Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1

Xxxxxxxxx finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Xxxxx 1

X. j.: 80890/20/7700-10123-050230

XXXXX X. XXX-X-48,

xxxxxx xx stanovuje xxxxxx x struktura xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §72 xxxx. 2 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx xxx“) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x strukturu datové xxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxx xxxx orgánům Xxxxxxxx xxxxxx XX jako xxxxxxxx daně.

Čl. X.

Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx žádosti x xxxxxxx registrace) x xxxxxx tvrzení (xxxxxx xxxxxxxx, hlášení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx daňové přiznání, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx vyúčtování), xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx předpis stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx orgánům Xxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxx xxxxxxx zprávou, xxxx být (není-li xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak) xxxxxxx ve xxxxxxx XXX x xx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx XXX schématu definovanému x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces

2. Xxxxxx xxxxxxx x xx. X. xxxx. 1. xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx být (x xxxxxxxx uvedenou x xx. I. xxxx. 4. xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx uvedená x xx. X. odst. 1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx formát XXX, xxxx být (x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. X. odst. 4. xxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX schématu definovanému x xxxxxxxxxxxx na xxxxxx: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces

4. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xx. X. xxxx. 1. xxxxxx xxxxxx stanoven xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx XXX, lze xxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xx správcem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx datovou xxxxxxx ve formátu XXX a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnému XXX xxxxxxxx definovanému x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces

5. X xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx XXX x x xxxxxxxxxx struktuře lze xxxxxx aplikaci Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx (tzv. EPO) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxxxx XX - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Aplikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XML x x předepsané xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx. soubor xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx aplikace xxxxxxx, případně xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. účetní xx xxxxxx software) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x odeslání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Popis xx zveřejněn xx xxxxxx: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/PodatelnaEPO.pdf

Čl. XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXX-X-24 x. x.: 156035/15/7100-40123-050030, xx xxx 16.12.2015.

Čl. XXX.

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxx 1.1.2021.

Xxx. Tatjana Xxxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx