Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

34

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx příslušenství xxxx a zálohy xx daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 28921/2020/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxx xxxxx výroku I. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx x. MF-27709/2020/3901-2 xx dne 14.10.2020, xxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxx 22/2020, x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, přičemž x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx §6, 7, 8 x 9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxx x příjmů"), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1.6.2020 xx 30.9.2020 z maloobchodního xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Usnesení vlády Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 21.10.2020 č. 1079 xxxxxxxxx dovoleny x x období xx 22.10.2020, za xxxxxxxx, xx tuto xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, přičemž xxxx oznámení může xxx xxxxxxx x x-xxxxxx, xxxxx bude xxxxx dle xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxxxx x. 159/2020 Sb. x kompenzačním xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS CoV-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx"),

xxxxxxxx

1. úrok z xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2020, říjen 2020 x xxxxxxxx 2020, xxxx. xx dani x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období XXX. xxxxxxxxx 2020, xxxxx-xx x úhradě xxxx, x xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx 31.12.2020;

2. xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2020 xxxxx §10 xxxxxx x. 16/1993 Sb., o xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 a 15.12.2020;

3. xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxx x xxxxxx x příjmů x xxxxxx xx 15.10.2020 xx 15.12.2020.

Toto rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pravomoci xxxxx §260 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx řádu x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přistoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxx. Xxxx xxxxxxxxxx reaguje xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od 22.10.2020 Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 21.10.2020 č. 1079 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituty xxxxxxxxxx eliminovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxx. Xxxxxxxxxx zálohy xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně.

Účelem xxxxxx prominutí xx xxxxxxxxx xxxxxx postiženým xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x poskytování xxxxxx x provozovnách, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Usnesení vlády Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxx 21.10.2020 č. 1079 zůstávají xxxxxxxx x v xxxxxx xx 22.10.2020. X xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x nichž x prominutí příslušenství xxxx a zálohy xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxx, příslušenství xxxx x zálohy xx xxx x důvodu xxxxxxxxx události č. MF-27709/2020/3901-2 xx xxx 14.10.2020.

Xxxx rozhodný xxxxxx xxxx pro posouzení, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx dotčeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zvoleno xxxxxx xxxxxx xx xxxx 2020, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx utlumeny. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx subjekt skutečnost, xx převažující xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxx xxxx omezených Usnesením xxxxx České xxxxxxxxx x přijetí krizového xxxxxxxx ze xxx 21.10.2020 č. 1079, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx bude xxxxx xxx podmínek uvedených x §7 odst. 4 zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxx e-mailu xxxx xxx elektronická kopie xxxxxxxx opatřená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx forma xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx oznámení xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx identity xx strany xxxxxxx xxxx, které xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx. nárokovat xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx záloh.

Předmětným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úrok x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020, xxxxx 2020 a xxxxxxxx 2020, xxxx. xx xxxx x přidané xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx III. čtvrtletí 2020, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 x 15.12.2020, xxxxx x zálohy na xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxx z xxxxxx právnických osob xxxxxxx x xxxxxx xx 15.10.2020 xx 15.12.2020. Prominutím záloh xx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X případě daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nedochází x prominutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, tj. xxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxx je stále xxxxx xxxxx x xxxxxxx lhůtě.

Pro xxxxxxx xx xxxxx, xx x rozsahu, v xxxx na xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx daňové subjekty xx zmírnění xxxxxx xxxxxx viru XXXX-XxX-2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx institutu posečkání, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x správních poplatků x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx č. x. 15195/2020/3901-4 xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9/2020 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

X ohledem xx výše uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx financí