Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

9

ROZHODNUTÍ

o prominutí správního xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 1734/2021/3901-2

XXX: MFCRBXXTZH

Ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „daňový xxx“), xxxxx:

X. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx správě daní

promíjím

správní xxxxxxxx xxxxx Položky 1 xxxx. 1 xxxx. x) Sazebníku, xxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx“), za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v předešlý xxxx, za xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xx 1.1.2021 xx 16.8.2021.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx šířením xxxx XXXX-XxX-2 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pravomoci xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxx xxxxxx této mimořádné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxx 1 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x navrácení xxxxx x xxxxxxxx xxxx. Žádost xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx lhůtu zmeškaly xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx může xxx např. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy se xxxxxx subjekt na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkladu xxxx dozvěděl, že xx nárok na xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx lhůtu pro xxxxxx xxxxxxx již xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1.1.2021 xx 16.8.2021. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2. Souvislost s xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 daňového xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxx