Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

5

Sdělení xx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Egyptskou arabskou xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx daní x xxxxxx x x xxxxxxx (1) (dále xxx „Smlouva“) v xxxxxxxxxx na Mnohostrannou xxxxxx

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxxxxx zisků xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (2) (xxxx xxx „Úmluva“)

Zpracovatel: Xxx. Xxxxxx Boreš

Telefon: 257 044 467

Č. x.: XX-5860/2017/15-124

Xxxxxx 1

Ministerstvo xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sděluje, xx se Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1) Nový text xxxxxxxxx Xxxxxxx zní:

„Česká xxxxxxxxx x Egyptská xxxxxxx republika, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdanění x oboru xxxx x příjmu x x xxxxxxx, a xx aniž by xxxx xxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxx xx sníženému zdanění xxxxx xxxxxx xxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx nazývají „xxxxxx-xxxxxxxx“ x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx úlev xxxxxxxxxxx xx Smlouvě, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxx:“.

2)

x) První věta xxxxxx 25 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxx, xxxx, xxx xxxxxx xx opravné prostředky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx, předložit případ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.“.

b) Xx xxxxxx 25 odstavce 2 Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx zní následovně:

„Jakákoliv xxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx časové xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

3) Pro účely Xxxxxxx xx rozumí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

„Xxxxxxxx se xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okolnosti, xx xxxxxxx výhody xxxxxxxx xx Smlouvy xxxx jedním z xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výhodě, tato xxxxxx, xxx ohledu xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nebude xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x účelem x xxxxx příslušných ustanovení Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx uvedené xxxxx Smlouvy xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následovně:

1) xxxxx jde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dávající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2021 xxxx xxxxxxx;

2) xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. července 2021 xxxx později;

a

3) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2) článku 1 xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x 2) tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu k 1. xxxxx 2021 xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx způsobilé x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxx, než xxxx modifikována Úmluvou, x xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, ke kterému xx případ xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, v. x.

xxxxxxxx řízením xxxxxx Xxxx z xxxxxx x účetnictví

1. Smlouva xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx republikou x zamezení dvojího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx x x xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxx x. 283/1995 Xx.

2. Mnohostranná xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x boji proti xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x přesouvání xxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod č. 32/2020 Sb.m.s.