Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6

Xxxxxxx xx Smlouvě xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx daní z xxxxxx a z xxxxxxx (1) (xxxx xxx „Xxxxxxx“)

x návaznosti xx Xxxxxxxxxxxxx úmluvu x implementaci xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx daňového základu x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (2) (xxxx jen „Úmluva“)

Zpracovatel: Xxx. Martin Boreš

Telefon: 257 044&xxxx;467

X. x.: XX-5860/2017/15-124

Xxxxxx 1

Ministerstvo xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, xx se Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx ve xxxxxx x Xxxxxx mění xxxxxxxxxx:

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx zní:

„Vláda Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx daní x xxxxxx a x xxxxxxx, x xx xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povinnosti (včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx „treaty-shopping“ x xxxxx jsou xxxxxxxx na získání xxxx stanovených ve Xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx dohodly xxxxx:“.

2) Xxxxx věta xxxxxx 25 odstavce 1 Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx, xxxxx není x souladu s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx, xxx ohledu na xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx případ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

3) Xxxx xxxxxxxx 8 Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

„8. Xxxxxxxx se dá xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx x okolnosti, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze Smlouvy xxxx jedním z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, bez ohledu xx xxxx ustanovení Xxxxxxx, xxxxxx poskytnuta xx vztahu k xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx situaci xx xxxx x xxxxxxx x účelem a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Výše uvedené xxxxx Xxxxxxx se x obou smluvních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx srážkou x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniknout xxxxxxx daním nastala x 1. xxxxx 2022 nebo xxxxxxx;

2) xxxxx jde x xxxxxxx ostatní daně, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx 17. xxxxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx;

x

3) xxxxx uvedená v xxxxxxxx 2) xxxxxx 1 xx bez xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 1) x 2) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému úřadu xxxxxxxxx xxxxx x 17. xxxxx 2021 xxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx případů, xxxxx xxxxxx způsobilé x xxxxxxxxxx x tomuto xxxx podle Xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x to bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx vztahuje.

Ing. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx řízením xxxxxx Xxxx x xxxxxx x účetnictví

1. Smlouva xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx daní z xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 281/1996 Xx., Xxxxxxxx x xx xx Xx.x.x. x. 99/2013

2. Mnohostranná xxxxxx x implementaci xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx smlouvám xxxx xxxxxxxxx xxx č. 32/2020 Xx.x.x.