Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Xxxxx 1

X. x. 18787/20/7700-10123

5

Xxxxx x. XXX-X-44

x xxxxxxxxx úroku x xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení

[oblast úpravy] Xxxxx pokyn xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x úroku x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního hlášení xx xxxx 10 000 Kč xx 50 000 Kč x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX- CoV-2 (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“).

[xxxx příslušenství xxxx] Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx řád“) x xxxxx x xxxxxxxxx částky xxx §157 xxxx. 2 xxxxxxxx řádu na xxxxx druzích daně x xx xxxxxx xx nepodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 Kč xx 50 000 Xx xxxxx §101h xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x DPH“).

[období] Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx případy, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxx xxxxx xx změně, xxxxxxxx xx potvrzení xxxxx xxxxxxxxx x podaném xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nastalo x době xx 1.3.2020 do 31.7.2020.

[xxxxxxxxx xxxxx] Xxx xxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx subjekt požádat x xxxxxxxxx xxxxx x prodlení x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §259 x xxxx. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x Pokynem č. GFŘ-D-21 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (dále jen „Xxxxx-X-21“), xxxxx znění xxx nalézt ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 2/2015 xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx.

[xxxxxxxxx xxxxxx] Při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xx xxxx 10 000 Xx xx 50 000 Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxxxx xxxxx §101k xxxxxx o XXX x souladu s Xxxxxxx č. GFŘ-D-29 x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení (xxxx xxx „Xxxxx xx xxxxxx"), xxxxx xxxxx lze nalézt xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 8/2019 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úroku xxxx xxxxxx za xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxxxx následujícím způsobem:

[závažné xxxxxxxx daňových xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §259c xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx by bylo xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Definice xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxx účetních předpisů xx uvedena v xx. III. 2. X. Xxxxxx-X-21 x x xx. XX. 2. A. Pokynu xx xxxxxx.

[xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx] Xxx možnost xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx nebo úroky x xxxxxxxxx částky xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prodlení, jak xx xxxxxxxx §259b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx.

[xxxxxxxxxxxxxxxx důvod x xxxxxx] Pro možnost xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx z ospravedlnitelných xxxxxx, jak xx xxxxxxxx §101k xxxx. 2 zákona x XXX.

Xxx xxxxx Xxxxxx-X-21 x Pokynu xx xxxxxx lze xx xxxxx jednoznačně vymezených xxxxxxxxx xxxxxxxxx ospravedlnitelný xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx i x xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx ohodnocení

Daňový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

100%

Xxxxxx subjekt nebo xxxx xxxxxxxx věrohodně xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx působení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

100%

[xxxxxxxxx xxxxxx] Daňový xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx prokazování xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. x xxxxxxxx xxxxx karanténního xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zástupce xxxx osob xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx).

X xxxxxxx prokazování xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s úroky xxx dále uvažovat xxxx. o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx, porovnání xxxx xxxxxxxxxxx či xxxxx xxxx předchozímu xxxxxx, xxxxxxxxx výpadku xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx apod.

[úroky - xxxxxxxxxx a sociální xxxxxx] Je-li xxxxxxx xxxxxxx x ospravedlnitelných xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx §259b odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx rozsahu, xx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx. XXX. 3. X. Xxxxxx-X-21 včetně xxxxxxxxxxx zhodnocení. Xxxx-xx xxxxxx subjekt o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx situace, xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx] Xxxxxxx xx x xxxxx rozhodování x xxxxxxx xxxx xxxxx zohlednit xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností při xxxxxx xxxx xxx §259c xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx správce daně xxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, xx upraven x čl. XXX. 3. C. Xxxxxx-X-21 x x xx. XX. 3. X. Xxxxxx xx pokuty. Xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx dle §259c xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx z xxxx uvedených xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx 5 xx. XXX. 3. X. Xxxxxx-X-21 x čl. XX. 3. X. Xxxxxx xx pokuty.

[žádost x xxxxxxxxx] X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxx daňový subjekt xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení neexistuje xxxxxxxxx formulář, xxx., xx xx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx daňový xxx xxxxxxxxxxxxx konkrétní formu. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx vůči správci xxxx musí však x toto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §70 daňového xxxx, především xxx x podání xxxx xxx xxxxxx: kdo xx xxxx, xxxx xx xxxx x xx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxx xxx xxx právní moci xxxxxxxxxx výměru, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účinek xxx xxxxxxxxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

[xxxxxx xxxxxx xxxxxxx] Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsoby (§71 xxxxxxxx xxxx):

  • xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx),
  • xxxxx xx xxxxxxxxx,
  • xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx prostřednictvím:

a) xxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxxx XXX (aplikace Elektronická xxxxxx pro Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx: www.daneelektronicky.cz).

[xxx xxxxxx xxxxx] Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx ve většině xxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§13 daňového xxxx). X rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx č. GFŘ-D-41, jehož xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji x. 7/2019. Xxxxxx xxxx xxx podat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovišti xxxxxxxxxx xxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx k xxxxxxx žádosti xx xxxxx přiložit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

[xxxxxxxx xxxxxx xxxx] Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, x níž xx xxxx příslušenství xxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxx podmínkou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx pokutu xx nepodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx, xx související xxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx věcných xxxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, ale přišel xx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úhrady xxxx popř. její xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx §156 daňového xxxx, xxxx x xxxxxxxxx úroku x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx až xx xxxxxx daně.

[účinnost] Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. r.

generální xxxxxxxxx