Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

28

XXXXXXXXX FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Lazarská 7, Xxxxx 1, XXX 117 22

XXXXXXX x. 7

GFŘ č.j.: 27813/21/7100-20118-012287

x xxxxxx GFŘ-D-29

- x xxxxxxxxx xxxxx xx nepodání kontrolního xxxxxxx

X. x.: 27813/21/7100-20118-012287

X Xxxxx xxx 4.5.2021

Xxxxx XXX-X-29 x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x.x.: 111096/16/7100- 20116-050484, xx xxxxx Xxxxxxx č. 1 (x.x.: 26 878/17/7100-20118-012287) xx xxx 2.3.2017, Xxxxxxx x. 2 (x.x.: 130204/17/7100-20118-012287) xx xxx 14.12.2017, Xxxxxxx x. 3 (x.x.: 94112/18/7100-20118-012287) xx xxx 11. 12. 2018, Xxxxxxx č. 4 (x.x.: 88521/19/7100-20118-012287) xx xxx 28. 11. 2019, Dodatku x. 5 (x.x.: 52725/20/7100-20118-012287) xx xxx 3.9.2020 a Xxxxxxx x. 6 (č.j.: 72251/20/7100-20118-012287) xx xxx 7.12.2020, xx x xxxxxxxxxx na xxxx Xxxxx GFŘ-D-47 k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (x.x.: 15921/21/7700- 10123-050167) xx xxx 8.3.2021, xxxx xxxxx:

1)

Xx. X. - Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx článku [xxxxx k xxxxxx XXX-X-45] xx aktualizován xxxxxxx xx xxxx xxxxx XXX-X-47 x xxx:

„[xxxxx x pokynu XXX-X-47] Pokyn XXX X-47 x promíjení xxxxxxxxxxxxx daně č. x. 15921/21/7700-10123-050167 xx xxx 8.3.2021 (xxxx xxx „Pokyn XXX X-47 k promíjení xxxxxxxxxxxxx xxxx“) xx xxx prominutí pokuty xx nepodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx níže x xxxxx xxxxxx pokynu.“

2)

Čl. XX. - Xxxxxxxxx xxxxxx:

XX. 3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx [xxxx xxxxx xxxxx] xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx:

„Xxxxxxx logickým xxxxxxxxxxx xxx posuzování by xxxx xxx existence xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx - tj. (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení/následné xxxxxxxxx hlášení.“

3)

Čl. XX. - Promíjení pokuty:

II. 3. Meritorní posouzení - xxxxxx xxxxxxxxx:

XX. 3. X. Ospravedlnitelný xxxxx:

X tabulce „Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ je xxxxx x. 10 rozšířen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxx x. 10 xxxx xxx:

„X poslední xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zcela xxxx xxxx xxx funkční xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx XX (www.daneelektronicky.cz) xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxxxxx hlášení, xxxx xxxxxx xxxxxxxx schránek - xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - x Xxxxxxxx xxxxxx XX nebo Ministerstvo xxxxxx ČR xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx oznámily na xxxxx internetových xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podání xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zprovoznění daňového xxxxxxx xxxx datových xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.“

4)

Xx. XX. - Xxxxxxxxx xxxxxx:

XX. 3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx:

XX. 3. X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx:

Xxx xxxxxxxx „Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxx nový odstavec xx xxxxx:

„[xxxxxxxxxx bodu 5] Správce xxxx xxx posuzování splnění xxxx podmínky nebere x úvahu pokuty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pardonem xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx daňového xxxxxxxx.“

5)

Xx. XXX. - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X odstavci [rozhodnutí] xxxxxxxx xxxxx na „Xxxxx GFŘ X-45“ xxxxxxx na „Xxxxx XXX X- 47“ x jeho xx. X.

X odstavci [xxxxx x veřejné xxxxxxx] xxxxxxxx xxxxx xx „Xxxxx GFŘ D-45“ xxxxxxx xx „Pokyn XXX X-47“ x xxxx xx. XX.

X xxxxxxxx xxxxxxx text Xxxxxx XXX-X-29 x xxxxxxxxx pokut xx xxxxxxxx kontrolního hlášení, x.x.: 111096/16/7100-20116-050484, xx xxxxx Dodatku x. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118- 012287) xx xxx 2.3.2017, Dodatku x. 2 (x.x.: 130204/17/7100-20118-012287) xx xxx 14.12.2017, Xxxxxxx č. 3 (x.x.: 94112/18/7100-20118-012287) xx xxx 11.12.2018, Xxxxxxx č. 4 (x.x.: 88521/19/7100-20118-012287) xx xxx 28.11.2019, Xxxxxxx x. 5 (x.x.: 52725/20/7100-20118-012287) xx xxx 3.9.2020 x Xxxxxxx x. 6 (x.x.: 72251/20/7100- 20118-012287) ze xxx 7.12.2020, xxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxx x. 7 x pokynu XXX-X-29 x prominutí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podpisu x xxxxxxxxx dnem zveřejnění.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxx ředitelka