Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2/2021

Xxxxxxx xx Smlouvě xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx republikou x zamezení dvojího xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx úniku v xxxxx xxxx x xxxxxx (1) (xxxx xxx „Smlouva“) x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx (2) (xxxx xxx „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;467

X. x.: MF-5860/2017/15-123

Článek 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že se Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x notifikací xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx x Portugalskou xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxx následovně:

1) Xxxx text xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx vylučovat xxxxx xxxxxxx x xxxxx daní z xxxxxx, x to xxxx by byly xxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx nebo ke xxxxxxxxx zdanění xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxxxx“ x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx stanovených ve Xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxx:“.

2) Xx xxxxxx 25 xxxxxxxx 3 Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx:

„Xxxxx xxxxxx spolu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx neupravených xx Smlouvě.“.

3) Xxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

„Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vedoucích x xxxx xxxxxx, xxxx výhoda, xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x části xxxxxx, xxxxx není prokázáno, xx xxxxxxxxxx této xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx x souladu x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx změny Xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následovně:

1) xxxxx xxx o daně xxxxxxxx srážkou x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže skutečnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k 1. lednu 2021 xxxx xxxxxxx;

x

2) xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx daně, xx xxxx ukládané za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. března 2021 xxxx později.

Ing. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx odboru Xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx

1. Smlouva xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod x. 275/1997 Xx.

2. Mnohostranná úmluva x implementaci xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přesouvání zisků xx xxxxxx k xxxxxxx smlouvám byla xxxxxxxxx xxx č. 32/2020 Xx.x.x.