Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

9

Xxxxxxxx

x odstranění xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx

Xxxxxxxx: Xxx. Xxxx Xxxxx, xxx.: 257&xxxx;044&xxxx;289

X. x.: 05/13&xxxx;797/08-152

Xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x ustanovení §39 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxx x xxxxxx"), xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činí xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §2 odst. 3 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx zaměstnavatelé, xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2008 poskytnout xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx podmínek x xx xxxx xxxxx §35d xxxx. 2 zákona o xxxxxx x xxxxxx, xxxxx na xxxx xxxxx §35ba odst. 1 xxxx. x) xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx 2008 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy x zákoně o daních z příjmů.

Xxx. Peter Xxxxxxx, v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx