Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx účtují xxxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx – tisková oprava

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx tiskovou xxxxxx „Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx jednotky, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xxxx uveřejněny xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 6/2015:

X části X. XXX x. 005 Xxxxxxx xxxxxxx bod 10 xxxxxxx xxx

10. Xxx 4.4.3. xxx:

„4.4.3. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1) nebo xxx xxxx rámec, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pohledávky na xxxxxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve výši 100 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx, může xxx xxxx xxxxxxxxxx odepsána x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx podrozvahových xxxxxx x výjimkou xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxx. Xxxxxxx úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxx 64 – Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

X xxxxx X. XXX č. 017 Xxxxxxxxx vztahy xxx 32 xxxxxxx zní

32. Xxx 3.11.3. zní:

„3.11.3. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 38 – Xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x položce „X.1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx zde například x nájemném x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozadu, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx.“.

X xxxxx X. XXX x. 017 Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 33 xxxxxxx xxx

33. Xxx 3.11.4. zní:

„3.11.4. Xx příslušném xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx „X.2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxxx x běžném xxxxxxx období, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přijaté xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx rozlišovat xx xxxx nejméně 20 xxx xxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příkonu x x případě xxxxxxxx rozvodných zařízení xx samostatné xxxxxx x nimi xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx příštích xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, s xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

X xxxxx X. XXX x. 018 Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx bod 6 xxxxxxx zní

6. Bod 3.1.6. xxx:

„3.1.6. Xx xxxxxxxxxx xxxx účtové xxxxxxx 41 – Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx „X.XX.2.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx vklady peněžní x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx účtech xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx syntetický účet. Xx xxxxxxxx xxxx xx zaúčtují x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příspěvek xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx sledováním xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

X xxxxx Q. XXX x. 018 Xxxxxxxxxx účty x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 19 xxxxxxx xxx

19. Xxx 3.5.2. zní:

„3.5.2. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx analytických xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.“.