Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

4

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 119/2021/3901-2

XXX: MFCRBXXAGM

Ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „daňový xxx“),

xxxxx:

Xxxx xxxxxxx subjektům

promíjím

1. pokutu xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxx xxxxxxxx xxx §15 xxxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxx xxxxxxxx“), xx xxxxxxxxx období xxxx 2020, za xxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dne 1.4.2021;

2. xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx řádu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, dojde-li x úhradě xxxx, x xxx xx xxxx x prodlení xxxx, xxxxxxxxxx xxx 1.4.2021;

3. xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx §13a xxxxxx x. 338/1992 Xx., o xxxx x nemovitých xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx“), xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2021, xx xxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději xxx 1.4.2021.

Xxxx rozhodnutí je xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx šířením viru XXXX-XxX-2 x přijímanými xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) daňového xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financí xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 x případech, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx uplyne dne 1.2.2021. Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2021 x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx 1.2.2021. X xxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.4.2021.

Xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxxx bez xxxxxx. Xxxxxx dle ustanovení §15a zákona x xxxx z nemovitých xxxx, xxx kterého xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové přiznání x podá-li xx xx xxxxx pro xxxx xxxxxx, aniž xx byl správcem xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx, není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčen, xxxxx x těchto xxxxxxxxx příslušenství xxxx xxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, zálohy xx daň x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 38/2020 xxx 21.12.2020 (x. x.: MF-34159/2020/3901-2) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozdní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období roku 2020, xxxxx-xx k xxxxxx xxxx, x xxx xx úrok x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx 1.4.2021. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx 1.4.2021, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx x rozhodném období xx 1.6.2020 xx 30.9.2020 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx krizového xxxxxxxx. Xxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxx xxxxx chtít xxxxxx xxxxxxxx prominutí xxxxx x prodlení x případě xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 x xx 1.4.2021, musejí xxxx xxx uhradit nejpozději xx dne 16.8.2021 x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v rozhodném xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx, xxx je xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejněném xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 38/2020.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxx sankce xxx xxxxxxxx xx 1.4.2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x do 16.8.2021 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly postiženy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemoci Xxxxx 19. Příslušné xxxxxxxxxx nebudou Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxx xxxxxx xxx 1.4.2021, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx osobním daňovém xxxx daňového xxxxxxxx x xxxx silniční xx xxxxxxxxx období xxxx 2020 xxxxxxxxxx. Xx xxxxx datu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxxxxx daňových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x po 1.4.2021 xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx x. 38/2020 je xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dotací, aby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x nedoplatek, xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx provozoven xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xx riziko xxxxxx viru XXXX-XxX-2 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx šíření xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí veřejnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx posíleny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx (xxxx. prostřednictvím xxxxxxxx), je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx období, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX-XxX-2, x x xxxxxxx na probíhající xxxxxxxx, xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx subjektům xxx xxxx prominutí xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxx přiznání x xxxx silniční xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx až do xxx 1.4.2021, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx silniční bez xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx pokladně xxxxxxxxxx xxxxx x řádném xxxxxxx xx xxx 1.2.2021 x důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provoz i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů.

S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Alena Schillerová, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx