Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6

Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx z xxxxxx a z xxxxxxx (1) (xxxx xxx „Xxxxxxx“)

x návaznosti xx Mnohostrannou xxxxxx x implementaci xxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přesouvání xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx smlouvám (2) (xxxx jen „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;467

X. j.: XX-5860/2017/15-124

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se Smlouva xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1) Nový xxxx xxxxxxxxx Smlouvy zní:

„Vláda Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx x x xxxxxxx, x to xxxx xx byly xxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx zdanění skrze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nazývají „treaty-shopping“ x xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, x xx x nepřímý xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx dohodly xxxxx:“.

2) Xxxxx xxxx xxxxxx 25 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx větou:

„Jestliže se xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xx xx xxxxxxx, které xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx vnitrostátní právní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxxxxxx smluvního xxxxx.“.

3) Xxxx xxxxxxxx 8 Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx textem:

„8. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx všechny relevantní xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx získání xxxxxx xxxxxxxx xx Smlouvy xxxx xxxxxx z xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jakékoliv xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, tato xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx příjmu nebo xxxxxxx, pokud není xxxxxxxxx, xx poskytnutí xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x účelem a xxxxx příslušných xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx se x obou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) xxxxx jde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zdroje z xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx nerezidentům, jestliže xxxxxxxxxx dávající vzniknout xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2022 xxxx xxxxxxx;

2) xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx ukládané xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 17. července 2021 xxxx později;

a

3) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2) xxxxxx 1 se bez xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 1) x 2) xxxxxx článku xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx x 17. xxxxx 2021 xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxxxx xxxxxx způsobilé k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ke kterému xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Zíka, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx odboru Xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x Švýcarskou spolkovou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxx xxxx z xxxxxx x z xxxxxxx xxxx vyhlášena xxx x. 281/1996 Xx., Xxxxxxxx k xx xx Sb.m.s. x. 99/2013

2. Mnohostranná xxxxxx x implementaci opatření x xxxx proti xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x přesouvání zisků xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxx č. 32/2020 Sb.m.s.