Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2

Výklad

vyhlášky o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxx 2016

Xxxxxxxx: Xxx. Lucie Xxxxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;067

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;042&xxxx;362

X. x.: XX-21&xxxx;427/2015/11-69

XXX: XXXX7XXXXX

Xxxxx výklad Ministerstva xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, státními xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2016.

Xxxxx §2 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 367/2015 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádání vztahů xx státním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx fondem (xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx Xxxxxxxxx fondu. Projekt xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 5 xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§5 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§5 xxxx. 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čerpání x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údaji v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtových xxxxxxxxxx x případné odchylky xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx okomentuje x xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 vyhlášky x finančním xxxxxxxxxx. Xxxxx tabulek jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx závazné, tj. xxxxxxx xxx upravovány.

Podle §7 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx finančním vypořádání. Xxxxxxx kapitoly x xxxxxxxxx xxxx zdůvodní xxxxxxxx rozdíly mezi xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7 xxxx. 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmiňuje xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx příjmový xxxx státního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxx“).

§8 xxxx. 4 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poté xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx.

X pokynech xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx kapitoly xxxxxxxxxxxxxx a dále xx xxxxxx x xxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx přílohy 16, 7 (část B) x 8 (xxxx X).

Xxxx uvedené xxxx x průběhu xxxx 2017 xxxxxxxxxxx do xxxxxx vyhlášky o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.