Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

13

Xxxxx

Xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx č. 504/2002 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxx „Xxxx Českých xxxxxxxx standardů pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 504/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xxxx uveřejněny xx Xxxxxxxxx zpravodaji x. 3/2016:

X xxxxx X. XXX č. 401 Xxxx a xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxx 12. xxxxxxx xxx:

„12. Xxx 2.6.3. xxx:

2.6.3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx účetnictví, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účetním xxxxxx, xx xxxxxx jednotka xxxxx v rámci xxxx účtových xxxx 7 a 8, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.“.

X části L. XXX x. 411 Xxxxxxxxx vztahy část 4.7.1. xxxx. x) x x) bodu 4. xxxxxxx zní:

„4. Xxx 4. zní:

4.7.1.

b) xxxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx souvztažným xxxxxxx xx příslušném xxxx xxxxxx skupiny 64 – Ostatní xxxxxx, xxxxx xxxx pohledávka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktivní,

c) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx zápisem xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 54 – Xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx závazek xxxx xxxxxxxxx dohadné xxxxxxx xxxxxxx,“.

X xxxxx N. XXX č. 413 Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx závazky xxxx 4.1.3. xxxx. x) xxxx 2. xxxxxxx xxx:

„2. Bod 4. xxx:

4.1.3. e) o xxxxxxx zdrojů x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x bodem 4.2.5. xxxx. x),“.