Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2

Xxxxxx

xxxxxxxx o finančním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxx 2016

Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;067

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;042&xxxx;362

X. j.: XX-21&xxxx;427/2015/11-69

XXX: XXXX7XXXXX

Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx xxxxxx xx státním xxxxxxxxx, xxxxxxxx finančními xxxxxx x Národním xxxxxx za xxx 2016.

Xxxxx §2 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 367/2015 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxxx) xx ukončením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx ukončeno xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5 vyhlášky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§5 odst. 3 vyhlášky o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§5 xxxx. 5 vyhlášky x xxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vypracuje xxxxxxxx xxxxxxx x čerpání x xxxxxxx prostředků, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odchylky xxxxx xxxxxxxxxx. Správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 vyhlášky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx tabulek xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vratek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx rozdíly mezi xxxxx xx vypracovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x použití xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx definovaném x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7 xxxx. 5 vyhlášky o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmiňuje xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „příjmový xxxx“).

§8 xxxx. 4 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx odkazovat xx xxx xx xxxxxxxx xxxx.

X pokynech xx xxxxxxxxxx tabulek xxx xxxxx v xxxxxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx přílohy 1 xx 6, 7 (xxxx X) x 8 (xxxx X).

Xxxx uvedené bude x průběhu xxxx 2017 xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.