Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

7

XXXXXXXXXX

x prominutí xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx/xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §38x xxxxxx x xxxxxx x příjmů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinného zahraničního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxxx nesrovnalosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. MF-31039/2019/3901-3

PID: XXXX9XXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx daň/daně z xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §38i xxxxxx x. 586/1992 Sb. x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „xxxxx x xxxxxx x xxxxxx"), x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xx xx na poplatníka xxxxxxxx povinné zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxx druhu, xxxx xx tuzemské xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxx Česká republika xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxx xx nutné xxxxxxxxx xxxx ustanovení §6 xxxx. 12 xxxxxx x xxxxxx x příjmů, xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxx činnosti zvýšené x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx příspěvky xx xxxxxxxx pro účely xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx pojistné.

Podmínkou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x daném xxxxxxx xx, že xxxxxxx xxxxxx na xxx/xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx poplatníkem a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x daňovým řádem.

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nedochází xx xxxxxx úroku x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx právní povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx zpětné xxxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

Rozhodnutí dopadá xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx základu xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejného druhu, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx než Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx tuto xxxxxxxxxx xxxx schopen xxx xxxxxx do xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx vyplývá, že xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxx X1, je xxxxx časový xxxxxx. Xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničnímu systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §6 xxxx. 12 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xxxxxxx xxxxxxxxx příjem xx xxxxxxx činnosti x tuzemské povinné xxxxxxxx xx tzv. xxxxxxxxxxx mzdu. Xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx X1, xxxx popř. i xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, prokáže, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinného pojištění, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pojistné, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx hradit podle xxxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx tvořícím Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx retroaktivně, xxxxxx xxxx xx měl xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxx xxxx xx dani xxxx xxxxxx uhradit.

Do xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxx, s xxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx 2018.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonů xx smyslu xxxx xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx. Proto xxxxxxxx tak, jak xx xxxxxxx ve xxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Schillerová, Xx.X. x. r.

místopředsedkyně vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxx