Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

8

Dne: 27. června 2017

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtového výboru x. 599/2017 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádostí podle §24 zákona x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

2017

7. xxxxxxx xxxxxx 599

XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 54. xxxxxx

xx dne 19. xxxxx 2017

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x. 1395 ze xxx 24. ledna 2001, ve xxxxx xxxxxxxx x. 24 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 4. xxxxxxxx 2013 x xxxxx xxxxxx x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. V. Votavy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. X. Dolejše x xxxx. J. Xxxxxx x xx xxxxxxxx

X. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx republiky), xxxx xxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxx, takto:

Pravidla xxxx xxxxxx xxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx neuvedených v §24 xxxx. 8 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxxxxx)

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 8 rozpočtových xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

1. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxx xxx 10 % závazného xxxxxxxxx (§24 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

 • xxxx rozpočtového xxxxxxxx (xxxxx §23 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
 • xxxxxxx „Xxxxx závazných xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nad 10 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1
 • xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 • xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxx (xxxx xxx „XXXXX“):

x. xxxxx A-hlavičky

b. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxx

 • xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádosti

 • žádost xxxxxxxxx xxxxx
 • xxxxxxxx rozpočtového xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx x rozhodne x zařazení žádosti xx nejbližší xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
 • xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, u xxxxx dochází ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odůvodňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu minimálně xx xxxxxx xxxxxxxx
 • xxxxxxx xx též xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaujmout xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx se xxxxxxxxxx opatření více xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx náměstka xxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx x problematice xxxxxxxx xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zašle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx resp. správcům xxxxxxxxx kapitol x Xxxxxxxxxxxx financí
 • v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo financí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx obdržení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
 • xxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx závazného ukazatele, x xxxxx úpravě xxxxxxxxx rozpočtový xxxxx, xxxxxx xxx schváleno, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx schválené xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx chronologické xxxxxxxx;

2. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.1 Xxxxxxxx pro rozpočtová xxxxxxxx samostatných kapitol xxxxx §24 odst. 8 a xxx xxxxx §24 odst. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

 • xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §26 rozpočtových pravidel
 • v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxx zanesení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXXXX:

x. xxxxx A-hlavičky

b. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x. xxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zpracuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx stanovisko je xxxxxxxx žádosti
 • stanovisko správců xxxxx xxxxxxxxx kapitol, xx-xx žádáno x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx o xxx, že správce xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx předsedu xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxx k xxxx xxxxx (xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádostí);

Postup xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

 • xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx x §24 xxxx. 8 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 • xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x. xxxxxxx, xxx xxxxxx splňuje všechny xxxxxxxxxxx a x xxxx rozpočtové xxxxxxxx xx xxxxx

x. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x věcně příslušným xxxxxxxxx ministra xxxxxxx x rozhodnout v xxxxxxxxx, xxx nedojde xx xxxxx celkových xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření nepřesáhne x úhrnu 10 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozpočtovém xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx. Xx; o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pravidelnou xxxxxx rozpočtového xxxxxx

 • xxxxxx x rozpočtové opatření x xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
 • xxxxxxxxx ukazatelů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
 • xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxx pracovník Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; dotýká-li xx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx správců xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxx náměstka xxxx xxxxxxxxxx, který xx oprávněn x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovisko
 • předseda xxxxxxxxxxxx xxxxxx zašle xxxxxxxxxx předsedy rozpočtového xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru správci xxxxxxxx, xxxx. správcům xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 • x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xx obdržení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kapitoly x rozpočtové opatření;
 • další xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatele, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxx, dokud Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx evidence;

2.2 Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx kapitol xxxxx §24 odst. 8 x odst. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx žádosti

 • druh xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx §23 rozpočtových pravidel
 • tabulka „Xxxxx xxxxxxxxx ukazatelů x rámci xxxxxxxx xxx 10 % xxxxxxxxx ukazatele xxxxx §24 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ zpracovaná xxxxx xxxxxxx č. 1
 • xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x IISSP:

a. xxxxx X-xxxxxxxx

x. xxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x. xxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxx xxxxxxxx rozpočtového xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko; xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

 • xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kapitoly, xxxxx xx xxxxxxxxxx x §24 xxxx. 8 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 • xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x. xxxxxxx, xxx xxxxxx splňuje xxxxxxx náležitosti x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se jedná

b. xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx nejbližší xxxxxxxxxxx schůzi rozpočtového xxxxxx

 • xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ukazatele, odůvodňuje xxxxxxxx správce příslušné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxx
 • xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx x problematice xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zúčastní xx xxxxxxx i xxxxxxxx správců dotčených xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovníka, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
 • xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru zašle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 • x xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtového výboru x xxxxxxx rozpočtového xxxxxxxx Ministerstvo financí xxxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx po xxxxxxxx
 • xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozpočtové xxxxxxxx;
 • xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx stejného xxxxxxxxx ukazatele, x xxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxx výbor, nemůže xxx schváleno, dokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx schválené xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx evidence;

3. Xxxxx xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx výboru

Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději do 30. xxxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxx xxxx 1 x 2 x xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x jejím xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10. prosince xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx nejpozději do xxxxx do 12 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx jedná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcí Poslanecké xxxxxxxx 1)“.

XX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 409 ze 7. xxxxx 2001;

XXX. xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017;

XX. pověřuje xxxxxxxx xxxxxx, aby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx financí x xxxxxxx jej x xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

Xxxx DOLEJŠ, x.x.

Xxxxx UHLÍK x. x.

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Xxxxxx VOTAVA, v. x.

xxxxxxxx

__________________________________________________________________

1) podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx