Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

4

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx z důvodu xxxxxxxxx události

Zpracovatel: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 119/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Sb., daňový xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „daňový řád“),

takto:

Všem xxxxxxx subjektům

promíjím

1. pokutu xxxxx §250 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx silniční xxx §15 xxxxxx č. 16/1993 Sb., o xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „xxxxx x xxxx xxxxxxxx“), xx zdaňovací období xxxx 2020, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dne 1.4.2021;

2. xxxx z xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dani xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, dojde-li x úhradě xxxx, x xxx se xxxx z prodlení xxxx, xxxxxxxxxx xxx 1.4.2021;

3. pokutu xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx podání daňového xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx §13a xxxxxx č. 338/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxx věcí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „xxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxxx“), xx zdaňovací období xxxx 2021, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději xxx 1.4.2021.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 daňového xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx zpravodaji.

Odůvodnění:

V xxxxxxxxxxx xx šířením xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k jeho xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla využít xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x za xxxxxx zmírnění zvýšených xxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx silniční a xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podání daňového xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 x případech, xxx xxxxx xxx jeho xxxxxx xxxxxx dne 1.2.2021. Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2021 x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx 1.2.2021. X obou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx příslušná xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxx 1.4.2021.

Xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez sankce. Xxxxxx dle xxxxxxxxxx §15a xxxxxx x xxxx x nemovitých xxxx, xxx xxxxxxx xx-xx poplatník povinnost xxxxx daňové přiznání x podá-li je xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x tomu xxxxxx, nevzniká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčen, xxxxx x těchto xxxxxxxxx příslušenství xxxx xxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx rozhodnutí ministryně xxxxxxx x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx, zálohy xx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx události xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 38/2020 xxx 21.12.2020 (x. x.: XX-34159/2020/3901-2) dochází x xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx úhradou xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, xxxxx-xx k xxxxxx daně, k xxx xx xxxx x prodlení váže, xxxxxxxxxx xxx 1.4.2021. Xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxx uhradit xxx xxxxxxxx xx 1.4.2021, nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 1.6.2020 do 30.9.2020 xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření. Xxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxx benefitu xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 x xx 1.4.2021, xxxxxx tuto xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 16.8.2021 x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx část jejich xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx usnesením xxxxx Xxxxx republiky o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 38/2020.

Prominutím xxxxx x xxxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daň xxxxxxxx do 1.4.2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x do 16.8.2021 xxx daňovým subjektům, xxxxx xxxx postiženy xxxxxxxxxxx pandemií xxxxxx Xxxxx 19. Příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx přiznání x dani xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2020 bude xxxxxx dne 1.4.2021, xxxxxx xxxx tímto xxxx evidován na xxxxxxxxxx osobním xxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x po 1.4.2021 xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji x. 38/2020 xx xxxxx v kompetenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programů podpory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxx případě xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxx benefitu.

Účelem xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx veřejnost xxxxxxxxxx navštěvuje xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxx, xxx správně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx (např. prostřednictvím xxxxxxxx), xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx nákazy xxxxx XXXX-XxX-2, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, menší. V xxxxxxx prominutí xxxxx x prodlení x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx subjektům pak xxxx xxxxxxxxx odráží xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx silniční xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx až do xxx 1.4.2021, x xxxxx platba xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx před xxxxx xxxxx xx nejeví xxxx účelná, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x řádném xxxxxxx xx dne 1.2.2021 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx protiepidemických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí.

Poučení:

Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 daňového xxxx).

XXXx. Alena Schillerová, Xx.X., v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx