Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6

Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx radou

o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxx a x xxxxxxx (1) (dále xxx „Xxxxxxx“)

x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x implementaci xxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx smlouvám (2) (xxxx xxx „Úmluva“)

Zpracovatel: Xxx. Martin Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044 467

Č. x.: XX-5860/2017/15-124

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx republiky sděluje, xx se Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x z xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdanění x xxxxx xxxx x xxxxxx a x xxxxxxx, x xx xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx skrze xxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx vyhýbání se xxxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx nazývají „treaty-shopping“ x která xxxx xxxxxxxx xx získání xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jurisdikcí), xx xxxxxxx xxxxx:“.

2) Xxxxx xxxx článku 25 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx větou:

„Jestliže xx xxxxx domnívá, že xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x ní ke xxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx států, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kteréhokoliv xxxxxxxxx xxxxx.“.

3) Xxxx xxxxxxxx 8 Protokolu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

„8. Xxxxxxxx xx dá xxxxxxxx x xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Smlouvy xxxx jedním x xxxxxxxx xxxx jakéhokoliv xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx výhodě, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx ustanovení Xxxxxxx, nebude xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud není xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx by xxxx x souladu x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Výše xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) xxxxx jde x xxxx xxxxxxxx srážkou x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniknout xxxxxxx daním nastala x 1. xxxxx 2022 nebo xxxxxxx;

2) xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx daně, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 17. xxxxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx;

x

3) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2) xxxxxx 1 xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x 2) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému úřadu xxxxxxxxx xxxxx x 17. lednu 2021 xxxx později, x xxxxxxxx případů, xxxxx xxxxxx způsobilé k xxxxxxxxxx x tomuto xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxx, než xxxx modifikována Úmluvou, x to xxx xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, ke kterému xx případ xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Zíka, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx z příjmů x účetnictví

1. Smlouva xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx spolkovou xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění v xxxxx xxxx x xxxxxx x z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 281/1996 Xx., Xxxxxxxx k xx xx Sb.m.s. x. 99/2013

2. Mnohostranná úmluva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxxxxx zisků xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 32/2020 Xx.x.x.