxxxx] xxxxxx xxxx odstavec xx xxxxx:

„Xxxxxxx logickým východiskem xxx posuzování xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektem - xx. (xxxxxxxx) xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

3)

Xx. XX. - Promíjení xxxxxx:

XX. 3. Meritorní posouzení - xxxxxx xxxxxxxxx:

XX. 3. X. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx:

X xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx důvod x. 10 rozšířen x xxxxxxxxxxxx případné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx schránek. Xxxxx xxx xxxx xxxxxx č. 10 xxxx zní:

„V xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx ČR (www.daneelektronicky.cz) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - přičemž xx xxxxxxxxx o zveřejněnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx - x Finanční xxxxxx XX xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX nefunkčnost xxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových stránkách. Xxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx bezodkladně xx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx.“

4)

Xx. XX. - Promíjení xxxxxx:

XX. 3. Meritorní xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx:

XX. 3. X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní:

Pod xxxxxxxx „Druh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu“ xxxxxx nový xxxxxxxx xx xxxxx:

„[xxxxxxxxxx bodu 5] Správce xxxx xxx posuzování splnění xxxx xxxxxxxx nebere x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx x objektivního xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx daňového subjektu.“

5)

Čl. XXX. - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X odstavci [xxxxxxxxxx] xxxxxxxx xxxxx na „Xxxxx XXX X-45“ xxxxxxx na „Pokyn XXX D- 47“ x xxxx xx. X.

X odstavci [vztah x veřejné xxxxxxx] xxxxxxxx xxxxx xx „Xxxxx XXX X-45“ xxxxxxx na „Pokyn XXX X-47“ x xxxx čl. XX.

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx GFŘ-D-29 x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x.x.: 111096/16/7100-20116-050484, xx xxxxx Dodatku x. 1 (x.x.: 26 878/17/7100-20118- 012287) xx xxx 2.3.2017, Xxxxxxx x. 2 (x.x.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14.12.2017, Dodatku x. 3 (x.x.: 94112/18/7100-20118-012287) xx dne 11.12.2018, Xxxxxxx x. 4 (x.x.: 88521/19/7100-20118-012287) xx xxx 28.11.2019, Xxxxxxx x. 5 (č.j.: 52725/20/7100-20118-012287) ze dne 3.9.2020 x Xxxxxxx x. 6 (x.x.: 72251/20/7100- 20118-012287) xx xxx 7.12.2020, xxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxx x. 7 x pokynu XXX-X-29 x xxxxxxxxx xxxxx xx nepodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxx ředitelka