Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

Xxxxx x. MF-15

o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx evidenci

Zpracovatel: Xxx. Xxxxxx Dvořák

Tel.: 257 0424 321

Č. x.: XX-14125/2017/3901-1

XXX: MFCR7XGNPK

X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pokut x xxxxxxxxxx záruk xx xxxxxxx povinnosti příkazem xx místě xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §92 xxxx. 3 xxxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx, x platném xxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx“).

2. Xxxxx pokyn xxxx upravuje xxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx x ukládání x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povinnosti příkazem xx místě xx xxxxxx §91 x 92 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxx“), xxxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bloky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „příkazové xxxxx“), xxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxx, xxxxxxx xx odcizení xxxxxxxxxxx bloků x xxxxxxx při xxxxxxxx x fyzické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx způsobu xxxxxx pokut, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx nezaplacené x xxxxxxxxx bloky xx xxxxxx na xxxxx zaplacené, x xxx rozpočtového xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx na příkazové xxxxx číselné xxxx 26 – xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, x xxxxxxxxx bloky xxxxxxx xxxx 46 – xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kraje xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx dle xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx bloky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xx člení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záruk xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 26 – xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řady 46 – xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo obce.

3. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx čísel:

a) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxx rozpočtu:

 • 26 6400 - Xxxxxxxxx bloky na xxxxxx xx místě xxxxxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6401 - Příkazové xxxxx xx xxxxxx xx místě xxxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6500 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx nezaplacené ukládané xx xxxxxxxxx právnických x podnikajících fyzických xxxx,
 • 26&xxxx;6501 - Příkazové xxxxx na pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
 • 26&xxxx;6510 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx rozpočtu určeného xx základě zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx:

 • 26&xxxx;6700 - Xxxxxxxxx bloky na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
 • 26 6701 - Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx na místě xxxxxxxxx - xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6800 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx místě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx - xxxxx z xxxxx plyne do xxxxxxxx určeného xx xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,
 • 26&xxxx;6801 - Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxxx zaplacené xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,
 • 26 6810 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx záruky xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickým osobám, xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx x xxxxx plyne xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx plyne xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx:

 • 46&xxxx;6400 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx za přestupky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obcemi,
 • 46 6401 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,
 • 46&xxxx;6500 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ukládané krajskými xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
 • 46&xxxx;6501 - Xxxxxxxxx xxxxx na pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
 • 46&xxxx;6510 - Příkazové xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obcemi xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x podnikajícím fyzickým xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxx vytváří x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx webových stránkách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Veškeré xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prováděna xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontrola xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx fakultativně xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zveřejněné xx xxxx webových stránkách. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopisů jsou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxx.

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řady 25 (xxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xxxxx číselné xxxx 45 (pro xxxxxxx xxxxx)

xxxxx

25&xxxx;5660

45&xxxx;4440

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

25&xxxx;5661

45&xxxx;4441

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx – obal

25 5662

45 4442

Zásobník xxxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx

25&xxxx;5663

45&xxxx;4443

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx – obal

25 5664

45 4444

Evidenční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx

25&xxxx;5665

45&xxxx;4445

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků

25 5666

45 4446

Předávací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

2. Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxx ke xxx 25. xxxxx zaslat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx něhož xx smyslu §92 xxxx. 3 xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx xxxxxxxx příkazové xxxxx, xxxxxxx vyúčtování xx předchozí kalendářní xxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, příkazových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zásob, vše xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bloků.

3. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazových xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nápravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

XX.

Xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx odcizení xxxxxxxxxxx xxxxx

X případě xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx bloky xxxxxxxx, x xxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx, xxxxxxxx čísla, xxxxx, xxxx výroby a xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxx webových stránkách:

skladové číslo xxxxxxx xxxx 25

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 45

xxxxx

25&xxxx;5667

45&xxxx;4447

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

25&xxxx;5668

45&xxxx;4448

Xxxxxxx k xxxxxxxxx „Xxxxxxx odcizených, ztracených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X vyplněným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kopie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx ztrátě, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx došlo.

X.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků

Znehodnocené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx co do xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx bloky xxxxxx oprávněnému orgánu, xxxxx xxxx na xxxxx, odepíše x xxxxxxx zlikviduje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí. Xxxxx xxxxx žádají x souhlas s xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx znehodnocených příkazových xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků xxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřady xxxxxxxx.

VI.

Závěrečná, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx bloky xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.7.2017 budou x xxxxxxx xxxx 2017 x 1. pololetí xxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx MF. Do xxxx provedení fyzické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravou Pokynu č. MF-2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx bloků, vyúčtování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 1.1.2013, x.x. 100423/2012/904.

3. Xxxxxxx se Xxxxx č. MF-2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx bloků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx bloky xxxxxx x blokových xxxxxx xx 1.1.2013, x.x. 100423/2012/904.

4. Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Ing. Ivan Xxxxx, x. x.

xxxxxxx xxxxxxx