Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

9

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Dvořák

Č. x. 1734/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „daňový xxx“), xxxxx:

X. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx správě xxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x správních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „Xxxxxxxx“), za přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx podmínky, xx xxxxxx bude xxxxxx x xxxxxx xx 1.1.2021 xx 16.8.2021.

Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx podle §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

Odůvodnění:

V souvislosti xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx se ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pravomoci xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) daňového xxxx a xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na podnikatele xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxx 1 odst. 1 písm. x) Xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodu. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx změněného x xxxxxxx prezentovaného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti již xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx bude vztahovat xx období od 1.1.2021 do 16.8.2021. Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2. Souvislost x xxxxxx xxxxxx viru XXXX-XxX-2 nebude x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prokazována.

S xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Schillerová, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx financí