Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3

Xxxxxxx xx Smlouvě xxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx x z majetku (1) (dále xxx „Xxxxxxx“) x návaznosti xx Mnohostrannou úmluvu x implementaci opatření x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx smlouvám (2) (xxxx xxx „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;467

X. x.: XX-5860/2017/15-123

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sděluje, xx xx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx učiněných Xxxxxx republikou x Xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx k Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1) Nový xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, zamýšlejíce vylučovat xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx a x xxxxxxx, x to xxxx xx byly xxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx „treaty-shopping“ x která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxx:“.

2) Xxxxx věta xxxxxx 25 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx xx nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx smluvních xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, může, xxx ohledu xx xxxxxxx prostředky, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx případ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

3) Pro účely Xxxxxxx xx rozumí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nedílnou xxxxxxxx:

„Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx x okolnosti, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Smlouvy xxxx jedním z xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vedoucích x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nebude xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx příjmu xxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx by xxxx x souladu x xxxxxx a xxxxx příslušných xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx uvedené xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) x xxxx smluvních xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx vybírané xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2021 xxxx později;

2)

a) x České xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx ostatní xxxx, xx daně xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx 26. června 2021 xxxx později;

a

b) x Ruské xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx ostatní daně, xx xxxx ukládané xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2022 nebo xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx řízením xxxxxx Xxxx x příjmů x xxxxxxxxxx)

1. Smlouva xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Ruské xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod x. 278/1997 Xx., Xxxxxxxx x ní ve Xx.x.x. x. 56/2009

2. Xxxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přesouvání xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 32/2020 Sb.m.s.