Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3

Xxxxxxx ke Smlouvě xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x oboru xxxx z xxxxxx x x xxxxxxx (1) (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxxxxxxx xx Mnohostrannou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření x boji proti xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x přesouvání zisků xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (2) (xxxx xxx „Úmluva“)

Zpracovatel: Xxx. Xxxxxx Boreš

Telefon: 257 044&xxxx;467

X. j.: XX-5860/2017/15-123

Xxxxxx 1

Ministerstvo financí Xxxxx republiky sděluje, xx se Smlouva xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x Úmluvě xxxx následovně:

1) Nový xxxx preambule Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Ruské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdanění x xxxxx xxxx z xxxxxx a x xxxxxxx, a xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zdanění xxxxx xxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxxxx“ x která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx dohodly xxxxx:“.

2) Xxxxx xxxx článku 25 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xx xxxxx domnívá, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx povedou x xx ke xxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Smlouvy, xxxx, xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

3) Xxx xxxxx Xxxxxxx se xxxxxx, xx následující xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

„Xxxxxxxx xx dá xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx výhody xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jakékoliv xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx ustanovení Xxxxxxx, nebude xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx poskytnutí xxxx výhody x xxxx xxxxxxx by xxxx x souladu x xxxxxx x xxxxx příslušných ustanovení Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx následovně:

1) x xxxx smluvních xxxxxxx, xxxxx jde x xxxx vybírané xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daním xxxxxxx x 1. lednu 2021 xxxx později;

2)

a) x České xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 26. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx;

x

x) x Ruské xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx daně xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2022 nebo xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx)

1. Xxxxxxx mezi xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx Ruské xxxxxxxx o zamezení xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x příjmu x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod x. 278/1997 Sb., Protokol x xx xx Xx.x.x. x. 56/2009

2. Mnohostranná xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 32/2020 Sb.m.s.