Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

45

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 15/7, 117 22 Xxxxx 1

Xxxxx XXX-X-29

x.x.: 111096/16/7100-20116-050484,

x prominutí pokut xx nepodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxx xxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1, č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287,

dodatkem x. 2, x.x.: 130204/17/7100-20118-012287,

xxxxxxxx x. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287,

xxxxxxxx x. 4, x.x.: 88521/19/7100-20118-012287,

dodatkem x. 5 x.x.: 52725/20/7100-20118-012287

a xxxxxxxx x. 6 x.x.: 72251/20/7100-20118-012287 1)

X. x.: 111096/16/7100-20116-050484

V Xxxxx xxx 7.12.2020

Xx. X. - Xxxxxx xxxxxxxxxx

[xxxxxx xxxxxx] X xxxxxxxxx xx 29. xxxxxxxx 2016 xxxx přijata xxxxxx úprava xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §101k zákona č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „ZDPH"). Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxx příslušenství daně xx smyslu §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „daňový xxx") patří x xxxxxx, xxxx xx xx prominutí xxxxxx xx nepodání kontrolního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx individuálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §259 x §259c daňového xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx postup xxxxxx Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx při rozhodování x prominutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §101k XXXX v xxxxxxxxxx xx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

[xxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního hlášení] Xxxxxxx za nepodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) až x) XXXX:

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlášení xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výši:

b) 10.000 Kč, pokud xxx xxxx x xxxxxxxx lhůtě poté, xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) 30.000 Kč, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 50.000 Xx, xxxxx xxx nepodá xxx x xxxxxxxx xxxxx.

[xxx xxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedeno snahou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečit x maximální xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx nepodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vymezuje xxxxx xxxxxxx skutečnosti, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx spatřovat xxxxxx, pro xxxxx xx dle xxxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x maximální možné xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

[xxxx se pokyn xxxxxx] Xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx jiných pokut, xxx pokut za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení. X tohoto xxxxxx xx tento pokyn xxxx nevztahuje xx xxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) XXXX xxxx xxx §101h odst. 2 a 3 XXXX.

[xxxxx x pokynu XXX-X-45] Pokyn GFŘ D-45 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx č. x. 34006/20/7700-10123-050167 xx xxx 23.6.2020 (xxxx jen „Xxxxx XXX X-45 x xxxxxxxxx příslušenství xxxx") se xxx xxxxxxxxx pokuty za xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx pokynu.

Správní xxxxxxxx

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxx] Xxxxxx o xxxxxxxxx pokuty za xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx (xxxx xxxx „xxxxxx x prominutí xxxxxx") xxxxxxx správnímu xxxxxxxx xx xxxx 1.000 Xx xxxxx přílohy xxxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „zákon x xxxxxxxxx poplatcích"), Xxxxxxxxx, xxxxx I, xxxxxxx 1, bodu 1, xxxx. c).

[kumulace xxxxxxxx] Xxxxxxxx se xxxxxx za xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx daňový xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx žádost xxxx daňových subjektů.

[každá xxx] Xxx xxxxxx „xxxxx xxx" xx xxxxx chápat každý xxxxxxxxxx xxxx daně, x daném xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxx týká pokuty xx nepodání kontrolního xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zda xxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahujících xx x danému xxxxx xxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojené x přijetím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, podle §5 xxxx. 4 xxxxxx x správních xxxxxxxxxx, řízení zastaví.

Čl. XX. - Promíjení xxxxxx

XX. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx

[xxxxxx úprava] Xxxxxxxxxx §101k odst. 3 XXXX xxxxxxx, xx xxxxxx x prominutí xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx tuto pokutu. X xxxxxxx, xxx xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx započal xxxx xxxxx 29. xxxxxxxx 2016, xxxxxxxx xxx xxxx lhůty xxx Čl. XXXIV xxxx 6 xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx 3 měsíce xx xxxxxxxxx data. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pravidla obsažená x §35 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx tříměsíční xxxxx pro podání xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§36 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxx xxxx podání.

II. 2. Meritorní posouzení - xxxxxxx xxxxx

[xx xx xxxxxx] Xxxxx-xx xxxxxx daňového subjektu xxxxxxxx požadavek podle xx. XX. 1. xxxxxx pokynu, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx bude, xxx lze vůbec xxxxxxx vyhovět. X xxxx fázi správce xxxx nezkoumá, v xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nýbrž zda xxx vůbec xxxxxxxxx - rozsah prominutí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxxx řád xx xxxx ustanovení §259c odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínku xxx xxxxxxx prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx pro možnost xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení. Xxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx není xxxxx, xxxxx daňový xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxx „xxxxxxxxx"] Xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxx účetních xxxxxxxx xxxx být v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dostatečného xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx. Za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx označit xxxxx xxxxxxxx daných xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx správy xxxx. Závažným porušením xxxxxx xxxx být x jejich xxxxxxxxx, xxxxx méně xxxxxxx, xxxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx posuzuje xxxxxxxx této xxxxxxxx xx 3 roky xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

XX. 2. A. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxx účetních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, x níž xx xxxx xxxxxxx (xxx xxxx):

1. Xx/xxxx nespolehlivým xxxxxxx xxx §106a XXXX nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dle §106aa XXXX. Xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xx/xxxx xxxxxx nespolehlivého xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x titulu XXX, xx zřejmé, xx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx daňových xxxxxxxx.

2. Xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze spáchání xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §53 odst. 2 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx zapojila do xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obava, xx x xxxx xxxxxx uhrazena xxx, x správce xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kterékoli xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx doměření xxxx xxxxx pomůcek xxxxxx xxxxxxxx známé dani xxxx stanovení daně xxxxx sjednáním.

5. Závažně xxxxxxx xxxx ztěžovala, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx opakovaně xxxx xxxxxxxx daňové přiznání xxxx vyúčtování x xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Za naplnění xxxxxxxxxxxx se v xxxxx případě xxxxxxxx, xxxxx xxxx situace xxxxxxx alespoň dvakrát x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Porušila xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

7. Xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxx x/xxxx dle účetních xxxxxxxx), jejíž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx. 250.000 Kč; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx daně.

9. Xxxxx závažně ohrožuje xxxx xxxxxxxxxx, porušuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prominutí xxxxx naplnění xxxxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x účetních předpisů xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které vedly x porušení xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx např. x xxxxxxx pohromy, závažné xxxxxxxxx důvody xx xxxx osobní překážky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů.

[posuzování xxxx 3 x 4] Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx moci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; situaci xxxxxxxx x xxxx 4 xxxxxxx xxxx posuzuje xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x následkům tohoto xxxxxxxx2). X bodu 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx správce xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxx, xx za xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx" minimálně xx xxxx 50.000 Xx (xxxxxx xxxx tvrzenou xxxx x výsledkem xxxxxxxx či doměření). Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx jednorázové xxxx.

XX. 2. B. Osoby, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §259c xxxx. 2 daňového řádu

[právní xxxxxx] Xxxxx §259c xxxx. 2 daňového xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splňovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x právnická xxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, x osoba, která xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §259c odst. 3 xxxxxxxx xxxx stanoví, xx xxxxx právnická xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 na xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xx také xxxxxxxx.

[x xxxx xx zkoumá] X tohoto xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kritérií (xx. XX. 2. X.) se musí xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxx:

Xx-xx žadatelem x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bude xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §259c xxxx. 2 daňového xxxx zkoumat x:

- xxxxxxx fyzické xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx fyzická xxxxx je xxxx xxxx x xxxxxxxxxx 3 letech statutárním xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx-xx žadatelem x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnická xxxxx, xxxx xx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §259c odst. 2 xxxxxxxx řádu xxxxxxx x:

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. všech právnických xxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, - x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx xx xxxx xxxx x předcházejících 3 letech xxxxxxxxx xxxxx žádající x xxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. 3. Meritorní xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx

[xx xx xxxxxx] Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxx požadavky xxx xx. II. 2. xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx subjektu prominout xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude x xxxxxxxxxx fázi xxxxxxxxx, x jakém xxxxxxx xxx pokutu xxxxxxxxx.

[xxxx xxxxx úvahy] Xxxxxx zodpovězení prvotní xxxxxx, zda lze xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxxxxxx, však samo x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, v xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx posuzovat xxx čl. XX. 3. xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx část xxxxxx za nepodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[xxx kritéria] Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx prodlení (§101k xxxx. 2 ZDPH) x četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§259c xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx). Pokutu xxx prominout xx xxxx 100 %.

[xxxxx xxxx xxxxxxxx] Základním xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx naplnění xxxxxxxx xxx xx. II. 3. X. tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxx správce daně xxxxxxxx kritéria dle xx. XX. 3. X. xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pak xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určitá částka x xxxxxxxxx, a xxxxxxxx o jejím xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxx.

XX. 3. X. Ospravedlnitelný xxxxx

[xxxxxx xxxxxx] Xxxxx §101k xxxx. 2 XXXX xxxxxxx daně xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení, xxxxx x nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxx xxxxxxx ospravedlnit. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nepodání xxxx tedy xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[xxxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx případě k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z ospravedlnitelného xxxxxx (xxx tabulka xxxx). Procentuální xxxxxxxxxx xxx tohoto článku, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx základem konkrétní 100% xxxx xxxxxx, xx pak xxxxxxxxxxx xxx modifikaci výše xxxxxxxxx xxxxxx dle xx. II. 3. X. tohoto xxxxxx. Xxxxxx-xx daňovému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ospravedlnitelných xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ten xxxxxxx ohodnocený xxx xxxx uvedené xxxxxxx. X případě ospravedlnitelných xxxxxx x. 15 x 16 níže xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxx] Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxx: „Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

[xxxxxxxxxxxxxxx nepodání] Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zkoumat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) xx x) XXXX, xxxxx xx xxxxxx subjekt dopustil.

[testování xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (bod x. 1,3 až 9 tabulky „Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx") se xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §25 xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x dané xxxxx xxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx předmětné xxxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxx xxxxxx za nepodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „zástupce" nebo „xxxx zástupce"). X xxxxxxx, že ospravedlnitelný xxxxx (zdravotní, xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zástupce, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohodnocení xxxxxxx.

X xxxxxxxxx případech xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodů" xx x xxxxxxxxx nerozlišuje, xxx xxxxxxxxx pochybení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx (xx. xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zástupce.

[zdravotní xxxx] Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx zdravotní xxxx se xxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zástupce, který xx xxxxxxxx korporací, xxxxx jeho statutární xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. jediný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mající xxxxx xx zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxx] Xx xxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, blesk, vichřice x xxxxxxxxx větru xxx 75 xx/x, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sesuny xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x zemětřesení xxxxxxxxxx xxxxxxx 4. xxxxxx xxxxxxxxxxx stupnice xxxxxxxxx makroseismické xxxxxx xxxxxxxxxxx.

[xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx jeho xxxxxx dle §101e XXXX xxxx §101f XXXX, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxx x xx xxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení x x xxx xxxxx xxx xxxxxx kontrolního xxxxxxx xxx §101e XXXX xxxx §101f XXXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trval (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se použije x xxxxxx xxxxxxxxx xxx §101h odst. 1 xxxx. x) XXXX.

100 %

2.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx §94 XXXX, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx trvalo x x den, ve xxxxxx nastal xxxxxxxx xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxx §101e XXXX, xxx nebylo ve xxxxx podáno, avšak xxxx xxx učiněno xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o registraci. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx použije u xxxxxx xxxxxxxxx dle §101h xxxx. 1 xxxx. b) XXXX.

90 %

3.

Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x 5 xxxxxxxxxxxxx předcházejících kalendářních xxx, x xxxx xxxxxx poslední xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §101e XXXX x §101f XXXX (xxxxx xxxxxxx prokazatelným způsobem). Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx u xxxxxx stanovené dle §101h xxxx. 1 xxxx. b) ZDPH.

100 %

4.

Xxxxx se x xxxxxx subjekt xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx zabránil xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx §101g xxxx. 2 a 3 XXXX, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx než 15 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxx xxxxxx následného xxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §101g xxxx. 2 x 3 ZDPH x xxxxxxxx trval x xxx oznámení xxxxx x po xxxxx dobu xxxxx xxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení (xxxxx doložit prokazatelným xxxxxxxx). Tento xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx použije x xxxxxx xxxxxxxxx xxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) XXXX, pokud je xxxxxxxxx následné xxxxxxxxx xxxxxxx podáno xxxxxxxxxx 5. xxxxxxxx xxx xx uplynutí xxxxx xxx jeho xxxxxx.

100 %

5.

Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx §101g xxxx. 3 XXXX (nutno doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx dle §101g xxxx. 2 x 3 XXXX xx xxxxx, xxxxx učinil xxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x pokuty xxxxxxxxx xxx §101h xxxx. 1 xxxx. c) XXXX.

70 %

6.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zástupce xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nastala x kterýkoliv xxx x xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx §101g xxxx. 2 ZDPH x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §101g xxxx. 3 XXXX (xxxxx xxxxxxx prokazatelným xxxxxxxx). Xxxxx ospravedlnitelný xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dle §101h odst. 1 xxxx. x) XXXX, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5. xxxxxxxx den xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

100 %

7.

Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxxx hlášení xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx §101e XXXX xxxx §101f XXXX, xxxxx tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §101e XXXX nebo §101f XXXX a xxxxx xxxxxxxxx xxxx nepřetržitě xxxxx i x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxx výzvy xxx §101g odst. 1 XXXX (nutno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x pokuty xxxxxxxxx dle §101h xxxx. 1 xxxx. x) XXXX, xxxxx xx předmětné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5. xxxxxxxx den xx xxxxxxxx náhradní xxxxx.

100 %

8.

Xxxxx se x daňový xxxxxxx xxxx xxxx zástupce, xxxxx postihnul nepříznivý xxxxxxxxx xxxx trvající xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dle §101g xxxx. 1 ZDPH (xxxxx doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x současně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výzvy xxx §101g xxxx. 1 ZDPH xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ospravedlnitelný důvod xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx §101h odst. 1 xxxx. x) XXXX.

50 %

9.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx živelní pohromou, xxxxx vznikla x xxx, případně v xxxxxxxx x 5 xxxxxxxxxxxxx předcházejících kalendářních xxx, x němž xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §101g xxxx. 1 XXXX (nutno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem). Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx důvod xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dle §101h xxxx. 1 xxxx. x) ZDPH, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podáno xxxxxxxxxx 5. xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle §101g xxxx. 1 XXXX.

50 %

10.

X xxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením xxxxx zcela xxxx xxxx xxx funkční xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx ČR (www.daneelektronicky.cz) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení - xxxxxxx se xxxxxxxxx x zveřejněnou plánovanou xxxxxxxx daňového xxxxxxx - x Xxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx oznámila xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (www.financnisprava.cz). Předmětné podání xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx portálu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx ospravedlnitelný xxxxx xx xxxxxxx x pokuty za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení (xx. §101h xxxx. 1 písm. b) xx x) XXXX).

100 %

11.

Xxxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pochybení xxxxxxxxxxx xx x plnění xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x pochybení xxxxxxxxx x xxxxxx od 1.1.2016 do 31.12.2016 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx §101h xxxx. 1 písm. x) xx d) XXXX, x xxxxxxxx pochybení, xx které xx xxxxxxxxx důvod x. 1 xx 10 x 13 xx 17 xxxxxxx.

100 %

12.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlášení x zakládajícím xxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx od 1.1.2017 xx 31.12.2017, x xxxxxx xx 1.1.2018 xx 31.12.2018, x xxxxxx od 1.1.2019 xx 31.12.2019, x xxxxxx xx 1. 1.2020 do 31.12.2020 x x xxxxxx xx 1.1.2021 do 31.12.2021 x pokuty xxxxxxxxx xxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) xx d) XXXX, x výjimkou xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx důvod x. 1 xx 10 x 13 xx 17 xxxxxxx. Xxxxx z kalendářních xxxx 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

100 %

13.

Xxxxxx xxxxxxx podal xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§101d XXXX), xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neúčinným.

Tento xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x pokut xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) x x) XXXX, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zahrnující xxxxx xx xxxxxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období.

100 %

14.

Xxxxxxxxxx zakládající xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení vznikla x xxxxxx xxx xxx úmrtí xxxxxxxxxxx xx 20. xxx xxxxxxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sdělení xxxxx x určení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx u xxxxxx xx nepodání kontrolního xxxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) až d) XXXX x xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx (zůstavitel) xxxx xxx xxxxx xxxxxx povinností u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

100 %

15.

Daňový xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx podle §101g xxxx. 1 XXXX x podání xxxxxxxxxxx hlášení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §101g odst. 1 x tím, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx následné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx zákona xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, u pokuty xxxxxxxxx xxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) XXXX, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5. xxxxxxxx den xx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx §101g xxxx. 1 ZDPH a xxxxxxxx xx jedná x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 (xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx období xx 1.1.2016 xx 31.12.2016, od 1.1.2017 xx 31.12.2017, od 1.1.2018 xx 31.12.2018, xx 1.1.2019 do 31.12.2019, xx 1.1.2020 xx 31.12.2020 x xx 1.1.2021 xx 31.12.2021) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxxx ospravedlnitelný xxxxx x. 1 xx 14, 17 xxxx xxxxxxx.

100 %

16.

Daňový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xx potvrzení údajů (§101g xxxx. 2 XXXX) xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxx (§101g xxxx. 3 ZDPH) x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxx §101h xxxx. 1 xxxx. c) XXXX, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5. xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxx jeho xxxxxx x současně xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x prominutí pokuty x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 x 2021 (přičemž xx xxxxxxxx zvlášť xxxxxx od 1.1.2016 xx 31.12.2016, xx 1.1.2017 xx 31.12.2017, xx 1.1.2018 xx 31.12.2018, xx 1.1.2019 xx 31.12.2019, xx 1.1.2020 do 31.12.2020 x xx 1.1.2021 xx 31.12.2021) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 1 xx 14, 17 xxxx tabulky.

100 %

17.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101h odst. 1 xxxx. b) xx x) XXXX xxx založen výzvou x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx následného xxxxxxxxxxx hlášení, která xxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze na x-xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxx xx 1.1.2016 do 15.2.2017, kdy xxxxx x xxxxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx soudu, sp. xx. Xx. ÚS 32/15, ze xxx 6.12.2016 xx Xxxxxx xxxxxx (zrušení §101g xxxx. 5 XXXX).

100 %

[xxxxxxxx x xxxxxxxxx]

Xxx xxx č. 11 x 12 xxxx xxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxx xxxxxxxxxxx určení xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxx pochybení xxxxxxx:

- xxx xxxxxxx xxxxxx xxx §101h xxxx. 1 písm. x) ZDPH xxx xx marném xxxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx §101e xxxx §101f XXXX;

- pro vydanou xxxxxx xxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) x x) XXXX xxx po xxxxxx uplynutí lhůty xxxxx §101g xxxx. 1 x 3 XXXX (ze xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxx xxxx č. 15 x 16 xxxxx vybrané obdobně.

Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodů x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxx §101h xxxx. 1 xxxx. x) xx d) XXXX, xxxxxxx x xxxxxxx xx možný xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxxx.

[x xxxxx ospravedlnitelných důvodů] Xxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodu" ve xxxxxx §101k odst. 2 ZDPH xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx široce x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx posuzování konkrétního xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx prominout x x xxxxxx x pokynu xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxx x zcela xxxxxxxxx případ, xxxxx xx z lidského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohřešek xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxx svědčit xxxxxxx subjektům, xxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxxxx x xxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx legitimního xxxxxxxxx xxxxxxxx, že na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xx své xxxxxxxxxxx x xxxxxx následku xx xxxxxxxx povinnosti xxx správě daní. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx plní řádně x včas, x xxxx, xxxxx je xxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nutnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx (resp. xxxxxxx jdoucími xxx xxxxx xxxxxx pokynu), xxxxx xxxxxxx uvádí xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx povinnost xx sám zjišťovat.

V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx po své xxxxxxx xxxxx zamítá xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx nepodání xxxxxxxxxxx hlášení, xxx xxx x xxxxxxx, xxx subjektem xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxx tvrzeny) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx XXX X- 29 x xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx důvod, xxxxx xx byl xxxxxxxx xxx pojem „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx §101k xxxx. 2 ZDPH nad xxxxx xxxxxx XXX X-29.3)

XX. 3. X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní

[právní xxxxxx] Xxxxx §259c xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx platí, že xxx posouzení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx o kritérium, xxxxx xxxx modifikovat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx. XX. 3. X. xxxxxx xxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxx.

[xxxxxx xxxxxxx xxxx] Xx zjištění xxxxxxxxx xxxxx xxx xx. XX. 3. X. xxxxxx pokynu správce xxxx posoudí xxxxxxxx xxxx uvedených situací xxxxxxx xxxxxxxxx a xxx splnění jedné xxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (tzn. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx povinností z xxxxxxx xxxx xx xxxxx). Porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx tabulky se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (nikoliv u xxxx zástupce).

[naplnění xxxxxxxx] Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti.

[relevantní xxxxxxxxxxx] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvádí xxxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx četnosti porušování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx daní, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového subjektu

Procentuální xxxxxxxxxx

1.

Xx xxx vydání xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vymáhán (xx xxxxxx na exekučním xxxxxxx).

- 50 %

2.

X xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kterákoli xxx xxxxx pomůcek xxx §98 xxxxxxxx xxxx xxx součinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxx xxxxxxx této podmínky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

3.

X xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx §247 xxxxxxxx xxxx. Pro xxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx.

- 50 %

4.

V xxxxxxxxxx 3 letech xxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx §247a xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

5.

