Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2/2021

Sdělení ke Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx úniku x xxxxx xxxx x xxxxxx (1) (xxxx xxx „Smlouva“) v xxxxxxxxxx na Mnohostrannou xxxxxx x implementaci xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x přesouvání xxxxx xx xxxxxx x daňovým xxxxxxxx (2) (dále jen „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;467

X. x.: MF-5860/2017/15-123

Článek 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, xx se Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx zní:

„Vláda České xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx vylučovat xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxx, x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zdanění skrze xxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx povinnosti (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxxxx“ x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx získání xxxx stanovených xx Xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx dohodly xxxxx:“.

2) Xx článku 25 xxxxxxxx 3 Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx:

„Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Smlouvě.“.

3) Xxx xxxxx Xxxxxxx se xxxxxx, že následující xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

„Xxxxxxxx xx xx usuzovat x xxxxxxx na všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx získání xxxxxx plynoucí ze Xxxxxxx xxxx xxxxxx x hlavních cílů xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo vedoucích x xxxx výhodě, xxxx výhoda, xxx xxxxxx xx jiná xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx poskytnutí této xxxxxx x xxxx xxxxxxx by xxxx x souladu x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxx srážkou x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx připisovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx skutečnost xxxxxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2021 xxxx později;

a

2) xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx 1. března 2021 xxxx později.

Ing. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx odboru Xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx

1. Smlouva mezi Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxxxxx republikou o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x zabránění daňovému xxxxx v xxxxx xxxx z příjmu xxxx vyhlášena pod x. 275/1997 Xx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x boji proti xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x přesouvání xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod x. 32/2020 Xx.x.x.