Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

18

Jak správně xxxxxxxx xxx finančnímu xxxxx x xxxx 2019 (18/2018)

Xxx xxxxxx č. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxxxx daní xxx xx 1. xxxxx 2013 xxxxxxxx 14 finančních xxxxx (xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx města Prahy x 13 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx) x Specializovaný xxxxxxxx úřad (dále xxxx "SFÚ") s xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx platí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx účet Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx - viz xxxxxx "Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa"). Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx daň xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx nasměrování x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxxx daně (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx příslušného xxx xxxxx xxx x xxxx daňový xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxx xxxxxx určité xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx bankovního xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx část xxxx xx xxxx odděleny xxxxxxxx, xx matrikovou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX), x níž xxxx xxxxxxxx úřady xxxxxx xxxx (kód 0710).

Xxxxxxxx xxxxx bankovního xxxx:

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu (PBÚ) x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxx shodné xxx xxxxxxx finanční xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx xx xxxxxx x Příloze č. 2 (xxx xxxxxxxx úřady xxxxx XXX) a seznam xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x Příloze č. 3 (xxx SFÚ).
 • Matriková xxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad. Xxxxxxx bankovní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxx část. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Příloze č. 1 (pro xxxxxxxx úřady xxxxxx XXX).

Xxxx xxxxxxx uvádíme xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx daně xxxxxxxx x Finančního xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx, xxx správný xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 748- 77628111/0710.

Daňový xxxxxxx xxxx xxx (xxxxxx na daň, xxxxxxx xxxx) uhradit xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X nebo bezhotovostně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx využít x xxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. xxx. XXXX (xxx xxxxxx Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO). Xxx placení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx xxxxx občané (xxxxxxx xxxxx) využít xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx V/DS.

Za xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx. finančního xxxxx, xxxxxxxx v XXX.

X. Platby v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX

Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) mohou xxxxxx xxxxxxxxxx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX (xxx. daňovou xxxxxxxx) pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx daní:

 • daň x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
 • xxx x xxxxxxxxxx věcí,
 • daň x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
 • xxx x převodu nemovitostí.

Bezplatná Xxxxxxxx xxxxxxxx X - doklad V/DS xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx vytvořena xxxxxxxxx xxx účely Xxxxxxxx xxxxxx. Hlavním xxxxxxxxxxxx znakem xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx, xxxxx názvu poukázky, xxxxxxxxxx xxx 113 x xxxxxx horním xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 0001. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx kterém xx výrazným černým xxxxxx uveden název xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX je dostupná xx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x. a xx xxxxx územních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů.

Poplatníci daně x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx X - doklad X/XX k xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podávajících přiznání, xxxx z nemovitých xxxx, xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx A - doklad V/DS xx xxxxxx x Příloze č. 6.

Xx Poštovní xxxxxxxx X - xxxxxx X/XX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

Levá část Xxxxxxxx poukázky A - xxxxxx V/DS (Xxxxxx xxxxxx):

 • Xx - xxxxx xx zprava xxxxxxx částka poukazované xxxxxx x hotovosti x Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxx/xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vodorovnou xxxxx.
 • Xxxxx - x této xxxxxxx se uvádí xxxxx vyjádřená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxx/xx peněžní xxxxxxx xx proškrtává xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - uvádí xx název příslušného xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx.
 • X. xxxx / Xxx banky - xxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxx, xx. xx xxxxx xxxxxxxxx- xxxxxxx/xxx xxxxx. Musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani (XXX 721 daň x xxxxxx fyzických xxxx podávajících xxxxxxxx, XXX 7755 xxx x xxxxxxxxxx věcí, XXX 7691 daň x nabytí xxxxxxxxxx xxxx x PBÚ 7763 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x číslo 0710 (xxx XXX).
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx variabilního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se rodné xxxxx (9 nebo 10 číslic x xxxx za xxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx finančním xxxxxx (9 xxxxxx x xxxx za sebou) xxxx xxxxx xxxxx xx ručitele (10 xxxxxx v xxxx xx xxxxx) a xx xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxx vyplňování xxxxx xxxxxxxx než 10 xxxxxx zůstávají xxxxxx xxxxxx nevyplněny. Xxxxxxxx xx xxxxxx.
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x adresa bydliště xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx A - xxxxxx X/XX:

 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx název xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu bez xxxxxx.
 • Xxxxxx pro xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx, tiskem) - zde xxxx xxxxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxxx xx předtištěných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx finanční xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx Xx - xxxxx xx zprava peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hotovosti v Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxx/xx peněžní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xx. xxx (xxxxxxxxxx xxx) - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx 113 (xxx Xxxxxxxx poukázky X - doklad V/DS).
 • Ve xxxxxxxx účtu - xxxxxxx xxxxxxxx číselné xxxxxxxx předčíslí a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxx. xxxxxxx, xxxxxxx a xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx 6 pozic xxxxx (xxxxxxxxx počet číslic xxx xxxxxxxxx) a xxxxxxx do 10 xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zleva xxxxxx, xxx. přední xxxxxx předčíslí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozdíl xx xxxxx Poštovní xxxxxxxx X.
 • Xxx xxxxx - xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx 0710 (xxx XXX).
 • X. symbol (variabilní xxxxxx) - xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stejná xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx číslo xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 10. xxxxxx. Xxxxxxx xx, že xxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx přední xxxxxx xxxxxxx "X. xxxxxx" xxxxxxxxxx. Uvádí se xxxxx číslo (9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx xx xxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (9 xxxxxx x xxxx za xxxxx) nebo xxxxx xxxxx xx ručitele (10 číslic x xxxx za xxxxx) x xx xxx xxxxxxxxxxx mezer, pomlček xxxx xxxxxxx.
 • X. xxxxxx (xxxxxxxxxx symbol) - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx symbolem 0001.
 • S. xxxxxx (xxxxxxxxxx symbol) - xxxxxxxx xxxxxxx xx nepovinné.
 • Odesílatel (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx) - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: "xxxxx", "xxxxxxxx" x "ulice (xxxx), x. xxxx, XXX, xxxxxxx xxxxx".

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx poukázkou X - xxxxxx V/DS xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. p. xxxx xxxxxxxxxxxx:

 • xxxxxxx vyplněné xxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx finančního úřadu),
 • číslo xxxxxxxxxx účtu finančního xxxxx dle Přílohy č. 6,
 • správnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx symbolu, xxx. xxxxx číslo, xxxxxxx číslo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx ručitele.

Pokud xxxxx xxx kontrole xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx platba Xxxxxxxx xxxxxxxxx A - xxxxxx X/XX xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx daní xx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X.

XX. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X

Xxxxx pošta, x. x. xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx platby xxxxx druhů xxxx.

Xx xxxxxxxx poukázky je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. p. xxxxxxxx potvrzena, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxx, x. x. x levou xxxx poukázky si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Obsah xxxxx x převzaté xxxxxxxx Xxxxx pošta, x. x. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx výpočetní techniky, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx (finančnímu úřadu) xxxxxxxx a který xx jedinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx poukázce, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx x byla xxx problémů xxxxxxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx poukázce X xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byly dobře xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx čísla) x xxxx xx xxxxxx, xxx při vyplňování xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx barva písma (xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sejmutých xxxxx).

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx X se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X:

 • Xx - uvádí xx xxxxxx poukazované platby x xxxxxxxxx x Xx.
 • Xxxxx - v xxxx kolonce xx xxxxx xxxxx vyjádřená xxxxxxxxx částka x Xx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxx - uvádí xx xxxxx a adresa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.
 • Č. xxxx - číslo xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx struktuře xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx. xx tvaru xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxx xxxxx. Xxxx xxx tedy uvedeno xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx), pomlčka, xxxxx matriky příslušného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x číslo 0710 (xxx XXX).
 • X. symbol (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), vepíše do xxxxxxxxx kolonky pro xxxxxxxxxx symbol xxxxxxxx xxxx DIČ, tj. xxx čísla xx xxxxxxxx (xxx původní xxxxxxxx xxxxx XXX) xxxx xxxxx xx xxxxxxx XX (pro xxxxxxxxx xxxxxxxx tvaru XXX). Xxxx-xx daňový xxxxxxx x xxxx xxxx registrován, xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rodné xxxxx, x xx bez xxxxxxxxxxx mezer, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx xx sebou, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvede své XX. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx symbol xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x XXX") xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvede kmenová xxxx XXX poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxx IV.).
 • S. xxxxxx (Xxxxxxxxxx symbol) - x případě xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x DPH xx do xxxxxxx Xxxxxxxxxx symbol uvede xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxxxx viz xxxx XX.).
 • Xxxxxxxxxx - xxxxx xx jméno a xxxxxx bydliště (x xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxx).
 • Xx spodním xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx X. xxxx. Tato xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X:

 • Xxxxxx xxxxxxxx účtu - xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.
 • Zpráva xxx xxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx krátký xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle §109a xxxxxx x DPH, xx xx zprávě xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu (xxxxx xxx část XX).
 • Xxxxxx Xx - xxxxx xx částka poukazované xxxxxx x xxxxxxxxx x Kč.
 • Tr. kód (Xxxxxxxxxx kód) je xxxxxxx xxxxxxxxx numerický xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx již xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xx xxxxxxxx xxxx - xxxx položka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tzn. xxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxx neuvádějí. Předčíslí x vlastní xxxxx xxxx (xxx. xxxxxxx) xxxx doplněné x xxxxxxx nuly. Xxxxxxxxx xxxx doplněné o xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx (maximální xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) a xxxxxxx xx 10 xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx číselné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx poukazovaná xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx finančního xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx buď xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx platby), xxxxxx nebude xxxxxxx xx xxxx x XXX x bude xxxxxxx odesílateli. Xxxxxxxxx xxx odesílání xxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx 748) xx účet xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 77628031 musí xxx v xxxxxxx "xx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx číselné xxxxxxxx: 0007480077628031. X xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uvedeno xx xxxx xxxxx účtu x úplném tvaru 748-77628031/0710.
 • Xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (kód XXX).
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - pro xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxx pravidla xxxx xxx jeho xxxxxxxx v xxxx xxxxx poukázky. Xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx číslo bylo xxxxxxxx x xxxxxxxx 10. xxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxx čísla kratšího xxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx přední xxxxxx xxxxxxx X. symbol xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx variabilní xxxxxx xxxxxxxx variabilní xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx o XXX se xx xxxxxxx variabilní symbol xxxxx kmenová xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxx xxxx XX.).
 • X. xxxxxx (Konstantní xxxxxx) - při xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx konstantní xxxxxx 1149.
 • X. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx zákona o XXX se do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kmenová xxxx XXX příjemce zdanitelného xxxxxx (xxx xxxx XX.).
 • Xxxxxxxxxx - x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx (xxxx), č. domu, XXX x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxx) x do xxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx sídla.

III. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Formou xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xx xxxxxx pokyny příslušné xxxxx x vyplnění xxxxxxxxxx příkazu xxx xxxxxxxxx položek do xxxxxxxxxx formuláře, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx typu A. X xxxxx případě xxxx vyplnit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zadní xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx x Xxx xxxxx uvede xxxxxx subjekt xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx druhé xxxxx kód xxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxx xxxxx, Částka Kč, xxxxxxx xxxxxx (variabilní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) uvede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx číslo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxxxxx platby), xx druhé části xxxxx 0710 (xxx XXX). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx účtu, xxxxxxx, xxxxx matriky (příklad xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx příjemce xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx banky xx xxxx 748-77628031). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x Příloze č. 2 (pro xxxxxxxx úřady kromě XXX) a xxxxxx xxxxxxxxxx účtů pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx v Příloze č. 3 (xxx SFÚ). Xxxxx matrik jsou xxxxxxx v Příloze č. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX).

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx předčíslí xxxxxxxxxx účtu finančního xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxxx xxxx X xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxx nebude doručena. Xxxxx není xx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx Číslo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxxxxx tvar xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx účtu xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx platbu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účtu příjemce. Xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx x xx xxxxxxx zpět xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx odeslala. Xxx xxxxxxxx daňovému subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x termínu.

Žádáme xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx věnovali zvýšenou xxxxxxxxx vyplňování správného xxxxx xxxx xxx, xxx xx nevystavovaly xxxxxxxxx sankcím xxxxxxxxxxxxx x pozdě zaplacené xxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx 0710 (kód XXX) x xxxxx xxx xxxxxxx typy xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx variabilního symbolu xxxxxx subjekt sděluje xxxxxxxxxx úřadu svou xxxxxxxxx. Má-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx číslo (XXX), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx část XXX, tj. xxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxx původní xxxxxxxx xxxxx XXX) xxxx xxxxx xx písmeny XX (xxx stávající xxxxxxxx xxxxx XXX). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx xxxxxxxxx XXX, uvede v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx své xxxxx číslo, x xx xxx jakýchkoliv xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. uvede 9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx xx sebou, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx IČ. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu x rámci xxxxxx xxxxxxx se oproti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx exekučního xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x XXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx část DIČ xxxxxxxxxxxxx zdanitelného plnění (xxxxx viz xxxx XX.).

Xxx bezhotovostním xxxxxxxxx xxxxxxx xx používá xxxxxxxxxxx konstantní xxxxxx 1148.

Xxxxxxxxxx xxxxxx - x případě xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x DPH se xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění (blíže xxx část XX).

Xxxxx xxxxxxxxxx - by xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx maximálně x xxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx uvést xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle §109a xxxxxx x DPH xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dne xxxxxxx xxxxxx xxxxx datum xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (blíže xxx xxxx XX).

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovnictví

Placení xxxxxxxxxxxxxxx internetového xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jedna x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předcházející xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx, ověřit xx x xxxxx, xxxx má xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxx úhradu určité xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x čísla xxxxxxx (xx. ve xxxxx "předčíslí- matrika"). X rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxxxx účtu, x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx bankovního účtu (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxxx správně, xxx xxxxxxx platba xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx předčíslí pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x Příloze č. 2 (pro finanční xxxxx xxxxx SFÚ) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jednotlivé xxxxx daní xx xxxxxx x Příloze č. 3 (xxx SFÚ).

Číslo xxxx (xxxxxxxxx část) je xxxxxxx v Příloze č. 1 (xxx finanční xxxxx xxxxxx SFÚ).

Kód xxxxx - musí xxx xxxx xxxxxxx kódem 0710 (kód XXX) x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost. Xx-xx xxxxxx subjekt x druhu xxxx, xxxxxx hradí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bylo xx přiděleno xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (DIČ), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX, xx. xxx xxxxx xx pomlčkou (xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx DIČ) xxxx xxxxx xx xxxxxxx XX (pro xxxxxxxxx xxxxxxxx tvaru XXX). Xxxx-xx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx xxxxxxxxx XXX, uvede x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx číslo, x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pomlček nebo xxxxxxx, xx. xxxxx 9 xxxx 10 xxxxxx x xxxx xx sebou, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX. Xxx xxxxxxxx případ xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kolonky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyplňuje xxxxxxxxxx symbol exekučního xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxx x XXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxx XX.).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x DPH xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx xxxx XXX příjemce xxxxxxxxxxxx plnění (xxxxx xxx xxxx XX).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - uvádí xx pro xxxxxxx xxxx plateb univerzální xxxxxxxxxx symbol 1148.

Datum xxxxxxxxxx - xx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx byla xxxxxx připsána xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx maximálně v xxx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx - xxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxx §109a xxxxxx o XXX, xx xx zprávě xxx příjemce xxxxx xxxxx dne uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (blíže xxx xxxx XX).

Xxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro finanční xxxxx potřebné. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx si, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pravidla u xxxxxxxxxxxx xxxxx plateb (xxxxxxxxxx styku) pro xxxx xxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx §109a xxxxxx x XXX

Xxxxx x XXX xxxxxxxx ručení xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx daň. X §108a xxxxxx x DPH je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. osoby, xxxxx postavení upravuje xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx oprávněný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx §109a zákona x XXX, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx vyplnit položky: xxxxxxxxxx symbol, specifický xxxxxx a zprávu xxx příjemce.

Úhrada příjemcem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X ustanovení §109a xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x XXX, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) identifikace xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx určena,

c) xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx poštu, s. x. xx Poštovní xxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX) 80039, vyplněním xxxx položky je xxxxxx daň (xxx xxxx xxxxxxx xxxx. x) PBÚ 80039 xxx xxxxxxxxx xxxx xxx zákona x XXX xx xxxxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v Příloze č. 2 (xxx finanční xxxxx xxxxx XXX) x v xxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Příloze č. 3 (xxx XXX).

Xxxxx účtu (xxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxx x Příloze č. 1 (xxx xxxxxxxx xxxxx včetně XXX). Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

Kód xxxxx - 0710 (xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxx XXX (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xxx výše xxxxxxx písm. a).

Specifický xxxxxx - uvádí xx kmenová xxxx XXX xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx (xxxxxxx DIČ xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xx), viz xxxx xxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx platbě xx xxxxx 1148, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 1149.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx zmíněného xxxx. x).

Xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx:

- xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tvaru: XX/XX/XXXX-X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je 19.3.2019, tzn. 19/03/2019-P

nebo

- xxx přijetí úplaty xx xxxxx: XX/XX/XXXX-X

Xxxxxxx: xxx xxxxxxx úplaty xx 23.4.2019, xxx. 23/04/2019-X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx:

- xxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xxxxx xx xxxxx: XX/XX/XXXX-X

Xxxxxxx: xxx přijetí vybraných xxxxxxx x xxxxxx xx. xxxxx je 3.4.2019, tzn. 03/04/2019

Xxxx xxxxx xx pro xxxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxx považuje za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. IBAN x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plateb xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx čísla.

Při xxxxx platbě musí xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx je xxxxxx určena. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx nasměrování x xxxxx xxxxxx xxxxxxx zaplatit daň xx xxxxxxx bankovní xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx IBAN (Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Account Xxxxxx), xx. mezinárodní číslo xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx XXXX vytváří banka, xxxxx účet xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx placení daní xx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX).

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, že je xxxxx stanovena pozice, xx xxxxx je xxxxxx xxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx banky) x xxxxx xxxx. XXXX může obsahovat xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 30 xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účtu xxxxx:

 • 2 xxxxx - kód xxxx (XX xxx Xxxxxx xxxxxxxxx),
 • 2 znaky - xxxxxxxxx číslice (xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx),
 • 4 xxxxx - xxx xxxxx,
 • 6 xxxxx - předčíslí xxxxxxxxxx xxxx,
 • 10 znaků - číslo účtu (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx bankovního xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx vedeného x XXX.

X xxxxxxxx xxxxx se xxxxx XXXX xx 4 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX x xxxxxxxx xxxxx: XX30 0710 0077 5500 7762 8111

XXXX v xxxxxxxxxxxxx styku: XX3007100077550077628111

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ČNB (xxx.xxx.xx) v rámci xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx IBAN xx xxxxx získat xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tvar XXXX xxxxxx xxx. XXXX kalkulátoru zadáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx účtu v xxxxxxxxx xxxxxxx:

 • xxxxx xxxx xxxxx xxxx (= xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu),
 • druhá xxxx xxxxx xxxx (= xxxxxxx číslo xxxx, xxx. xxxxxxx),
 • xxx xxxxx (= 0710)

xxxx xxxxxxxxxxx xxx XXXX xx jednotlivé xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxx x Příloze č. 5.

__________________________________________________________________

Xxxx doplnění x xxxx uvedenému xxxxxxxxx, že xxxxxx Xxx xxxxxxx zaplatit xxx finančnímu úřadu x roce 2019 xxxxxx jeho xxxxx xxxxxx (viz xxxx) xx xxxxx xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx ČR (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), kde jsou x xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx např. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx finančních xxxxx x další.

Příloha č. 1 Xxxxx matrik xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

Příloha č. 2 Předčíslí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxx xxxx,

Příloha č. 3 Bankovní xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního úřadu xxx placení xxxx,

Příloha č. 4 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

Příloha č. 5 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů nejčastěji xxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX) xxx xxxxxxx daní xx xxxxxxxxx,

Příloha č. 6 Xxxxxxxx xxxx finančních xxxxx xxx placení xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx x daně x xxxxxxx nemovitostí.

Na xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx XX zpřístupňuje xx internetových stránkách Xxxxxxxx portálu (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr xxx/xxx/xxxx.xxxxx) aplikaci Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky, xxxxx umožňuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tzn. x xxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x určitému xxx xx osobním xxxxxxx účtu nedoplatek, xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx účet xxxxxxxx. Xxx pod xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xx bylo nutné xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, v. x.

xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství

Xxxxxxx č. 1

Čísla xxxxxx bankovních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX)

xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxx úřadu

Sídlo xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx

Xxxxx

77628031

0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77628111

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Jihočeský xxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx

77627231

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx kraj

Plzeň

77627311

0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx Xxxx

77629341

0710

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxx xxxx

Xxxx nad Xxxxx

77621411

0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx kraj

Liberec

77628461

0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

77626511

0710

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxx kraj

Pardubice

77622561

0710

Finanční xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx

67626681

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx

77628621

0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx kraj

Olomouc

47623811

0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

Ostrava

77621761

0710

Finanční xxxx pro Zlínský xxxx

Xxxx

47620661

0710

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx

77620021

0710

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxx (XX)

xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx účty xxxx vedeny v Xx)

Xxxxx daně

Předčíslí účtu

Daň darovací xxx z. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx do 31.12.2013

7747

Daň dědická xxx z. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

7739

Daň silniční 748
Daň x xxxxxxxxxx xxx xxx §3 odst. 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), h) x. č. 187/2016 Xx. 2815

Daň z nabytí nemovitých věcí xxx z. x. č. 340/2013 Sb.

7691

Daň z nemovitých věcí xxx x. č. 338/1992 Sb. (xx 31.12.2013 daň x xxxxxxxxxxx)

7755

Daň z převodu nemovitostí xxx z. č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013

7763

Daň z přidané hodnoty 1)

705

Daň z příjmů fyzických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby

7720

Daň z příjmů fyzických osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

721

Daň z příjmů fyzických osob xx xxxxxxx xxxxxxxx

713

Daň z příjmů právnických osob

7704

Daň z příjmů právnických osob – xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx

7712

Xxx x xxxxxxxxxxx xxx dle §3 xxxx. 1 xxxx. x) z. x. 187/2016 Xx. 2823

Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty xxx x. č. 526/1990 Sb.

3789

Odvod x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 1 z. x. 202/1990 Sb.

2639

Odvod x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b xxxx. 2, 3 x 4 x. č. 202/1990 Xx.

2655

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxxx xxxxxxx

5725

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5661

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5717

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxx

5733

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxxxxx

4722

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní xxxx X

5741

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx XX

5776

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxxx xxxx

5784

Pokuty x xxxxxxx xxxxxx xxx x. č. 254/2004 Xx. – xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

2735

Pokuty a náklady xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

4837

Pokuty xxx x. x. 9/1991 Xx., x. č. 435/2004 Sb. – xxxxxxxxxxxx

3797

Pokuty xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. x. 586/1992 Xx.)

4829

Pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (z. x. 235/2004 Xx.)

4810

Pokuty, sankce x náklady řízení xx xxxxxxxx xxxxxx

3754

Xxxxxxxxxxxxx daně x hazardních xxx 14701

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

4706

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx placené xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx

9136

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx sražené xxxxxxx xxxxxxxxxx

9144

Správní poplatky

3711

Správní poplatky xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2)

13717

Xxxxxx k xxxxxxxx půjček xx xxxx 1991

4730

Zvláštní xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxx (x. č. 280/2009 Sb.)

70033

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx

35

Xxxxxxxx prostředky – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. č. 328/1991 Sb., x. č. 182/2006 Sb.)

30031

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (z. č. 191/2004 Sb., x. č. 471/2011 Sb.)

50032

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – zajištění daně (x. č. 235/2004 Xx.)

80039

Xxxxxxxx prostředky – zajištění daně (z. x. 280/2009 Xx.)

20036

Xxxxxxxx prostředky – zajištění daně (x. x. 586/1992 Xx.)

10030

Xxxxxxxxxxx:

1) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx 705 Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx XXX - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tzv. Xxxx One Stop Xxxx (XXXX).

2) Xxxxxxxx xxxx x předčíslím 13717 Správní xxxxxxxx xx pouze Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu (číslo xxxxxxxxxx xxxx: 13717-77628031/0710) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) x Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj (xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: 13717-77628621/0710) x placení správních xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (OFŘ).

Příloha x. 3

Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxx pro xxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xx)

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx účtu

Matrika

Kód xxxxx

Daň silniční

748

77620021

0710

Xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx §3 xxxx. 1 písm. a), x), x), x), x), x), x) x. x. 187/2016 Xx. 2815 77620021 0710

Daň z přidané hodnoty 1)

705

77620021

0710

Daň z příjmů fyzických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7720

77620021

0710

Daň z příjmů fyzických osob xx xxxxxxx xxxxxxxx

713

77620021

0710

Daň z příjmů právnických osob

7704

77620021

0710

Daň z příjmů právnických osob – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby

7712

77620021

0710

Daň z xxxxxxxxxxx xxx dle §3 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. 187/2016 Xx. 2) 2823 77620021 0710

Neoprávněný majetkový prospěch, xxxxxx dle x. č. 526/1990 Sb.

3789

77620021

0710

Odvod z elektřiny ze slunečního záření

1716

77620021

0710

Xxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx §41b odst. 1 x. x. 202/1990 Xx.

2639

77620021

0710

Xxxxx z xxxxxxx x jiných podobných xxx xxx §41b xxxx. 2, 3 x 4 x. x. 202/1990 Xx.

2655

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxxx xxxxxxx

5725

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční xxxxxx

5661

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5717

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxx

5733

77620021

0710

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – xxxxxx xxxxxxxx

4722

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní xxxx X

5741

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxx xxxx XX

5776

77620021

0710

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Xxxxxxxx xxxx

5784

77620021

0710

Pokuty a náklady řízení dle x. x. 254/2004 Xx. – xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx

2735

77620021

0710

Pokuty x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxx 4837 77620021 0710
Pokuty za porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. x. 235/2004 Xx.) 4810 77620021 0710

Pokuty, sankce x náklady řízení xx xxxxxxxx xxxxxx

3754

77620021

0710

Příslušenství daně z xxxxxxxxxx xxx

14701

77620021

0710

Xxxxxxxxxxxxx daní

4706

77620021

0710

Příslušenství xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

9144

77620021

0710

Správní poplatky

3711

77620021

0710

Xxxxxx ke splátkám xxxxxx xx xxxx 1991

4730

77620021

0710

Zvláštní prostředky – dobrovolné xxxxxx (x. x. 280/2009 Xx.)

70033

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx

35

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. č. 328/1991 Xx., x. č. 182/2006 Sb.)

30031

77620021

0710

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (z. č. 191/2004 Sb., x. č. 471/2011 Sb.)

50032

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx daně (x. x. 235/2004 Sb.)

80039

77620021

0710

Zvláštní prostředky – zajištění xxxx (x. x. 280/2009 Xx.)

20036

77620021

0710

Zvláštní prostředky – xxxxxxxxx xxxx (z. x. 586/1992 Sb.)

10030

77620021

0710

Vysvětlivky:

1) Xxxxxxxx xxxx x předčíslím 705 Xxx z xxxxxxx hodnoty nelze xxxxxx x xxxxxx XXX - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tzv. Xxxx Xxx Xxxx Shop (XXXX).

Příloha č. 4

Bankovní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání

Daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti

Daň x příjmů xxxxxxxxx xxxx vybírané xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx

Xxx* x nemovitých xxxx

Xxx** z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí

Finanční xxxx xxx xxxxxx město Xxxxx

705-77628031/0710

7704-77628031/0710

7712-77628031/0710

721-77628031/0710

713-77628031/0710

7720-77628031/0710

748-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx kraj

705-77628111/0710

7704-77628111/0710

7712-77628111/0710

721-77628111/0710

713-77628111/0710

7720-77628111/0710

748-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

Finanční úřad xxx Xxxxxxxxx xxxx

705-77627231/0710

7704-77627231/0710

7712-77627231/0710

721-77627231/0710

713-77627231/0710

7720-77627231/0710

748-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx

705-77627311/0710

7704-77627311/0710

7712-77627311/0710

721-77627311/0710

713-77627311/0710

7720-77627311/0710

748-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxx kraj

705-77629341/0710

7704-77629341/0710

7712-77629341/0710

721-77629341/0710

713-77629341/0710

7720-77629341/0710

748-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

Finanční xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

705-77621411/0710

7704-77621411/0710

7712-77621411/0710

721-77621411/0710

713-77621411/0710

7720-77621411/0710

748-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

705-77628461/0710

7704-77628461/0710

7712-77628461/0710

721-77628461/0710

713-77628461/0710

7720-77628461/0710

748-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

705-77626511/0710

7704-77626511/0710

7712-77626511/0710

721-77626511/0710

713-77626511/0710

7720-77626511/0710

748-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

Finanční úřad xxx Pardubický xxxx

705-77622561/0710

7704-77622561/0710

7712-77622561/0710

721-77622561/0710

713-77622561/0710

7720-77622561/0710

748-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxx Xxxxxxxx

705-67626681/0710

7704-67626681/0710

7712-67626681/0710

721-67626681/0710

713-67626681/0710

7720-67626681/0710

748-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

705-77628621/0710

7704-77628621/0710

7712-77628621/0710

721-77628621/0710

713-77628621/0710

7720-77628621/0710

748-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx kraj

705-47623811/0710

7704-47623811/0710

7712-47623811/0710

721-47623811/0710

713-47623811/0710

7720-47623811/0710

748-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

Finanční xxxx pro Moravskoslezský xxxx

705-77621761/0710

7704-77621761/0710

7712-77621761/0710

721-77621761/0710

713-77621761/0710

7720-77621761/0710

748-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxx xxxx

705-47620661/0710

7704-47620661/0710

7712-47620661/0710

721-47620661/0710

713-47620661/0710

7720-47620661/0710

748-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

705-77620021/0710

7704-77620021/0710

7712-77620021/0710

-***

713-77620021/0710

7720-77620021/0710

748-77620021/0710

-***

-***

Xxxxxxxx:

* Xx 1.1.2014 xxx z. x. č. 344/2013 Sb. xxxxx názvu xxxx z nemovitostí xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

** Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x. x. č. 340/2013 Sb.

*** Specializovaný xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání, xxxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí x xxxx z xxxxxxxxxx xxxx.

Příloha č. 5

Bankovní xxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX) xxx xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx

(xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx z xxxxxx fyzických xxxx xx závislé činnosti

Daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx sazby

Daň xxxxxxxx

Xxx* z xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí

Finanční xxxx xxx xxxxxx město Xxxxx

XX74&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8031

XX17&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8031

XX06&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8031

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8031

XX63&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8031

XX92&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8031

XX27&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8031

XX56&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8031

XX47&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8031

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

XX48&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8111

XX88&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8111

XX77&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8111

XX26&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8111

XX37&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8111

XX66&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8111

XX98&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8111

XX30&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8111

XX21&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8111

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

XX43&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;7231

XX83&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;7231

XX72&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;7231

XX21&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;7231

XX32&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;7231

XX61&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;7231

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;7231

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;7231

XX16&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;7231

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx

XX17&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;7311

XX57&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;7311

XX46&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;7311

XX92&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;7311

XX06&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;7311

XX35&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;7311

XX67&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;7311

XX96&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;7311

XX87&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;7311

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

XX12&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;9341

XX52&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;9341

XX41&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;9341

XX87&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;9341

XX98&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;9341

XX30&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;9341

XX62&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;9341

XX91&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;9341

XX82&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;9341

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx

XX43&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;1411

XX83&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;1411

XX72&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;1411

XX21&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;1411

XX32&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;1411

XX61&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;1411

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;1411

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;1411

XX16&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;1411

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

XX07&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8461

XX47&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8461

XX36&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8461

XX82&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8461

XX93&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8461

XX25&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8461

XX57&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8461

XX86&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8461

XX77&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8461

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

XX83&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;6511

XX26&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;6511

XX15&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;6511

XX61&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;6511

XX72&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;6511

XX04&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;6511

XX36&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;6511

XX65&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;6511

XX56&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;6511

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx

XX33&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;2561

XX73&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;2561

XX62&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;2561

XX11&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;2561

XX22&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;2561

XX51&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;2561

XX83&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;2561

XX15&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;2561

XX06&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;2561

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxx Xxxxxxxx

XX67&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;6762&xxxx;6681

XX10&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;6762&xxxx;6681

XX96&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;6762&xxxx;6681

XX45&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;6762&xxxx;6681

XX56&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;6762&xxxx;6681

XX85&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;6762&xxxx;6681

XX20&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;6762&xxxx;6681

XX49&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;6762&xxxx;6681

XX40&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;6762&xxxx;6681

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;8621

XX92&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;8621

XX81&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;8621

XX30&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;8621

XX41&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;8621

XX70&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;8621

XX05&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;8621

XX34&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;8621

XX25&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;8621

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxx xxxx

XX84&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;4762&xxxx;3811

XX27&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;4762&xxxx;3811

XX16&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;4762&xxxx;3811

XX62&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;4762&xxxx;3811

XX73&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;4762&xxxx;3811

XX05&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;4762&xxxx;3811

XX37&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;4762&xxxx;3811

XX66&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;4762&xxxx;3811

XX57&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;4762&xxxx;3811

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

XX02&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;1761

XX42&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;1761

XX31&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;1761

XX77&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;2100&xxxx;7762&xxxx;1761

XX88&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;1761

XX20&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;1761

XX52&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;1761

XX81&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;5500&xxxx;7762&xxxx;1761

XX72&xxxx;0710&xxxx;0076&xxxx;9100&xxxx;7762&xxxx;1761

Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxx kraj

CZ65 0710 0007 0500 4762 0661

CZ08 0710 0077 0400 4762 0661

CZ94 0710 0077 1200 4762 0661

CZ43 0710 0007 2100 4762 0661

CZ54 0710 0007 1300 4762 0661

CZ83 0710 0077 2000 4762 0661

CZ18 0710 0007 4800 4762 0661

CZ47 0710 0077 5500 4762 0661

CZ38 0710 0076 9100 4762 0661

Specializovaný finanční xxxx

XX34&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;0500&xxxx;7762&xxxx;0021

XX74&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;0400&xxxx;7762&xxxx;0021

XX63&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;1200&xxxx;7762&xxxx;0021

-***

XX23&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;1300&xxxx;7762&xxxx;0021

XX52&xxxx;0710&xxxx;0077&xxxx;2000&xxxx;7762&xxxx;0021

XX84&xxxx;0710&xxxx;0007&xxxx;4800&xxxx;7762&xxxx;0021

-***

-***

Xxxxxxxx:

* Xx 1.1.2014 xxx x. o. č. 344/2013 Sb. xxxxx xxxxx xxxx z nemovitostí xx xxx x xxxxxxxxxx věcí.

** Daň x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxx x. x. č. 340/2013 Sb.

*** Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bankovní xxxx xxx xxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Příloha x. 6

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání, xxxx z xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x daně z xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx* x xxxxxxxxxx xxxx

Xxx** z nabytí xxxxxxxxxx věcí

Daň*** x xxxxxxx nemovitostí

Finanční xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

721-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

7763-77628031/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx kraj

721-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

7763-77628111/0710

Finanční úřad xxx Xxxxxxxxx kraj

721-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

7763-77627231/0710

Finanční xxxx xxx Plzeňský xxxx

721-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

7763-77627311/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx

721-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

7763-77629341/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxx xxxx

721-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

7763-77621411/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

721-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

7763-77628461/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

721-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

7763-77626511/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxx xxxx

721-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

7763-77622561/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx

721-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

7763-67626681/0710

Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

721-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

7763-77628621/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx

721-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

7763-47623811/0710

Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

721-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

7763-77621761/0710

Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxx xxxx

721-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

7763-47620661/0710

Xxxxxxxx:

* Xx 1.1.2014 dle x. x. č. 344/2013 Sb. změna xxxxx daně x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx věcí.

** Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x. x. č. 340/2013 Sb.

*** Xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 357/1992 Sb. xxxxxxxx xx 31.12.2013.