Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

63

OPATŘENÍ,

kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

Č. j. 281/89 759/2001 ze dne 13. listopadu 2001

ve znění tiskové opravy č. 16/2002

OBSAH DOKUMENTU

Opatření

Příloha č. 1

Účtová osnova pro podnikatele

Příloha č. 2

Postupy účtování pro podnikatele - Úvodní ustanovení

Účtové třídy

Účtová třída 0

Dlouhodobý majetek

Účtová třída 1

Zásoby

Účtová třída 2

Finanční účty

Účtová třída 3

Zúčtovací vztahy

Účtová třída 4

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Účtová třída 5

Náklady

Účtová třída 6

Výnosy

Účtová třída 7

Závěrkové a podrozvahové účty

Příloha č. 3

Přechodná ustanovení

63

Xxxxxxxx

xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx osnova a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxx. Neplechová, XXx., xxx. 5704&xxxx;4346

X. x. 281/89 759/2001 ze xxx 13. xxxxxxxxx 2001

Xxxxx xxxxxxxxx

Příloha č. 1 - Xxxxxx xxxxxx

Příloha č. 2 - Xxxxxxx xxxxxxxx

Příloha č. 3

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx §4 xxxx. 2 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx předpisů (dále xxx “xxxxx”), xxxxxxx:

Xx. X

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účtová xxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx1), x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx účetními jednotkami2) x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx opatření xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx podle účtové xxxxxx pro banky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx3), pojišťovny 4), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx5) x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6) x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7).

(3) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 tvoří xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xx Sbírce xxxxxx8).

Xx. II

Tímto xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. V/20 100/1992 xx xxx 15. xxxxxxxx 1992 xx xxxxx xx. V/2 - 30&xxxx;864/1992,

x) xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx

xx. 281/69 810/1993 xx xxx 7.12.1993,

čj. 281/13 510/1994 xx xxx 18.3.1994,

xx. 281/73 250/1994 xx xxx 21.12.1994,

xx. 281/43 180/1995 ze xxx 27.7.1995,

xx. 281/71 699/1995 xx xxx 28.11.1995,

xx. 282/32 762/1996 ze xxx 31.5.1996,

xx. 281/66 191/1996 xx xxx 11.11.1996,

čj. 281/89 070/1997 xx xxx 2.12.1997,

xx. 281/53 678/1998 ze dne 20.8.1998,

xx. 281/93 488/1998 xx xxx 7.1.1999,

xx. 281/78 180/1999 xx xxx 22.11.1999,

čj. 281/84 064/2000 xx xxx 10.11.2000,

xx. 282/119 362/2000 ze xxx 14.12.2000,

xx. 281/19 863/2001 xx dne 24.4.2001.

Xx. XXX

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadních předpisů.

Čl. XX

Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxx Xxxxxx, v. x.

1) Xxxxxxx §2 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 77/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2) §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3) XX čj. 282/73&xxxx;390/2001, (xxxxxx xxxxxxx xx. ve XX 11/2001) - xxx xxxxxx x tento dokument*

4) XX xx. 283/71 861/1998, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXX xx. V/2 - 25 430/1992, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x Fondu národního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx,

xxxxx č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6) XX xx. 283/77&xxxx;227/2001, (toto xx. xx xx XX 11/2001 chybně xxxxxxx); xxxxxxx xx xxx xx. 283/76 104/2000

7) XX xx. 283/77&xxxx;225/2001, (toto xx. xx ve XX 11/2001 xxxxxx uvedené); xxxxxxx xx xxx xx. 283/76 102/2000

8) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Opatření

Obsah stránky

Xxxxxxx č. 1

Účtová xxxxxx pro xxxxxxxxxxx

xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 16/2002

Obsah:

Účtová třída 0 - Dlouhodobý xxxxxxx

Účtová třída 1 - Xxxxxx

Účtová třída 2 - Xxxxxxxx xxxx

Účtová třída 3 - Xxxxxxxxx xxxxxx

Účtová třída 4 - Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx závazky

Účtová třída 5 - Náklady

Účtová třída 6 - Xxxxxx

Účtová třída 7 - Závěrkové x xxxxxxxxxxxx xxxx

Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

01 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

010 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

011 - Zřizovací výdaje

012 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx

013 - Xxxxxxxx

014 - Xxxxxxxxxx práva

019 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx

02 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

021 - Xxxxxx

022 - Xxxxxxxxxx xxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

025 - Xxxxxxxxxxx xxxxx trvalých xxxxxxx

026 - Xxxxxxxx stádo x xxxxx zvířata

029 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

03 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

031 - Xxxxxxx

032 - Umělecká xxxx x sbírky

04 - Xxxxxxxx dlouhodobého majetku

040 - Pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

041 - Pořízení xxxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxxx

042 - Xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx majetku

043 - Xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx

05 - Xxxxxxxxxx xxxxxx na dlouhodobý xxxxxxx

050 - Poskytnuté xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

051 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

052 - Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx majetek

053 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx

06 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

061 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podíly v xxxxxxxxx x rozhodujícím xxxxxx

062 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

063 - Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx

065 - Dlužné xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

066 - Xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx

067 - Xxxxxxx xxxxxx

069 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

07 - Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku

070 - Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

071 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

072 - Xxxxxxx x nehmotným xxxxxxxxx xxxxxxx a vývoje

073 - Oprávky k xxxxxxxx

074 - Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

079 - Oprávky x xxxxxxxxx dlouhodobému xxxxxxxxxx xxxxxxx

08 - Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému xxxxxxx

081 - Xxxxxxx xx xxxxxxx

082 - Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx věcem a xxxxxxxx xxxxxxxx věcí

085 - Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx trvalých xxxxxxx

086 - Xxxxxxx x základnímu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

089 - Xxxxxxx k xxxxxxxxx dlouhodobému hmotnému xxxxxxx

09 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

091 - Xxxxxxx xxxxxxx k dlouhodobému xxxxxxxxxx xxxxxxx

092 - Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku

093 - Opravná xxxxxxx x dlouhodobému nedokončenému xxxxxxxxxx xxxxxxx

094 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hmotnému xxxxxxx

095 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

096 - Xxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxxxx xxxxxxx

097 - Xxxxxxx položka x xxxxxxxx xxxxxxx

098 - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Účtová třída 1 - Zásoby

11 - Materiál

111 - Pořízení xxxxxxxxx

112 - Xxxxxxxx xx xxxxxx

119 - Materiál xx cestě

12 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

121 - Xxxxxxxxxxx xxxxxx

122 - Xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx

123 - Výrobky

124 - Xxxxxxx

13 - Xxxxx

131 - Xxxxxxxx xxxxx

132 - Xxxxx xx skladě x x prodejnách

139 - Xxxxx xx xxxxx

19 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

191 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

192 - Opravná xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx

193 - Opravná xxxxxxx x polotovarům xxxxxxx xxxxxx

194 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

195 - Opravná xxxxxxx ke zvířatům

196 - Xxxxxxx položka xx xxxxx

Účtová třída 2 - Finanční účty

21 - Xxxxxx

210 - Xxxxxx

211 - Xxxxxxxx

213 - Xxxxxx

22 - Xxxx x xxxxxxx

221 - Xxxxxxxx xxxx

23 - Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

231 - Xxxxxxxxxx bankovní úvěry

232 - Xxxxxxxx úvěry

24 - Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

241 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisy

249 - Xxxxxxx krátkodobé xxxxxxxx xxxxxxxx

25 - Xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx

251 - Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

252 - Xxxxxxx akcie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

253 - Dlužné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

255 - Xxxxxxx xxxxxxxxx

256 - Dlužné xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

257 - Ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

259 - Xxxxxxxxxx krátkodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx

26 - Xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxx

261 - Xxxxxx xx xxxxx

29 - Xxxxxxx položky ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

291 - Opravná xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

31 - Pohledávky

311 - Xxxxxxxxxx

312 - Xxxxxx x inkasu

313 - Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

314 - Xxxxxxxxxx provozní xxxxxx

315 - Ostatní xxxxxxxxxx

32 - Xxxxxxx

321 - Xxxxxxxxxx

322 - Xxxxxx k úhradě

324 - Přijaté xxxxxx

325 - Xxxxxxx závazky

33 - Zúčtování xx xxxxxxxxxxx x institucemi

331 - Xxxxxxxxxxx

333 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

335 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

336 - Xxxxxxxxx x institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění

34 - Xxxxxxxxx daní x xxxxxx

341 - Xxx x příjmů

342 - Xxxxxxx přímé xxxx

343 - Daň x xxxxxxx xxxxxxx

345 - Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx

346 - Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

347 - Xxxxxxx xxxxxx

35 - Pohledávky xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

351 - Pohledávky x xxxxxxxx xx xxxxxxx

353 - Xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

354 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

355 - Ostatní xxxxxxxxxx xx společníky

358 - Pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

36 - Xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

361 - Xxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxx

364 - Xxxxxxx xx společníkům xxx rozdělování xxxxx

365 - Xxxxxxx závazky xx xxxxxxxxxxx

366 - Xxxxxxx xx společníkům x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti

367 - Závazky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x vkladů

368 - Závazky x xxxxxxxxxx sdružení

37 - Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

371 - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

372 - Xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx

373 - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

374 - Xxxxxxxxxx x pronájmu

375 - Xxxxxxxxxx x emitovaných xxxxxxxxx

376 - Xxxxxxxxx xxxx

377 - Xxxxxxx xxxx

378 - Xxxx xxxxxxxxxx

379 - Xxxx xxxxxxx

38 - Xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx

381 - Xxxxxxx xxxxxxxx období

382 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

383 - Výdaje xxxxxxxx období

384 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

385 - Xxxxxx příštích xxxxxx

386 - Xxxxxxx xxxxxxx aktivní*

387 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx*

388 - Dohadné xxxx xxxxxxx

389 - Xxxxxxx xxxx pasivní

39 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx

391 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

395 - Xxxxxxx xxxxxxxxx

398 - Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

41 - Xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálové xxxxx

411 - Xxxxxxxx xxxxxxx

412 - Emisní xxxx

413 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

414 - Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

418 - Xxxxxxxxx xxxxxxx x přecenění xxx xxxxxxxxx

419 - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

42 - Xxxxx xx xxxxx x převedené xxxxxxxx hospodaření

421 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

422 - Xxxxxxxxxxx xxxx

423 - Statutární fondy

427 - Xxxxxxx xxxxx

428 - Nerozdělený xxxx xxxxxxxx let

429 - Xxxxxxxxxx xxxxxx minulých xxx

43 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

431 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

45 - Xxxxxxx

451 - Rezervy xxxxxxx

459 - Xxxxxxx xxxxxxx

46 - Bankovní úvěry

461 - Bankovní xxxxx

47 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx

471 - Xxxxxxxxxx závazky x xxxxxxxx xx xxxxxxx

473 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

474 - Xxxxxxx x xxxxxxxx

475 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

478 - Dlouhodobé xxxxxx x úhradě

479 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx závazky

48 - Odložený xxxxxx xxxxxxx x pohledávka

481 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pohledávka

49 - Xxxxxxxxxxxx podnikatel

491 - Xxxx individuálního xxxxxxxxxxx

Účtová třída 5 - Náklady

50 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

500 - Spotřebované xxxxxx

501 - Spotřeba xxxxxxxxx

502 - Spotřeba xxxxxxx

503 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

504 - Xxxxxxx xxxxx

51 - Služby

510 - Xxxxxx

511 - Xxxxxx x xxxxxxxxx

512 - Xxxxxxxx

513 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

518 - Xxxxxxx xxxxxx

52 - Xxxxxx xxxxxxx

520 - Xxxxxx xxxxxxx

521 - Xxxxxx xxxxxxx

522 - Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx družstva xx xxxxxxx činnosti

523 - Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

524 - Xxxxxxx sociální xxxxxxxxx

525 - Ostatní xxxxxxxx pojištění

526 - Xxxxxxxx xxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxx

527 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

528 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

53 - Daně a xxxxxxxx

530 - Daně x xxxxxxxx

531 - Xxx silniční

532 - Xxx z xxxxxxxxxxx

538 - Ostatní xxxx x xxxxxxxx

54 - Xxxx provozní xxxxxxx

540 - Jiné provozní xxxxxxx

541 - Xxxxxxxxxx xxxx prodaného dlouhodobého xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

542 - Xxxxxxx xxxxxxxx

543 - Dary

544 - Xxxxxxx pokuty x úroky z xxxxxxxx

545 - Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

546 - Odpis xxxxxxxxxx

548 - Xxxxxxx provozní xxxxxxx

549 - Xxxxx x xxxxx

55 - Xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx provozních xxxxxxx

551 - Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

552 - Xxxxxx xxxxxxxxx rezerv

554 - Xxxxxx ostatních xxxxxx

555 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příštích xxxxxx

557 - Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k nabytému xxxxxxx

558 - Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

559 - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

56 - Xxxxxxxx xxxxxxx

560 - Xxxxxxxx xxxxxxx

561 - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx

562 - Xxxxx

563 - Xxxxxxx xxxxxx

564 - Xxxxxxx x xxxxxxxxx majetkových xxxxxxx xxxxxx

566 - Náklady x finančního xxxxxxx

567 - Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

568 - Xxxxxxx finanční náklady

569 - Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

57 - Rezervy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů

574 - Xxxxxx xxxxxx

579 - Xxxxxx opravných xxxxxxx

58 - Mimořádné xxxxxxx

580 - Mimořádné náklady

581 - Náklady na xxxxx xxxxxx

582 - Xxxxx

584 - Xxxxxx xxxxxx

588 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

589 - Xxxxxx opravných položek

59 - Daně x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

591 - Daň x xxxxxx z xxxxx činnosti - xxxxxxx

592 - Xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx

593 - Xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx

594 - Xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti - xxxxxxxx

595 - Dodatečné xxxxxx xxxx x xxxxxx

596 - Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

597 - Xxxxxx provozních xxxxxxx

598 - Převod finančních xxxxxxx

Účtová třída 6 - Výnosy

60 - Xxxxx xx xxxxxxx výkony x xxxxx

600 - Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx

601 - Tržby za xxxxxxx výrobky

602 - Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

604 - Tržby xx zboží

61 - Xxxxx stavu vnitropodnikových xxxxx

610 - Xxxxx xxxxx vnitropodnikových xxxxx

611 - Změna xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

612 - Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

613 - Xxxxx xxxxx xxxxxxx

614 - Xxxxx xxxxx xxxxxx

62 - Xxxxxxxx

620 - Xxxxxxxx

621 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zboží

622 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

623 - Aktivace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku

624 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

64 - Xxxx xxxxxxxx výnosy

640 - Xxxx provozní výnosy

641 - Xxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x hmotného xxxxxxx

642 - Tržby x xxxxxxx xxxxxxxxx

644 - Xxxxxxx pokuty a xxxxx x xxxxxxxx

646 - Výnosy z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

648 - Xxxxxxx provozní xxxxxx

65 - Xxxxxxxxx rezerv x opravných xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů

652 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

654 - Xxxxxxxxx ostatních xxxxxx

655 - Zúčtování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

657 - Xxxxxxxxx xxxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

658 - Zúčtování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

659 - Zúčtování xxxxxxxxx xxxxxxx

66 - Xxxxxxxx xxxxxx

660 - Finanční xxxxxx

661 - Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x podílů

662 - Úroky

663 - Xxxxxxx xxxxx

664 - Xxxxxx x přecenění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

665 - Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

666 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

668 - Xxxxxxx finanční xxxxxx

67 - Zúčtování xxxxxx x xxxxxxxxx položek xxxxxxxxxx xxxxxx

674 - Xxxxxxxxx xxxxxx

679 - Xxxxxxxxx opravných xxxxxxx

68 - Xxxxxxxxx výnosy

680 - Mimořádné xxxxxx

681 - Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx

684 - Xxxxxxxxx rezerv

688 - Xxxxxxx xxxxxxxxx výnosy

689 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

69 - Xxxxxxxxx xxxx

697 - Převod xxxxxxxxxx výnosů

698 - Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty

70 - Xxxx xxxxxxxx

701 - Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

702 - Xxxxxxx xxxx rozvažný

71 - Xxxx xxxxx x ztrát

710 - Xxxx xxxxx x xxxxx

75 až 79 - Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx 8 x 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

*Xxxx se xxxxxxx pouze x xxxxxx xxx nového xxxxxxxx období x xxxxxxx x přílohou 3.

