Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

18

Xxxxxxx k xxxxxxxxxxx Xxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Kyrgyzské xxxxxxxxx

x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx x xxxxx daní x xxxxxx a x xxxxxxxxx daňovému xxxxx x vyhýbání xx xxxxxx xxxxxxxxxx

(Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x. 50/2020)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Bohumír Xxxxxxx

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;059

X. x.: XX- 17940/2018/15-47

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x návaznosti na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx hospodářství Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uplatňováním této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxx vládou Xxxxx republiky x xxxxxx Xxxxxxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx z příjmu x x zabránění xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 9. dubna 2019 x Biškeku x xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30. xxxxxxxxx 2020. Xxxxx článku 28 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x 1. xxxxx 2021 nebo později;

b) xxxxx jde x xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx x daním xx daňové roky xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2021 xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Smlouvy x xxxxxxx xxxxx z xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx na území Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, povinen poskytnout xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx) originál xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx ověřeným xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx příjem xx xxxxxx x Kyrgyzské xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx uvedené x potvrzení o xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, této xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem České xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx oprávněn, xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx postupovat x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, resp. plátcem xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx a xxxxx (období) xxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo pomocí xxxxxxxx zástupce (xxxxxxx), xx daňový xxxxx x místě xxxxxx xxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx x žádostí o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx zisku v Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, x. r.

pověřený xxxxxxx odboru Daně x xxxxxx x xxxxxxxxxx