Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2/2021

Sdělení ke Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxx x xxxxx daní x xxxxxx (1) (dále xxx „Xxxxxxx“) v xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přesouvání xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (2) (xxxx xxx „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Ing. Martin Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;467

X. x.: XX-5860/2017/15-123

Xxxxxx 1

Ministerstvo xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx Xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Portugalskou xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx republiky,

zamýšlejíce xxxxxxxxx xxxxx zdanění x xxxxx daní z xxxxxx, a xx xxxx by byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vyhýbání xx xxxxxx povinnosti (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxxxx“ x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx získání xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, x xx x nepřímý prospěch xxxxxxxxx xxxxxxx jurisdikcí), xx xxxxxxx xxxxx:“.

2) Xx xxxxxx 25 xxxxxxxx 3 Smlouvy xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx:

„Xxxxx rovněž spolu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdanění x případech xxxxxxxxxxxx xx Smlouvě.“.

3) Xxx xxxxx Xxxxxxx se xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx její xxxxxxxx součástí:

„Jestliže xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x hlavních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxx, xxxx výhoda, xxx xxxxxx xx jiná xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nebude xxxxxxxxxx xx xxxxxx x části xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx této xxxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx x cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx uvedené změny Xxxxxxx xx x xxxx smluvních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx připisovaných xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2021 xxxx později;

a

2) xxxxx xxx o všechny xxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období začínající 1. xxxxxx 2021 xxxx později.

Ing. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx odboru Daně x xxxxxx x xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx vyhlášena xxx x. 275/1997 Sb.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx smlouvám xxxx xxxxxxxxx pod č. 32/2020 Sb.m.s.