   

Opatření

Obsah stránky

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx pro podnikatele

ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 16/2002

Xxxxxx ustanovení

Xxxxx:

Čl. I Vymezení některých xxxxx pro účely xxxxxx osnovy x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx

Čl. II Syntetické účty

Čl. III Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů

Čl. IV Postup xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

I. Xxxxxxxxx xxxxxxxx knih

II. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Čl. V Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Čl. VI Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Čl. VII Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Čl. VIII Xxxxxx xxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxx a xxx xxxxxx časové xxxxxxxxxxx

Čl. IX Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Čl. X Daňový xxxxxx - xxxxxxxx daňový xxxxxxx, popř. xxxxxxxxxx

Čl. XI Xxxxxx xxx tvorbu x xxxxxxxxx xxxxxx

Čl. XII Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx opravných xxxxxxx

Čl. XIII Xxxxxxx rozdíly

Čl. XIV Xxxxxxxxxxxxxx rozdíly

Čl. XV Xxxxx xxxxxx x podíly

Čl. XVI Xxxxxxxx x směnkách

Čl. XVII Xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx

Čl. XVIII Xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Čl. XIX Xxxxxxxx

Čl. XX Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Čl. XXI Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx

Prodej podniku

Nájem podniku

Čl. XXII Xxxxx vlastního xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - vznik

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - zvyšování základního kapitálu

Akciová xxxxxxxxxx - snižování základního kapitálu

Akciová xxxxxxxxxx - likvidace

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx omezeným - obecně

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx omezeným - příplatky společníků mimo základní kapitál

Společnost s ručením xxxxxxxx - úhrada nabytého uvolněného podílu nepeněžně

Družstvo

Komanditní společnost

Státní podnik

Čl. XXIII Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx ztráty xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Čl. XXIV Xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Čl. XXV Vnitropodnikové xxxxxxxxxx

* * *

Xx. I

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx občanský zákoník x obchodní zákoník, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zákon o daních z příjmů x zákon o účetnictví.

(2) Finančním xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvláštním zákonem, finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, peníze, ceniny.

(3) Xxxxxxxx s podstatným xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xx kterém účetní xxxxxxxx (mateřská xxxxxxxxxx) xx 20% a xxxxx, nejvýše xxxx 50% xxxxx (xxxxx) xx xxxx základním xxxxxxxx. Mateřská xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx případě xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vlivem xx xxxxxx subjekt, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx společnost) xxxxx xxx 50% xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. To xxxxxxx buď z uvedeného xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx či ze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjektů.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s rozhodujícím xxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx se xxxxxx skupina účetních xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na základě xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Individuálním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx se xxx účely účetnictví xxxxxx xxxxxxx znehodnocení (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx příčin.

(9) Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx mění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, jakým xx činnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) X&xxxx;xxxxxx osnově xxxx xxxxxxxxx dva druhy xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 1 až 9 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 0 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx účtových xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx použít xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx syntetický xxxx.

(3) Xxxxx skupinových syntetických xxxx je xxxxx xxxxxx syntetických xxxx xxxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx.

Čl. III

Hlediska pro xxxxxxxxx analytických xxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx účetní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx následující xxxxxxxx, xxxxx xxxx nejsou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účty xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxx xxxxxxx xx umístění při xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx. kterým xx ručí za xxxxxxx. U pohledávek xx členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx papírů se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) členění xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx. xxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxx xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx (xxx jeden xxx),

x) členění na xxxxxx x xxxx xxxx v případech stanovených x §4 xxxx. 6 xxxxxx,

x) členění xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xx sestavení přílohy),

f) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxx. pro xxxxxxxxxxxx účetního výsledku xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xx daňový xxxxxx xxxxxxxx zákonem o daních z příjmů, zejména xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx x zdaňované xxxxxx, pro potřeby xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx apod.,

g) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx externích xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, burz, xxxxxx státní statistiky.

Xx. IV

Postup při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx §17 zákona postupují xxxxxx jednotky xxxxx:

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx hlavní knihy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Stavy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek (xxxxxx x xxxxxx) xxxxxxxx xx xxxx 702 - Xxxxxxx účet xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx stavy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (aktiva x pasiva) účtu 701 - Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx 701 x xx xxxxxxxx příslušných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 701 x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx otevíraných xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx počáteční zůstatky.

(3) Xxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx xx prospěch, xxxx. na xxxx xxxx 702 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx hlavní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xx vrub xxxx 431 - Xxxxxxxx hospodaření ve xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxx. xx xxxxxxxx xxxx 701 - Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx §4 odst. 9 x §7 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oceňování xxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx měsíce xxxxxx xxxxxxxx období), x xx se xxxxxxxxxxx zápisem xx xxxx mimořádných xxxxxxx, xxxx. ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxx 431 - Xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx:

x) x účetních xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, příp. xx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem účetní xxxxxxxx:

xx) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxx účtové skupiny 41 - Xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálové xxxxx, 42 - Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popř. xx xxxxxxxx účtu 364 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx 428 - Xxxxxxxxxxx zisk xxxxxxxx xxx,

xx) v případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na vrub xxxxxxxxxxx účtů xxxxxx xxxxxxx 41 - Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, 42 - Xxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxx účtu 354 - Xxxxxxxxxx xx společníky xxx xxxxxx ztráty. Xx xxxx xxxx 429 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx ztráta převádí xx xxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx, příp. na xxxx xxxx 491 - Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. způsob xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hromady.

II. Uzavírání účetních xxxx

(1) Účty xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Konečné xxxxx xxxx xxxxxxx xx přeúčtují na xxxx xxxx 710 - Xxxx zisků x xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx přeúčtují xx xxxxxxxx xxxx 710. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 710 se xxxxx xxx xxxxxx přeúčtuje xx xxxxxxxx, příp. xx xxxx účtu 702.

(3) Konečné xxxxxxxx xxxxxxxxx účtů xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx 702 - Xxxxxxx xxxx rozvažný, xxxxxxx zůstatky xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 702. Xx vrub xxxx 702 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx 710 - Xxxx zisků x xxxxx (x případě xxxxxx). Xx xxxxxxxx xxxx 702 xx xxxxxxxxx též zůstatek xxxx 710 (x xxxxxxx xxxxx).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxx účetních knih xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 596 - Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 364 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx rozdělování xxxxx, xxxx. 354 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx úhradě xxxxxx, xxxxx povahy výsledku xxxxxxxxxxx. Xxxx veřejná xxxxxxxx společnost postupuje xxxxx bodu 1 x 2 s tím, xx xxxx 710 - Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zůstatek.

(5) Xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx 4 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxx xxxxxxx x uzavírání xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrky účetní xxxxxxxx stanoví §18 xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR x uspořádání xxxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxxxxx vymezení těchto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx účetních xxxx xx xxxxxxx, xxx níž xx xx xxxxxx ustanovení §17 xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx xxxx x Xxx xxxxxxxxxxxx syntetických xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx účtů nákladů x xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx splatná, popř. xxxxxxxx, xxxxxx jednotky xx xxxxxx období, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx xx smyslu §26 odst. 3 xxxxxx,

x) zjistí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladových účtů xx xxxx účtu 710 - Xxxx xxxxx a xxxxx x převodem xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 710,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx 710 - Xxxx zisků x xxxxx xx xxxx 702 - Xxxxxxx účet xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx údajů xxxx 702 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 710 - Účet zisků x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X&xxxx;xxxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx zúčtovávat xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x závazků (x xxxxxxxx přijatých x poskytnutých xxxxx) xxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx do jednoho xxxx x xxxx xxxxxx xx stejných xxxxxx,

x) xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popř. výnosové xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxx, popř. xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx podílu xx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx x komplementářům xxxxxxxxxx společnosti,

d) doměrků x xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxx v Čl. XIV odst. 3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx případů xxxxxxxxxxx xxxxx opatřením.

(2) Xx xxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx občanského x obchodního zákoníku.

(3) X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx je xxxxx dovoleno vzájemně xxxxxxxx xxxxxxx rozdíly, xxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx na reálnou xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávku a xxxxxxx x&xxxx;xxxx z příjmů.

Xx. VII

Okamžik xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu

(1) Okamžikem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu xx xxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dodávky, platbě xxxxxxx, xxxxxx pohledávky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, převzetí xxxxx, xxxxxxxx manka, xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, pohybu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxxxx x xx zvláštních xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx x které x&xxxx;xxxxxx jednotce xxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xx k dispozici xxxxxxxx xxxxxxx tyto skutečnosti xxxxxxxxxxxxx (xxxx. bankovní xxxxxx, xxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx).

