Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3

Xxxxxxxxxx

x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx kterým x roce 2013 x x roce 2014 vznikla xxxxxxxxx xxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §240 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx. xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňových xxxxxx

X.x.: XX-118798/2012/904

XXX: XXXX2XXXXX

Xxxxxxx financí xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxx xxx"),

xxxxx:

Xxxxxxxxxx osobám, kterým x xxxx 2013 x v roce 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §240 xxxx. 5 věty xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx. xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx daňové xxxxxxx nebo dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

x xxxx souvislosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení §250 xxxxxxxx řádu, x xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx xx 15. xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x prodlení podle xxxxxxxxxx §252 daňového xxxx, a xx xx xxxxxx ode xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx do 15. xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx doručeno podle xxxxxxxxxx §260 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxxx dnem xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx znění ustanovení §240 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dni zpracování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x tento xxx xxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podat a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nulovém xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §250 xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx, x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ustanovení §252 xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxx zákona x. 458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zřízením jednoho xxxxxxxxx místa x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x pojistných xxxxxx, x platném xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.1.2015, xxxxx xx xxxxx ustanovení §240 xxxx. 5 xxxx třetí daňového xxxx. Podle nově xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §240 xxxx. 5 xxxx třetí xxxxxxxx xxxx xxxx xx 1.1.2015 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx dosud xxxxxx xxxxxx, x podat xxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx posouzení předmětné xxxx shledal xxxxxxx xxxxxxx ve výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxxx §240 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxx řádu, x xxxxxxx xxxxx, a xx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodl xxx, xxx xx xxxxxxx xx výroku xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (xxxxxxxxxx §259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).