Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

4

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. XX-7108/2020/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

X. Xxxxxxx subjektům, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádosti podle §259b xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx x xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2

xxxxxxxx

xxxxxx xx opožděné xxxxxxx daně xxxxx §250 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx k tomuto xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx;

XX. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §156 daňového xxxx povoleno posečkání xxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx její xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx podle §250 xxxxxxxx řádu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx daně, x níž došlo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splátky;

III. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxx §136 odst. 1 xxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx vyúčtování xxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §38j xxxx. 4 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxx z příjmů"), xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx vyúčtování xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 xxxxx xxxxxxxxxx dne 1.7.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 odst. 1 xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019;

IV. Xxxxxxx subjektům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxxx §136 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx x úhradě daně x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 xxxxxxxxxx dne 1.7.2020,

xxxxxxxx

xxxx x prodlení xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx xxxx xx xxxx x příjmů xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019, xxxxx xxxxx x prodlení xxxx xxxxx x posečkané xxxxxx, xxxxx xx xxxx x nedoplatku xx dani x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

X. Xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx §101h odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „zákon x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"), pokud xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.3.2020 xx 31.7.2020;

XX. Všem xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Položky 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xxxxx xx Přílohou x xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx"), xx přijetí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx podle §259b xxxxxxxx xxxx x xx přijetí xxxxxxx x prominutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §101 x xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2020;

2. správní xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx posečkání xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xx splátky, xxxx x změnu xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx 31.7.2020.

Xxxx xxxxxxxxxx xx oznámeno podle §260 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx se šířením xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx negativní xxxxx spojený x xxxxxxx xxxx a xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxx viru XXXX-XxX-2 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §259b xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx prominut xxxx x xxxxxxxx, automaticky xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení daně xxxxx §250 daňového xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prominutí xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §250 xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxx bude v xxxxxxxxxxx xx šířením xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxx §156 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx individuálních xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx šířením xxxx XXXX-XxX-2 materiálně xxxxxxxxxx daňovému subjektu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx např. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx bez časového xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx spravované orgány xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx u xx daně, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úroku, popř. x xxxxxxxxx.

Xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxx x pozdním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2019, xxxxx xxxx z xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, dojde-li xx xxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx nejpozději dne 1.7.2020. Tímto xxxxxxxx xxxx fakticky umožněno xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx osobních xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx SARS-CoV-2 x xxxx xxxxxxxx xx personální nedostatečnost xx straně xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxx dopadne xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxxxx xx 1.7.2020).

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxx x úhradě x období od 1.3.2020 do 31.7.2020 (xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx §101j xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx je zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx subjektů za xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx šířením xxxx SARS-CoV-2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností. Xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxx xxx xxxxxxx plátce xxxx a s xxxxxxx xx administrativní xxxxxx xxxxxx požadováno xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2.

Xxxxxxx xxx dojde x xxxxxxxxx správního poplatku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x prominutí xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x prominutí xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x prominutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Prominutí xx bude xxxxxxxxx xx období xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31.7.2020.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx subjekty, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxx SARS-CoV-2. Xxxxxxxxxx x dopady xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx uvedeno xx xxxxxx rozhodnutí.

Poučení:

Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx financí