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx k nemovitostem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, účetní xxxxxx k tomuto dni xx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx zápisy xxxxxx opravit. Podmíněnost xxxxxxxxxxx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vkladu xx xxxxxxx poznámkou na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v příloze x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

Xx. VIII

Zásady xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx časové xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxx xx účtují xxxxxxx xx xxxxxx, s nímž xxxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) opravy nákladů xxxx xxxxxx minulých xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx účtech xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx; xxx v případě, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx náklady nebo xxxxxx,

x) náhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx minulých xxxxxxxx xxxxxx xx účtují xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx, které xx xxxxxx budoucích xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx formě

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx 381 x 382),

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx 383),

x) xxxxxx a příjmy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxx rozlišit xx xxxxx

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx 384)

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx 385)

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx je znám xxxxxx titul (věcné xxxxxxxx), xxxx a xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxx xx účtují xx xxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxxx druhů x xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; jejich tvorba xx prvotním zachycení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v účtové třídě 5 xx účtuje xx xxxxxxxx xxxx 655 xx xxxx xxxx 382 a jejich xxxxxxx xx prospěch xxxx 382 x xx xxxx účtu 555.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxx x xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx používat v případech,

a) xxx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx ponecháním x&xxxx;xxxxxxxxx xx výnosech xxx časového xxxxxxxxx xxxx dotčen účel xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx tím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popř. xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(6) Postup xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Ke změně xxxx xxxxx xxx xxxxx výjimečně x xx xxxxx přitom xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v účetnictví

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zjistí jako xxxxxx xxxxxx účtovaných xx xxxxxx účtové třídy 6 x xxxxxxx účtovaných xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 50 xx 58 x účtech 596, 597 x 598 s výjimkou účtů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výsledek xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxx zisk, xxxx. účetní ztráta - xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx účtové třídy 6 a xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx účtové třídy 5.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx skupin 60 xx 65 x xx xxxx 697 x xxxxxxx účtovaných xx účtech xxxxxxxx xxxxxx 50 xx 55 a xx xxxx 597.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 66 x 67 x na xxxx 698 x xxxxxxx xxxxxxxxxx na účtech xxxxxxxx xxxxxx 56 x 57 x xx xxxx 598.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výnosy xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 68 x náklady účtovanými xx xxxxxx účtové xxxxxxx 58.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:

x) změn způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx,

x) oprav xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx účetních období, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) ostatních xxxxxxxx xxxxxxx mimořádné xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx podniku, zejména xxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, popř. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, či xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx apod.

Čl. X

Xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. pohledávka

(1) Xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákona o daních z příjmů tvoří xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx x ní xx xxxxxx v účtové xxxxxxx 59 - Xxxx x&xxxx;xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (591, 592, 593 x 594).

(2) Daňová xxxxxxxxx xx člení na:

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dané xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx vznikne x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxx 3) xxxx x xx xxxxx ztráta, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx vytvořen xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx činnost, xxxxx xx zisková (buď xx vrub xxxx 591, nebo 593 x ve prospěch xxxx 341). Xx xxxxxxx ztrátovou xx xxxxxxxx xxxxxxx daňová xxxxxxxxx xxx na xxxx 591, xxxx xx účtu 593 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 341, xxxx snížení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx zůstatek xxxx 341 vyjadřovat xxxxxxxx zúčtovací vztah xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx povinnost xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxx xxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx vrub xxxx 591 - Xxx z příjmů x xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx a 593 - Xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx a xx xxxxxxxx účtu 341 - Daň x&xxxx;xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx odložená xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. V konečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx stává xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obecná účetní xxxxxx opatrnosti xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Odložená xxx xx xxxxxxxx x účetních xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a u xxxxx xxxxxxxx jednotek, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost ověření xxxxxx závěrky auditorem xx xxxxxx §20 xxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z rozvahového xxxxxxxx. Xxxx metoda xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xx odložená xxx xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěnému x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v pozdějším období. Xxxxxxxxx přístupu xxxxxxx, xx tato xxxxxx xxxxxxx z přechodných rozdílů, xx. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. pasiv a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. pasiv xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

(7) X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx rozdílů xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx určování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx., xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx daňovému xxxxxxx (xxxx. je-li účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx daňové xxxxx),

x) xxxxxxxxxxx, které vyústí x&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx. xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (např. xx-xx xxxxxx xxxxxxx pohledávek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uznatelných xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx přechodných xxxxxxx, které xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx účetního a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx. xxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx a hmotného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x dalších xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, opravné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nerealizované xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx).

(9) Xxxxxxxxxx daňovými xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 48, xxxx 481 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pohledávka) xx xxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx v budoucích xxxxxxxx z titulu xxxxxxx (xxx odstavec 7). Xxxxxx xxxxxxxx účtuje x odloženém xxxxxxx xxxxxxx vždy. X xxxxxxxxx xxxxxxx závazku xx účtuje x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 59 - Xxxx x&xxxx;xxxxxx x xxxxxxxxx účty (xxxx 592 - Xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx činnosti xxxxxxxx, 594 - Xxx z příjmů z mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxx 481 - Odložený xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxx vzniknou x&xxxx;xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) převedených nevyužitých xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňových nároků (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx).

X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 48, xxxx 481 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušných xxxx xxxxxx skupiny 59) se xxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx možné xxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxxx 10x), b), x)) xx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxx, aby xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z příjmů x k téže zdaňované xxxxxx xxxxxxxx, u xxx xx očekává xxxxxxx:

x) ve xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx očekáván návrat xxxxxxxxxxxxx přechodných xxxxxxx; xxxx

x) v obdobích, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx z odložené xxxxxx pohledávky, může xxx zpětně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx období.

Za těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Odložené xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 481 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyúčtování xxxx xxxxxxxx xxxx 481 xxx respektování xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 10.

(12) X&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx celou existenci xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxxxx xx vztahuje x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 428, xxxx. 429. Část, která xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx obdobím xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 59, xxxx 592 - Xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx - odložená, 594 - Daň z příjmů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx. V následujících letech xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx odložené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech přechodných xxxxxxx. V případě změny xxxxxx (xx. x xxxxx xxxxxxx počítání xxxxxxxx daně) vzniklé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s vysvětlením xxxxxxxxx položky x&xxxx;xxxxxxx.

(13) Xx konci xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx odložené xxxxxx pohledávky xx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx v rozsahu, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx základ xxxx xxxxxx dosažitelný. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx je pravděpodobné, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxx daňová xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx odčitatelného) x xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů. Xxx xxxxxxx odložené xxxx xx používají sazby xxxx x&xxxx;xxxxxx, x xxxxx xx známo, xx xxxxx platné xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pohledávka xxxx xxxxxxxx daňový závazek xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx daně xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v příštím xxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 481 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx daně z příjmu x xxxxxx zúčtovat xxxxx charakteru xx xxxx xx ve xxxxxxxx xxxx 592 - Xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx a 594 - Daň x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxx xxxxx xxx přeměnách společností x při xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzniknout xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx daň. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvýšena xx xxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxx základna xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zahrne xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx následujícím způsobem. X xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxx přeměně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxxxxx daň xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxx. V případě xxxxxx účtuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odložený xxxxxx závazek xxxxxxxxxx xx xxxx 429 - Neuhrazená xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na účet 428 - Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx.

Čl. XX

Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxx na rezervy, xxxxxxx tvorba a xxxxxxx xx xxxxxxxxx zvláštním zákonem a xxxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů (zákonné xxxxxxx), x na xxxxxxx, xxxxxxx tvorba a xxxxxxx není zohledněna zákonem o daních z příjmů x x xxxxx xx rozhoduje xxxxxx jednotka xxxx (xxxxxxx rezervy).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx procentem x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zvláštní zákon xxxxx nestanoví xxxxxx xxxxxx rezerv.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rizika xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s §26 xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, schváleného xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu Čl. I Úvodních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx nezbytně xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nesouvisí x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx nákladům xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx přemístění xxxxxxxxxxx, xxxxx zůstanou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na marketing xxxx.

(5) Xxxxxxx na xxx z příjmů podle §26 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx období se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 341 - Xxx z příjmů.

(6) Tvorba xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx použití xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx rezerv se xxxxxxxxx do následujícího xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jejich výše x xxxxxxxxxxxx.

(10) Účetní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro tvorbu xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx položek

(1) Opravné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx majetku x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx v účetnictví prokázaném xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx §26 zákona. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx snížení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx vrub xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxx podle zákona o konkurzu a vyrovnání).

(2) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx nákladů xx základě inventarizace (xxxxx xxxxx č. 593/1992 Sb., x rezervách xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx “zákon o rezervách”, nestanoví xxxxx) x xxx xx xxxxxxxxx snížení xxxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx takto zjištěná xxxxxxx xx xxxxx xxx cena xxxxxxx xxxxxxxxx v účetnictví xx xxxxxxxxxxx majetkových účtech.

(3) Xxxxxxx položky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx užitná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se tvoří x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx než xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx odečtení xxxxxxx x xxxx snížení xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v konkurzním x vyrovnacím xxxxxx x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx pohledávkám, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx po 31.12.1994, x xx xx xxxx xxxxxxxxx zákonem o rezervách (xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtů 558 x 658) x xxxx. x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 559 x 659).

Xxxx opravné xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx zákona o rezervách xxxx nad xxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx položka tvořena. X&xxxx;xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx opravná položka xxxxxxxxx xx xxxx 100% xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx odepsána x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx zrušena, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx za dlužníky x&xxxx;xxxxxxxxxx x vyrovnacím xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx na podrozvahových xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx odepsané xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx 646 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx položky xx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx inventarizace x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx se na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxx xxxxxxx je zakázáno.

(9) X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx vyšší xxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx položky, ale xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx xx souvztažným xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx majetku, xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx do pořizovací xxxx xxxxxxx xxxxxx xx podílů.

Při prodeji xxxxxxx se opravné xxxxxxx, xxxxx se x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxx rozdíly

(1) Xxxxxxx a závazky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x §24 xxxx. 4 xxxxxx.

(2) Xxx přepočet xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx ČNB, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vnitřním xxxxxxxxx stanovenou dobu (xxxxx xxxx). Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx pevných kurzů xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx kurz i x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xxxx. b) zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx potřeby xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxx, vyjádřených v cizí xxxx, kde dni xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dodavatele xxx xxxxxxxxx faktury xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 6 zákona x&xxxx;xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Kurzové xxxxxxx xxxxx xxxx. 4 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek a xxxxxxx, při xxxxxxxx xx účtech xx xxxxxxx 21, 22 x 26 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx finančních výnosů xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, k němuž xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx případech xx xxxxxxx rozdíly xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu.

(6) Ke xxxxx rozvahového dne xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxx na vrub xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx finančních výnosů.

(7) Xxxxxxx rozdíly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx k jinému xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxx xx součást xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XV - Xxxxx papíry x podíly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx). Pokud xxxx cenný xxxxx xxxx xxxxx oceněn xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx účet 414, s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxx. 6.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odst. 4 xx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx závazku x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pohledávky a xxxxx pohledávky,

c) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx započtení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx novým xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx záloh xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při

a) xxxxxxxx x xxxxx věřitele x xxxxxxxx x x věřitele v případě, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) dohodě x změně zahraničních xxx pro xxxxxx xxxx inkasa bez xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx na Xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

(10) Xxx postupném xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx. x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx úvěrového xxxxx, x následném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx použít pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX (xxx §25 xxxx. 3 xxxxxx) nebo vážený xxxxxxxxxxx průměr kurzů xx období xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxxx předpisu.

(11) Xxx xxxxxxxx xxx, které xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxx XXX, xx xxx xxxxxxxx použijí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, popř. aktuální xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx dolaru xxxx EURu.

Čl. XXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu §30 xxxx. 5 xxxxxx xx považují xxxxxxx xxxxxxx, xxx:

x) skutečný xxxx je xxxxx (xxxxx, popř. xxxxxxx x xxxxxxxxx hotovostí x cenin) než xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxx mezi xxxxxx xxxxx xxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem (xxxxxx nejsou technologické x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx např. rozprachem, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx výrobním xxxxxxxxxxx a odbytovém xxxxxxx - xxx x tzv. xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx); xxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce x xxxxxxxxxxxx za xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xx xxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx v účetnictví x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx prokázat xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx; xxxxxx se xxxx xxxxxxxx mimo jiné x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanského zákoníku o věci xxxxxxxx, xxxxxx, opuštěné, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx §30 xxxxxx xx účty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výnosů s výjimkou

a) xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx titulu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx “Cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx řízení” x zahájit xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx odpisovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxx účtu xxxxxxx x ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx prospěch xxxx 413 - Xxxxxxx kapitálové xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx, xx k němu xxxxx xxxxxxx účtováním při xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xx prospěch xxxx xxxxxx xxxxxxx 50 - Spotřebované xxxxxx,

x) přirozených ztrát xxxxx v rámci norem,

e) xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxx výroby včetně xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx změny stavu xxxxxxxxxxxxxxxxx zásob.

(3) Manka x xxxxxxxx zásob xxx xxxxxxxx vyrovnávat xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx se x xxxxx x přebytky xxxxx, které vznikly xx xxxxxxx inventarizačním xxxxxx neúmyslnou záměnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Převyšuje-li xx xxxxx vyrovnání xxxxxx mank xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx posuzovat jako xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, posuzuje xx xxxxxx xxxx výsledný xxxxxxxx (jedná xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Čl. VI odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Čl. XX

Xxxxx papíry x podíly

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §25 xxxxxx. Xxxxxxxx pořizovací xxxx cenného papíru x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, např. poplatky x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx úroky z úvěrů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. V průběhu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ceny nakupovaných xxxxxxx papírů x xxxxxx účtovat xx xxxx 043 - Xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx (x případě xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx) xxxx na účet 259 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

(2) Xxxxx xxxxxx x podíly xx xxx xxxxx xxxxxx opatření xxxxx xx xxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tvoří majetkové xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx x podíly x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do 1 roku držené xx xxxxxxxxxx, vlastní xxxxx, xxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx papíry.

(3) Cenné xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účtech minimálně xxxxx druhu xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx emitentů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, popř. xxxxx měn, xx xxxxx xxxxx papíry x xxxxxx znějí.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodující vliv.

(5) Xxxxxxx cenným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx držet xxx xx splatnosti.

(6) Xxxxxxx cenným xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxx s pevnou úrokovou xxxxxx (xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx, kde xx úrokový xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx emisním xxxxxx (xxx. diskontované xxxxx xxxxxx), xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxx cenný xxxxx, který xx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxx a zahraniční xxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, maximálně xxxx ročním.

(8) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx papíry x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k obchodování xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx majetkovou účastí (xxxx. cenný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx rozhodující vliv).

(9) Xxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx se zjišťuje x&xxxx;xxxxxxxx stanoveném x §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx, xxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 564 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx majetkových xxxxxxx papírů, xxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 664 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

(11) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx účtuje podle xxxxxxxxxxxxx pravidel:

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx účtu 566 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx majetku, její xxxxxxx xx prospěch xxxx 666 - Xxxxxx z krátkodobého finančního xxxxxxx souvztažně s účtem xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účtuje podle xxxx. 13.

x) x xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů xx xxxxx v ocenění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx majetkových xxxxxxx xxxxxx, ostatních realizovatelných xxxxxxx xxxxxx (účtovaných xx účtu 257 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ekvivalencí, xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxx. směnek (nad xxxx pod hodnotu xxxxxx alikvotního úrokového xxxxxx) se xxxxxx xxxxx následujících xxxxxxxx:

x) xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančního majetku xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 414 - Xxxxxxxxx rozdíly x&xxxx;xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx takto xxxxxxxxxx xxxxxx zruší xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) x xxxxxxxx výnosu x xxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxx podle xxxx. 13.

(13) U xxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx analytického xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxx účtů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 66.

X xxxxxxxx xxxxxxx papírů se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x časové xxxxxxxxxxx (xx. v průběhu xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x splatností xxxxxxx papíru).

Úrokovým výnosem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se rozumí:

a) x dlužných xxxxxxx xxxxxx s úrokovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx 6 - Výnosy, Čl. I xxxx. 3,

x) x diskontovaných dlužných xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pořizovací xxxxx,

x) pokud účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxx souvislosti x xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx diskontované xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx účtové xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxx ocenění v bezprostředně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jen x xxxx nabytých xxxxxxx papírů.

(14) U xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx kuponu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxx povahy xxx xx xxxx účtu 566 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx 66 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. 13. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx držených xx xxxxxxxxxx xx xx prospěch příslušného xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 66 účtuje ve xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) Není-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnotu, xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx. 13.

(16) Xxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx x podílů platí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxxx majetkových xxxxxx jsou přípustné x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu 414 - Oceňovací xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx. 12. Xx xxxxxxx majetkových účastí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rozhodujícího xxxx xxxxxxxxxxx vlivu. Xxxxxxxx prodej xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx považuje xxxxxxxx reálné xxxxxxx.

x) Xxxxxx-xx xxxxx papír x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx registrovaného xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky.

c) Xxxxxxx přesuny xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx prodeje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(17) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která je x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účastí xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx má xxxxxx xxxxxxxx majetkovou xxxxx. Xxxxx v ocenění xx xxxxxx podle xxxx. 12. Xxxxxx xxxxxxxx ocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx má xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx účasti.

Čl. XXX

Xxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx:

x) x směnkách xxxx cenných papírech x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx 06 x 25 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Čl. XV - Xxxxx papíry x xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxx platebních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x věřitele na xxxx 312 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hodnota xxxxxxxxxx. Xxxxxxx účtu 312 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxx. x) (xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx). X xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účtech 322 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x 478 - Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx

x) x směnkách jako xxxxxxxxxxxxx prostředcích xx xxxxxx na podrozvahových xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyúčtované xx účtu 312 - Směnky k inkasu, xx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx převede xx xxxx 313 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx sumou (xxxxxxxxxx hodnotou), xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx věcné a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výnosů. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prodávajícího xxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx se xxxxxx ve prospěch xxxx 232 - Xxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx dlouhodobý, xxxxxx xx ve xxxxxxxx účtu 461 - Xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx majitelům xxxxxx, které vzniklo x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ručení xx snižují o xxxxxxxx částky xxx xxxxxxxxx splácení.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxx xx xxxxx splatnosti

(1) Zákon o daních z příjmů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx uplatnit xxxx výdaj (xxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro daňové xxxxx buď xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) U xxxxxxxxx pohledávek, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx 1994, lze xxxxxxxx jako xxxxx xxxxx nejvýše xxxxxxx xxxxxxxxx procento x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx hodnoty pohledávky xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxxx. Odpis xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtech uvedených xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx v minulých xxxxxxxx obdobích xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx úhrady xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx vyúčtuje xx účet 646 - Výnosy z odepsaných xxxxxxxxxx.

(3) Vybrané xxxxxxxxxx, x xxxxx termín xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx roku 1994, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx analytickém xxxx k účtu 311 - Odběratelé x xxxxx xxxxxxxx z celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxx xxxxxx na x&xxxx;xxxxxxxx účetních obdobích xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účty, x&xxxx;xxx xx kromě xxxxx xxxxxxxxxx zachycují xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx odpis xxxxx xxxxxx. Místo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxx zřídí xxxx k souhrnnému xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účet, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx souhrnný xxxxx xx xxxxxx Xxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx analytickém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx.

X&xxxx;xxxxxxx úhrady xxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx bez ohledu xx xx, xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pohledávek xxx byla odepsána. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx ta xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx analytický xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx v souboru xxxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xx samostatný analytický xxxx xxxxxxxx x x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx výši, xxxxx nebyla již xxxxxxxx.

X pohledávek, xxxxx xxx podle zákona o daních z příjmů xxxx odepsat, xx xx nákladů zahrne xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odepsána xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z podrozvahových xxxx, resp. x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx dlužníků.

(4) X xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx splatnosti xxxxxx xx konce roku 1994 x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezjišťují xxx xxxxxxxx kurzové xxxxxxx.

(5) K vybraným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, splatným po 31. xxxxxxxx 1994 xxx vytvářet xxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx zákonem o rezervách xxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Opravné xxxxxxx xx vytvářejí k jednotlivým xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zákon o rezervách xxxxxxxxx jinak.

Čl. XXXXX

Xxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu a xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx účely tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytované xx xxxxxxxx rozpočtu, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxx přidělených xxxxx xxxxxxxxxx zákona, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, z grantů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx programů obdobných (xxxx xxx “xxxxxx”).

(2) Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx nákladů xx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx x časové xxxxxxxxxxx s účtováním xxxxxxx xx xxxxxxxxx účel. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dlouhodobého majetku x xxxxxxxxxxx zhodnocení xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxx hmotného xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dotace xx úhradu úroků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cenu xxxx xxxxxxx náklady. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx sníženou cenou xxxx vlastními náklady xx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxx 100% xx xxxxxxx x technické zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx /xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx)/, xxxx xxxxxxxxx xxxxx prominutou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

(1) Derivátem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx (pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zpravidla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx):

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx úrokové míry, xxxxx cenného papíru, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx aktiva),

b) xxxxx ve xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx je zakotvena xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podmínek, xxxxxxxx malou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) který bude xxxxxxxxx v budoucnosti, xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xx u xxxx xxxxx xxx x obvyklé (tzv. xxxxxxx) xxxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxx nákupu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s obvyklým termínem xxxxxx).

(2) Xx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx (xx. úvěry, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx převodem xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx převodem hotovosti, xxxxxxx cenných papírů xx současně xxxxxxxxx xxxxxxx nákupem, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx),

x) smlouvy x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, zásob x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xx může xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, drahé xxxx, energie), xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vypořádání. Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx nebo prodáno xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx derivát xxxxx xxxxxx opatření, xxxxxx se xxxx x ní xx xxxxxx 376 - Xxxxxxxxxx xxxx x 377 - Prodané xxxx. Xxxxxx hodnota xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx opční xxxxxx (xx. xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, propadnutí, xxxxxxxxxx) xx xxxxxx podle xxxx. 7.

x) smlouvy, xxxxx vyžadují úhradu x&xxxx;xxxxxxxxxxx s klimatickými, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx fyzikálními xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Deriváty xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx člení xx xxxxx termínované xxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xx xxxxxx, xx kupující xxxx (xxxxxxx) xx xxxxx x xxxxxxx opce (xxxx xxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx (xxx xxxx) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx k určitému xxxx, nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opce. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (výstavce) xx u nákupní xxxx xxxxxxxxxx prodat xxxx finančně xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx předem xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pevné xxxxxxxxxxx operace.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx člení xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 10, xx xxxx xxxxxxxxx xx derivát k obchodování.

(5) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx účtují xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx účtech xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxx x pevných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx na xxxx 373 - Xxxxxxxxxx x závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxx xx zaplacená xxxxx xxxxxx zachycena xx účtu 376 - Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx prémie xx xxxx 377 - Prodané opce. Xx xxxxxx účtech xx též xxxxxxxx x změnách jejich xxxxxxxx hodnot.

Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx derivát x&xxxx;xxxxxxxxxxx určen k obchodování xx veřejném xxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx z veřejného xxxx na xxxx 567 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx operací x 667 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 373, 376, 377. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 373, 376 x 377.

V ostatních případech xx změny reálné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx účtují xxxxx xxxxxx xx vrub xxxx ve prospěch xxxx 373, 376, 377 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 414 - Xxxxxxxxx xxxxxxx z přecenění majetku x závazků. Xxx xxxxxxxxx kontraktů (xx. xxxx. xxxxxxxxxx, uplatnění, xxxxxxxxxxx, xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxx stornováním. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx cena xx xxxxxxxxxx ceny aktiva. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cena xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 567 - Náklady x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxx opce xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu 667 - Výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxxxx operací.

Není-li k dispozici xxxxxx hodnota (tržní) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zejména, xxx xxx použit věrohodný xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx modelu byly xxxxxxxxxxxx (např. xxxxx XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx dostupné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, nelze-li xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx náklady xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx neúměrné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neúčtuje, xxxx-xx xxxxxx, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivátu.

(8) Xxxxxxxxxxxx derivátem se xxxxxx takový xxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx peněžních toků xxxxxxxxxx ze zajištěné xxxxxxx. Xxxxxxxxx mohou xxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x závazků (xx. xxxx. xxxxxxxxx rozvahového xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx měnového xxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx toky (xx. xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxx vzestupu xxxxxxxxx xxxxx xx úvěr, xxxxx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxx-xx zajištěny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x takovém xxxxxxxx xxxxxx jako o xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(9) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx předpise, xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účtovat xxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx strategií xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x zajišťovacích xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx derivát xxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zdokumentován xxxxxxx záznamem, dokumentace xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přesné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx efektivnosti x xxxx doložení,

b) xxxxxxxxx xx vysoce účinné, xx. xx xxxxxxx x po celou xxxx existence zajištění xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tato xxxxxxxxxx xx pohybuje x&xxxx;xxxxxxx xx 80% xx 125% (tj. xxxx. xxxxx zisk xx xxxxxxxxxxxxx nástroje xxxx 120 x xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx 100, kompenzace xx vyjádřena xxxxxxx 120/100 xxxx 100/120).

x) xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xxxx ztráty xx xxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxxx xx vrub xxxx xx xxxxxxxx xxxx 414 - Xxxxxxxxx xxxxxxx z přecenění xxxxxxx x závazků xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx příslušného xxxxxxxx. Změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx závazku x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx rizika se xxxxxx xx xxxx xxxx ve prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxx nebo závazku xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 414 - Oceňovací xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiv a xxxxxxx z titulu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxx účtovány xx xxxx nákladů xxxx xx xxxxxxxx výnosů. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxx metodou xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx hodnota x xxxxxxx xxxxxx), potom x&xxxx;xxxxxxx zajištění reálné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xx x těchto vlivech xxxxxx xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxx ukončení xxxxxxxxx podle xxxx. 15 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odst. 11 xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx zaúčtování ocenění xxxxxxx xxxxxxxx neplatí xxx xxxxxxxxx případy xxxxxxx x&xxxx;xxxx. 12.

(12) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx:

x) xxxxx v ocenění se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. XIII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx platí xx:

xx) xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x změny xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx,

xx) xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxx derivát xxxx vypořádán x xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději do xxxxx následujícího xxxxxxxx xxxxxx,

xxx se xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx položek, ale xxx xxxxxxxxxxxxx derivátů.

Nebude-li xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x) xxxxxxx podmínka xxxxxxx x&xxxx;xxxx. bb), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx následujícím xxxxxxxx:

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx derivátu xx xx xxxx xxxx 567 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve prospěch 667 - Výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxxxx operací zaúčtují xxxxx v takové výši, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší změny x&xxxx;xxxxxxx zajišťované xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx část reálné xxxxxxx xx xxxxxxxx xx vrub xxxx xx xxxxxxxx xxxx 414 - Oceňovací xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(13) Budou-li xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xx obchoduje xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx účtů nákladů x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx účetní jednotka xxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxx nákladů x xx xxxxxxxx xxxxxx, již xxxxxxxxx xxxxxxxx pro klasifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxx některá x&xxxx;xxxxxx událostí:

a) uplyne xxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo uplatněn,

b) xxxxxxxxx již nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčastněné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního zákoníku. Při xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx účetní jednotky xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x přechodných xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxx položky k jednotlivým xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx převáděny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx nutné xxxx položky xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rozvaze. Při xxxxx xxxxxx formy xxxxxxx xxxxxxx přecházejí xx xxxxxxxxxx rozvahy xxxxxx jednotky xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx položky, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx dani xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Čl. X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Vyžaduje-li obchodní zákoník ocenění xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx závěrek zanikajících xxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx), x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nástupnické účetní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek.

V případě sloučení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx společnost 100% xxxxx x&xxxx;xxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx majetku x závazků x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx účetními xxxxxx x oceněním xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx účty x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx 097 x&xxxx;xxxxxxx s ustanovením Čl. X xxxxxx třídy 0, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 418 Xxxxxxxxx xxxxxxx z přecenění xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx papírů x xxxxxxxx obchodovaných xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx Čl. XV x XIX Xxxxxxxx ustanovení.

Konečný xxxxxxxx xxxx 418 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rozvaze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx účtové xxxxxxx 41, 42 x&xxxx;xxxxxxx xx smlouvou x xxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx rozdělení xxxx smlouvou x xxxxxxxxx. V případě xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx jednotky.

(4) Xxx xxxxxxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx rozdíly xxxxxxx xxxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx upraví vlastní xxxxxxx (xxxx xxxx 428, 429) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx podíly x xxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxx “akcie”) xxxxxx zúčastněnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx mateřské x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 3, xxx xxxxx xxxxxxx společnosti xxxx v držení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořizovací xxxx akcií je xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu dceřiné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx byla xxxxxxxx, xxx rozdíl mezi xxxxxxxxxx cenou x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx na xxxx 097. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v případech, xxx xxxxx xxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx předpoklad xxxx.

Xxxxx xxxxxx nástupnickou xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v zahajovací xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx 252 - Xxxxxxx xxxxx x vlastní obchodní xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx zachyceny x&xxxx;xxxxxxxxxx jiné zúčastněné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx k zahajovací xxxxxxx xxxxxxx písemné vysvětlení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx tak, aby xxxx možné při xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx zajistit od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxx odmítnutí xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxx, xxxx xx x&xxxx;xxxxxxx nedošlo.

V této xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s ohledem na xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx je xx xxxx výkony možné xxxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxxxxxx výkony nebo xxxxxx xxx cizí (xxxxx xxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx číslování a xxxxxxxx účetních dokladů x&xxxx;xxxxx období.

(6) Xxxxx obchodní zákoník stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či společníkům, xxxxxxx vyplácené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x&xxxx;xxxxxxxx základního kapitálu.

Xx. XXX

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx podniku xxxx xxxx části xxxxxxxxxxx xxxxx rezervy (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx. atomový zákon, zákon o odpadech) x opravné xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxxx xxxxxx, zruší xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx (z xxxxxxxxxx transakcí xx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 098 x xxxx 557 xxxx 657 xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s Čl. X xxxx. 3 Účtové xxxxx 0. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v souladu s odstavcem 2 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx převod závazku, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do výsledku xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx položky xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Prodávající xxxxxxxx prodávaný xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Předávané závazky x rezervy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zachytí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x převzatý xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx odstavce 1, x&xxxx;xxxxxxxxx využitím xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx majetku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx čl. X Xxxxxx třídy 0.

Xxxxx podniku

(4) Xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které náleží x&xxxx;xxxxxxx a xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s ustanoveními obchodního zákoníku xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx najatý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpisovat xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pronajímatel xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx skupin 01, 02, 03, 07 x 08 xx xxxx xxxx 069 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx. Xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se. Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx Xxx účtu 069 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční majetek xxxxxxxx xx xxxx xxxx 374 - Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (xxxx 069 xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 374), majetek přenechaný x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxx účtové třídy 0 a ve xxxxxxxx xxxx 474 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx majetku u xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx majetku v případě, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xx rozdělí xx příslušné xxxxxx x xxxx jiné xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxx odpisů (xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxx se xxxxxx xx vrub xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xx prospěch příslušného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) x xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nájemce xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xxx bude xxxxxxx nájemné xxxxx xxx (xxxxxxxxxxx) odpisy, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxx (účet 474), x xxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 474) xx xxxxx xxxxxxxxxxx dne xx xxxxxx,

x) pronajímatel x&xxxx;xxxxx xxxxxxx o xxxxxx přijatého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za nájemcem (xxxx 374) x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nájemného xx xxxx příslušného xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx účtu 374.

Xxxxxx-xx smlouva x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx položce x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx vytvořené xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, částka xxxxxx x&xxxx;xxxx opravné xxxxxxx (xx nákladů xx xx výnosů) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (účet 474) u nájemce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (účet 374) x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nájmu xxxxxxx vyúčtuje ve xxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxx 01, 02 x 03, xx xxxx účtů xxxxxxxx xxxxxx 07 a 08 x xx xxxx xxxx 474. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 01, 02 x 03 a xx xxxxxxxx xxxx účtových xxxxxx 07 x 08 se souvztažným xxxxxxx ve prospěch xxxx 374. (Pokud xx xxx xxx xxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx 069 a xx xxxxxxxx xxxx 374).

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prodeje.

Cenné papíry, xxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podle xxxxxxxxx ujednání x xxxx bude xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x závazky přecházejí xx zákona. Xxxxx xx dohodnuta xxxxxx, xxxxxx xx o xxxxxx pohledávkách a xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx závazků. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx pronajímatele xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x závazky xx xxxxxx, závazky xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx převzaté pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx účtech xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X&xxxx;xxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vráceného xxxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), je nutné xxx xxxxxxxx - xxxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (474/221) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příjem (221/374), x&xxxx;xxxxxxx, xx nájemce xxxxx xxxxx hodnoty, xxx je xxxxxxxx xxxx dlouhodobého xxxxxxx (474), účtuje xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů (xxxxx prodeje).

(8) Rezervy, xxxxx nájemce xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxx položek je xxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x xxx se xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx rezervy xx xxxxxxxxxxx, xxxxx zvláštní zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Při xxxxxxxx pronajatého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 odst. 2 xxxxxx x daních x&xxxx;xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxx 2000 se x smluv xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001 do sjednaného xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2005, xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxx podniku.

Xx. XXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx případy xxxx vlastního kapitálu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kmenového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx x zúčastněných xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;obchodním zákoníkem, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx společnost - xxxxx

(2) K datu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. vzniku) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx “x. x.”) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v obchodním rejstříku, xxxxxx ážio, rezervní xxxx vytvořený xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §163a xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx po xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vkladu za xxxxx xxxx zatímní xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx 367 - Xxxxxxx z upsaných xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx upsaného xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx odúčtuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 378 - Xxxx xxxxxxxxxx (xx. již xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxx účtu 367.

Je-li xxxxxxxxxx nepeněžitého vkladu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx §163a xxxx. 3 obchodního xxxxxxxx), xxxxxxx vkladatel následující xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 378 - Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx ve xxxx ocenění aktiva xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxx x xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 378 x xx xxxx účtu xxxxxxxxxx prostředků. Xxxxx xxxx (xxxxxx xxxxx) xxxx přeúčtována na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru a xxxxxx.

Akciová xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx základního kapitálu

(4) X zvýšení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxxx v obchodním xxxxxxxxx na účet 411 - Xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx do obchodního xxxxxxxxx xx xxxxxx xx prospěch xxxx 419 - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx volí xxxxxx jednotka v závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s přihlédnutím x&xxxx;xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx, a to xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, přičemž xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 419 - Změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx prospěch xxxx 379 - Xxxx xxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiva. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xx účet 419 - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. x. na xxxx účtu 353 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vlastní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx 419 xxxxxxxx xxxxxxx upsaného xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx stejném xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx 353 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 379 - Xxxx xxxxxxx (již xxxxxxxx xxxxxx).

X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xx xxxx 419 - Změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyrovná přeúčtováním xx účet 411 - Základní xxxxxxx.

(6) Xxxxxx u akcionáře xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx analogický xxxx x&xxxx;xxxx. 3. Xxx zvyšování z volných xxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx získaného xxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx základního xxxxxxxx

(7) Xx účet 411 - Základní kapitál xxxxxx x. x. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx v souladu x&xxxx;obchodním zákoníkem xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxx základního xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, zaúčtuje a. x. xxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku na xxxx xxxx 411 - Základní kapitál x ve xxxxxxxx xxxx 419 - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 252 - Vlastní xxxxx x xxxxxxx obchodní xxxxxx x xx xxxx xxxx 419 - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotou akcií xxxxxxxx x. s. x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí účetní xxxxxxxx, xxxx. valné xxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neupravuje xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru (např. xxxxxxxxxx cenu).

Při xxxxxxxxxx xxxxx akcií x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xx xxxx xxxx 568 - Ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx x xxxxx xxxxx z oběhu xx xxxxxxx losování xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx částka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v netto xxxxxx xx prospěch účtu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx snížení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx. Xxxx-xx tato xxxxxx vyšší xxx xxxxxxxxxx xxxx, pak xxxxxxxx zaúčtuje xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Akciová xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx

(9) Likvidovaná x. x. xxxxxxxxx podle Čl. XXIV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 378 - Xxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxx 668 - Ostatní xxxxxxxx výnosy (xx xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxx x případnou xxxxxxxxx xxx). Cenný xxxxx odúčtuje xx xxxx účtu 568 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Bude-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx cenou příslušného xxxxxx xxxxxxx pohledávky (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx

(11) Společnost x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx x. x. x.) postupuje xxx xxxxxx, zvyšování základního xxxxxxxx, účtování x xxxxxxxxx podílu analogicky xxxx akciová společnost. Xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx použije xxxxxx xxxx x. x. xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního zákoníku.

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx omezeným - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x §121 xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx prospěch xxxx 413 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx fondy.

(13) Xxxxxxxxx účtuje na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx - úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu nepeněžně

(14) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s. x. x. jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 365 - Ostatní xxxxxxx xx společníkům xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 252 - Xxxxxxx akcie x xxxxxxx obchodní xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. x. x. xxxxx závazek xxxxx se zůstatkovou xxxxx odpisovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů, xxxxxxxx xx vrub xxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx finančních xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx aktiva xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky.

Družstvo

(16) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 411 - Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx vkladů, xx kterým xx xxxxxxxx členové xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx obchodního xxxxxxxxx, xxx zvýšení základního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx zisku xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxxxx členské xxxxxx.

(17) X xxxxxxx základního xxxxxxxx na xxxx 411 - Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx), xxx úhradě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úhradu xxxxxx, a xxxx x&xxxx;xxxxxxx snížení již xxxxxxxx členských xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x vlastního xxxxxxxx družstva nevznikne xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo pokud xx dědic xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx x zvyšování xx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx družstvo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 419 - Změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxx 14.

Komanditní xxxxxxxxxx

(18) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přiměřeně x&xxxx;xxxxxxx xx znění obchodního zákoníku.

Státní xxxxxx

(19) V účetnictví xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jmění xxxxxxx s přihlédnutím x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu (xxxxx č. 77/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů).

Čl. XXXXX

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx, xx xxxxxxxx závazek xxxx xxxxxx společnosti.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx 6, Čl. I., xxxx. 3).

(3) X&xxxx;xxxxxxx, že xx smlouvy vyplývá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřené vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vůči xxxx stojícím xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daň x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxx) se vyúčtuje xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx účtem xxxxxxx (ostatní xxxxxxxx xxxxxxx), x xxxx xxxxx xxxx závazků, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx již zdaněné xxxxxxxx sazbou xxxx x&xxxx;xxxxxx x xxxxxx, xxxxx podléhají této xxxx x&xxxx;xxxxxx.

(4) V případě, xx xxxxxxxxxxx řízené xxxxxxxxxxx skončilo xxxxxxx x řídící xxxxxxxxxx xx povinnost xxxx xxxxxx uhradit (xxx xxxxxxxxx ustanovení obchodního zákoníku), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ztráty xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s příslušným xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx společnosti. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx zaúčtuje xx xxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx souvztažně s účtem xxxxxxxxxx xx řídící xxxxxxxxxxx.

Xx. XXIV

Účetní postup xxx zániku zrušením x&xxxx;xxxxxxxxx

(1) V případě zrušení xxxxxx xxxxxxxx s následnou xxxxxxxxx xxxxx obchodního zákoníku xx postupuje x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx §17 zákona.

(2) Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx vstupu do xxxxxxxxx provede účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxx xxxxx x sestaví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx účetních knih xxxxxxx xxxxxxxx přechodných xxxx aktiv a xxxxx x účtů xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo nákladů x xxxxxx.

(3) Xx xxx vstupu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxx podle xxxx. 2.

(4) Xx dni xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotka uzavře xxxxxx knihy x xxxxxxx mimořádnou účetní xxxxxxx (včetně xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx likvidačním zůstatku. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxxxxxx operacích, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx závazků xxxx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx právními předpisy.

(5) X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx zrušení x&xxxx;xxxxxxxxx likvidací xx xxxxxxxxx obdobně x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12).

Čl. XXX

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) x stavu x změně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx vyjádření xxxxxxxx vlastních xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx účetnictví xxx xxxxxxxxxxx:

x) v rámci analytických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx využije xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Vnitropodnikové xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx účtových skupin 59 x 69 (xxxx. x&xxxx;xxxxxxxx označením 599 a 699),

b) x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx okruhu, xxx xxxxx se xxxxx účty x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účtových tříd 8 a 9. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx skupin x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx zvolí i xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx kalendářní xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a) x x).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx tříd 8 a 9, xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxx dat.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

12) Xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx; &xxxx;

Obsah stránky

Na úvod

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx xxxxx 0 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 16/2002

Xxxxx:

Čl. I Dlouhodobý xxxxxxx

Čl. II Xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx

Čl. III Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

Čl. IV Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Čl. V Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Čl. VI Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxxx

Čl. VII Pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku

Čl. VIII Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Čl. IX Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Čl. X Opravná xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx

Čl. XI Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Čl. XII Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

* * *

Čl. X

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx hmotný majetek,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek.

(2) X xxxxxx třídě 0 - Dlouhodobý xxxxxxx se xxxx xxxxxx x

x) pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytnutých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx položkách k xxxxxxxxxxxx majetku.

(3) Dlouhodobým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x účtové xxxxx 0 xxxx x Čl. VIII xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx delší xxx xxxxx xxx a x ocenění stanoveném xxxxxx xxxxxxxxx, povinně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx 60 000 Kč. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx delší xxx jeden xxx xx xxxxxx doba, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx sloužit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dokonalejších xxxx xxxxxx postupů xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkem xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx 0 se xxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx6) xxxxxx budov, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx povrchem, xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,8) xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty,9) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) samostatné xxxxxx xxxx x xxxxxxxx movitých xxxx xxxxxxxxx x xxxx. x) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ekonomickým xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx rok x x ocenění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů pro xxxxx xxxxxxx,

x) pěstitelské xxxxx trvalých porostů1) x dobou xxxxxxxxx xxxxx xxx tři xxxx,

x) základní stádo x xxxxx xxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxxxx cenu,

e) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,2) xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x technickém xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx pěstitelských xxxxx trvalých xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zvířat x xxxxxxx x účtové xxxxxxx 03. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není dlouhodobým xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx7).

(5) Xxxxxxxxxxxxx3) dlouhodobého hmotného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. přídavná xxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxx s xxxxxx xxxx jeden xxxxxxxxx xxxxx a jsou xxxxxxxx xxxx ocenění x xxxxxxxx. