Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

34

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x zálohy xx daň x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 28921/2020/3901-2

PID: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

X.

Xxxxxxx subjektům, na xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx I. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx daň x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx x. MF-27709/2020/3901-2 xx xxx 14.10.2020, xxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx 22/2020, x x nichž xxxxxxxxxxx xxxx příjmů, xxxxxxx x fyzických osob xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dle §6, 7, 8 x 9 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o daních x příjmů"), bezprostředně xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1.6.2020 xx 30.9.2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x poskytování xxxxxx x provozovnách, s xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx krizového xxxxxxxx xx dne 21.10.2020 č. 1079 xxxxxxxxx dovoleny x x xxxxxx xx 22.10.2020, za xxxxxxxx, xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx daně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx i x-xxxxxx, který xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxxxx x. 159/2020 Xx. x kompenzačním xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx"),

xxxxxxxx

1. úrok x xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx řádu xxxxxxx xx dani z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx září 2020, xxxxx 2020 x xxxxxxxx 2020, xxxx. xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx XXX. xxxxxxxxx 2020, xxxxx-xx k úhradě xxxx, x níž xx xxxx x xxxxxxxx váže, xxxxxxxxxx xxx 31.12.2020;

2. zálohy xx daň xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 podle §10 xxxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx silniční, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 x 15.12.2020;

3. xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §38a odst. 3 xxxx 4 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xx 15.10.2020 xx 15.12.2020.

Xxxx xxxxxxxxxx xx oznámeno xxxxx §260 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

Odůvodnění:

V xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zamezení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxxx xxx pravomoci xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx řádu a xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx události na xxxxxxxxxxx přistoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxx. Xxxx xxxxxxxxxx reaguje na xxxxx a omezení xxxxxxxxx xxxxxxxx od 22.10.2020 Xxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 21.10.2020 č. 1079 a zároveň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx negativní xxxxx spojený s xxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx samotné xxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ulevit postiženým xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x prodeje x xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovnách, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Usnesení vlády Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 21.10.2020 č. 1079 zůstávají dovoleny x x xxxxxx xx 22.10.2020. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx daňové xxxxxxxx, x nichž x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx daň ve xxxxxxx rozsahu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxx, xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. MF-27709/2020/3901-2 xx dne 14.10.2020.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x jakém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx období xxxxxx xx xxxx 2020, xxx maloobchodní xxxxxx a xxxxxx x poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx utlumeny. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx období xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx omezených Usnesením xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx krizového xxxxxxxx xx xxx 21.10.2020 č. 1079, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx může xxx xxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx bude xxxxx xxx podmínek xxxxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxx e-mailu xxxx xxx elektronická kopie xxxxxxxx opatřená vlastnoručním xxxxxxxx. Určitá forma xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx oznámení xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx krádeží identity xx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx úhradou xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2020, říjen 2020 x xxxxxxxx 2020, xxxx. xx xxxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx XXX. čtvrtletí 2020, xxxxxx xx xxx silniční splatné 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 x 15.12.2020, xxxxx x xxxxxx xx xxx z příjmů xxxxxxxxx osob x xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxx v xxxxxx xx 15.10.2020 do 15.12.2020. Xxxxxxxxxx záloh xx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně. X případě daně x přidané hodnoty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx podat x xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx xx xxxxx, xx x xxxxxxx, v xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx subjekty xx zmírnění xxxxxx xxxxxx viru XXXX-XxX-2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx x. x. 15195/2020/3901-4 zveřejněného ve Xxxxxxxxx zpravodaji 9/2020 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx. úroku x xxxxxxxxx částky.

S ohledem xx výše uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu).

JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.D., x. r.

místopředsedkyně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx