Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

Pokyn č. XX-15

x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Dvořák

Tel.: 257&xxxx;0424&xxxx;321

X. x.: MF-14125/2017/3901-1

PID: XXXX7XXXXX

X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Tento xxxxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vydávaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 3 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“).

2. Tento xxxxx xxxx xxxxxxxx postup xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx §91 a 92 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky (xxxx jen „xxxxxxxxx xxxxxx“), xxxxx x xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxx nakládají x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxx xxxxx“), xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

II.

Druhy příkazových xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pokut xx xxxxx xxx způsobu xxxxxx xxxxx, x xx na příkazové xxxxx xx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bloky xx pokuty na xxxxx zaplacené, a xxx rozpočtového xxxxxx xxxxxx pokut, a xx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 26 – xxxxx xxxxx xx státního xxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x příkazové xxxxx xxxxxxx řady 46 – xxxxx xxxxx xx rozpočtu xxxxx xxxx obce. Xxxxxxxxx xxxxx k ukládání xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx bloky x xxxxxxxx peněžitých xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záruk xx xxxxxxx povinnosti, x to xx xxxxxxxxx bloky xxxxxxx xxxx 26 – xxxxx plyne xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 46 – xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

3. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x skladových čísel:

a) Xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu:

 • 26 6400 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx místě xxxxxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6401 - Xxxxxxxxx xxxxx na pokuty xx xxxxx zaplacené,
 • 26 6500 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
 • 26&xxxx;6501 - Xxxxxxxxx xxxxx xx pokuty xx xxxxx zaplacené xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a podnikajících xxxxxxxxx osob,
 • 26 6510 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, právnickým xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám,

b) Příkazové xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

 • 26&xxxx;6700 - Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx - výnos x xxxxx xxxxx xx rozpočtu xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6701 - Xxxxxxxxx bloky na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx - výnos x pokut xxxxx xx rozpočtu xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6800 - Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx místě xxxxxxxxxxx ukládané za xxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - výnos z xxxxx plyne do xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6801 - Xxxxxxxxx xxxxx xx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přestupky xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx - xxxxx x pokut xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
 • 26 6810 - Xxxxxxxxx bloky xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám - xxxxx x xxxxx plyne xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) Příkazové xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kraje xxxx xxxx:

 • 46&xxxx;6400 - Xxxxxxxxx bloky na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obcemi,
 • 46 6401 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na místě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxx xxxxxx,
 • 46&xxxx;6500 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ukládané krajskými xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx,
 • 46&xxxx;6501 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxx obcemi xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx,
 • 46&xxxx;6510 - Xxxxxxxxx bloky xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx krajskými úřady xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx osobám x podnikajícím xxxxxxxx xxxxxx.

4. Podobu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx případné xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx webových stránkách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků

1. Xxxxxxxx příkazových bloků xxxx prováděna zvlášť xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bloky. X evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx webových stránkách. Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopisů xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx tiskopisu.

skladové xxxxx číselné řady 25 (xxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xxxxx číselné xxxx 45 (xxx xxxxxxx xxxxx)

xxxxx

25&xxxx;5660

45&xxxx;4440

Xxxxxxxxxx příkazových xxxxx

25&xxxx;5661

45&xxxx;4441

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx – xxxx

25&xxxx;5662

45&xxxx;4442

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx – vložka

25 5663

45 4443

Evidenční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx – xxxx

25&xxxx;5664

45&xxxx;4444

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bloků – xxxxxx

25&xxxx;5665

45&xxxx;4445

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků

25 5666

45 4446

Předávací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ke xxx 25. ledna zaslat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, od xxxxx xx xxxxxx §92 xxxx. 3 zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, příkazových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zásob, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx x xxxxxxx úřady xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastní evidencí x xxxxxx nápravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx celních xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

XX.

Xxxxxx při ztrátě, xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloku

V xxxxxxx xxxxxx, zničení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a zároveň x Ministerstvu financí, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Ohlášení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tiskopisů xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx webových stránkách:

xxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxx 25

xxxxxxxx xxxxx číselné xxxx 45

xxxxx

25&xxxx;5667

45&xxxx;4447

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zničených xxxxxxxxxxx xxxxx

25&xxxx;5668

45&xxxx;4448

Xxxxxxx x xxxxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxxxx, ztracených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx úředního xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx podrobně uvedeno, xxx xx xxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X.

Xxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxx příkazových bloků

Znehodnocené xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx co xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx čísel, xxxxx x evidenčních xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx úřad, který xxxx příkazové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zpět xx xxxxx, odepíše x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx znehodnocených xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx. O xxxxxxxxx xxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx a je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. Pokutové xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxx 1.7.2017 xxxxx x xxxxxxx xxxx 2017 x 1. xxxxxxxx xxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí xxxx XX. Xx xxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxx se evidence xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx peněz za xxxxxxxx xxxxx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx Pokynu č. MF-2 x evidenci xxxxxxxxxx bloků, vyúčtování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx xxxxx vydané x blokových řízení xx 1.1.2013, x.x. 100423/2012/904.

3. Xxxxxxx se Xxxxx č. MF-2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx pokutových xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx 1.1.2013, x.x. 100423/2012/904.

4. Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Xxx. Xxxx Xxxxx, x. r.

ministr xxxxxxx