Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

94

Xxxxxxxxxx xx dopady xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xx 1.1.2015

Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx.: 296&xxxx;854&xxxx;487

X.x.: XXX-59075/14/7100

Xxx zákona č. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 14 xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x 13 xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx) x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad x působností xx xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx. 

X datu 31.12.2012 x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx zákona č. 531/1990 Sb., x územních finančních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, byly x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxx všech 199 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx platby xxxx. K datu 1.1.2013 xxxx novým xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx bankovní xxxx (xxxx xxxxxxxxx xx xxx.fixxxxxxxxxxxx.xx x xxxxxxx Daně x xxxxxxxx - Placení xxxx). Současně Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 31. 12. 2014 xxxxxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaplacených xx xxxxxxx bankovní xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. 

Xx žádoucí, xxxxxxxxxxxx xx xxx zasílání xxxxxx na bankovní xxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cílový xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx-xx (xxxx. v XX xxxxxxx) nastaveno xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx 1.1.2015 xxx xxxxxxx platby, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 199 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx bankovní xxxx xxxxxxxx.