Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

7

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxx xxxxxx zálohy xx xxx/xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx provedené xxxxxxx xxxx xxxxx §38x zákona x xxxxxx x příjmů x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx povinného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatníka, x xxxxxx nesrovnalosti xxxxxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. XX-31039/2019/3901-3

XXX: XXXX9XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx řád"),

takto:

Plátci daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx závislé xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx x prodlení, xxxxx vznikl x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx/xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §38i zákona x. 586/1992 Xx. x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx z xxxxxx"), x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxx druhu, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx republika xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 12 xxxxxx x daních x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x příjmů xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx, že xxxxxxx zálohy xx xxx/xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx poplatníkem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx v souladu xx zákonem x xxxxxx z příjmů x daňovým xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektem, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx již deklarovaného xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

Rozhodnutí xxxxxx xxxx. na xxxxxxx xxxxxxxxx základu xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejného xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x veřejně dostupných xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxx X1, je xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx doby, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničnímu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx daně při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §6 xxxx. 12 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na tzv. xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx X1, xxxx xxxx. x xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) vydaným xx xxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx do systému xxxxxxxxxxxx povinného xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povinné pojistné, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že poplatník xxxxx do zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxx xx Xxxxxxxxx konfederaci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx období x v případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xx dani xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zrušení tzv. xxxxxxxxxx xxxx, s xxxx xx počítáno x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x června 2018.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shledala, xx xxxxx xxxxxxx xxx posoudit xxxx xxxxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxx daňových xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx. Proto xxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx ve xxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X. x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx financí