Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3

Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx dvojího xxxxxxx x xxxxxxxxx daňovému xxxxx v xxxxx xxxx x příjmu x x xxxxxxx (1) (dále xxx „Xxxxxxx“) x návaznosti xx Mnohostrannou úmluvu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx daňového základu x xxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxx smlouvám (2) (xxxx jen „Úmluva“)

Zpracovatel: Xxx. Xxxxxx Boreš

Telefon: 257 044&xxxx;467

X. x.: XX-5860/2017/15-123

Xxxxxx 1

Ministerstvo financí Xxxxx xxxxxxxxx sděluje, xx se Xxxxxxx xx základě výhrad x xxxxxxxxxx učiněných Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1) Nový xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx České xxxxxxxxx x vláda Ruské xxxxxxxx, zamýšlejíce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx, a xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vyhýbání xx xxxxxx povinnosti (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxxxx“ x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxx, a xx x xxxxxxx prospěch xxxxxxxxx třetích xxxxxxxxxx), xx dohodly xxxxx:“.

2) Xxxxx xxxx xxxxxx 25 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx jednoho nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx ke xxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Smlouvy, xxxx, xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx států, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

3) Xxx účely Xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

„Xxxxxxxx se xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okolnosti, xx získání xxxxxx xxxxxxxx ze Xxxxxxx xxxx jedním x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jakékoliv xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výhodě, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx ustanovení Xxxxxxx, xxxxxx poskytnuta xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx situaci by xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx příslušných ustanovení Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) x xxxx smluvních xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx vyplácených nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nastala x 1. lednu 2021 nebo xxxxxxx;

2)

x) x Xxxxx republice, xxxxx jde x xxxxxxx ostatní daně, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 26. xxxxxx 2021 xxxx později;

a

b) x Xxxxx federaci, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx daně xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2022 nebo později.

Ing. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx odboru Xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx)

1. Smlouva xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x vládou Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx xxxxxxxx úniku x xxxxx daní x xxxxxx x x majetku xxxx xxxxxxxxx xxx x. 278/1997 Sb., Xxxxxxxx x xx xx Xx.x.x. x. 56/2009

2. Mnohostranná xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod x. 32/2020 Sb.m.s.