X posledních 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx §250 xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xx rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

6.

X xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx daňovému xxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xxx §101h xxxx. 2 XXXX. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx je rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

- 50 %

[xxxxxxx] 3 dny xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zástupce x podání kontrolního xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xx x plánovanou xxxxxxx xx xxxxx x lázních). Xxxxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxx xx lhůtě xxx xxxx podání, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x náhradní lhůtě xxxx, co k xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx §101g xxxx. 1 ZDPH. X xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správce daně xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx daně xxx §250 xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 100 %, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx 50 %. Daňovému xxxxxxxx xxxx prominuto 50 % z xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX. - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[xxxxxx x xxxxxxxxxxx] X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx daně xxxxx x místně xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx, k xxx xx váže pokuta, xxxxx prominutí xx xxxxxx, x době xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o pokuty.

[odkladný xxxxxx] Xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx §101k xxxx. 4 XXXX xxxxxxxx účinek xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxx uhradit xxxx xxxxxx. Podá-li xxxx xxxxxx subjekt xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx tuto pokutu xx xxxx ukončení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx oznámením xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx); xxxx přitom xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxx] Xxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu ohledně xxxxxxx xxxxxxxxx (§101k xxxx. 2 XXXX), xxxx tedy xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

[xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení] Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx odvolání (x xxxxxxxxxx výměru na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt neformálně xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx, x xxx, xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pokutu. Xx xxxxxx moci platebního xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, x čem xx správce xxxx xxxxxxxxxx, x je xxxx xxxxx provést xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx, xxxxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.4), 5)

[x xxxx xxxxxxx xxxx čerpá] Rozhoduje-li xxxxxxx daně x xxxxxxx x prominutí xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXXX, z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx nepodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx prominout.

[naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxx požadavků xxx xx. XX. 2. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx řízení x daňovým xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x systému ADIS, xxxxx xxxxxxx x xxxx, kterými xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x momentě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty x xxxxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx] Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxx tvrzení x xxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx precizně xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x ani xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jakkoliv xxxxxxxxx obsahem daňového xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx možného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx (správce xxxx není povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - ospravedlnitelné xxxxxx - sám xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 11 x 12 xxxxxxx „Ospravedlnitelných xxxxxx" x xxxxx II. 3 A. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxx xxxxxxx vyžadováno.

V případě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx daňového subjektu, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx i x xxxxxxx na xxxxxxxxxx §92 daňového xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx x prominutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

[xxxxx xxx prominout] X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx daně, x xx x xxxx, xxx došlo x xxxx xxxxxx (§259 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx).

[xxxxxxxxxx] Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx kontrolního hlášení, xxx vydání xxxxxxxxxx xxxx meritum věci x pro xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxxx použije xx. XX. 1 Xxxxxx GFŘ D-45 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

[xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx] Xxxxxxxxxx bude xxxxxx xx lhůtě 6 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx ode dne xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx hospodářské soutěže xx Xxxxxxxxxxxx zemědělství (§3 odst. 3 xxxx. h) zákona x. 215/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx „xxxxx x. 215/2004 Sb.") xx dne doručení xxxxxxxxxx správci xxxx. Xxxxx xx dále xxxxx xxx dne xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx Úřadu pro xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx zemědělství (§4 xxxx. 2 xxxxxx č. 215/2004 Xx.) xx xxx xxxxxxxx negativního xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx XX.

[xxxxx x veřejné podpoře] - Xxx posuzování xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx xx. X Xxxxxx GFŘ D-45 k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně.

Čl. XX. - Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx platnosti xxxx podpisu x xxxxxxxxx xxxx zveřejnění.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Aktualizovaný xxxx Dodatkem č. 6, x.x. 72251/20/7100-20118-012287 xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

2) X xxxx xxxxx viz rozsudek XX x Xxxx x. j. 62 Xx 47/2016-64 ze xxx 22.2.2018.

3) Rozsudek XX x Xxxxxxx x.x. 22 Xx 89/2017-30 xx dne 24.5.2018: „xxxxx odkaz xx xxxxxxxxxx podmínek Xxxxxx XXX D-29 xxxxxxx, xxx je xxxxx xx x konkrétními xxxxxxxxxx případu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4) X xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX x.x.: 3 Xxx 164/2019-29 xx xxx 25.6.2020, zejména xxxx xxxxxx x. 11, 15 a 16.

5) Pozn.: obdobně xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx souběhu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výměru xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.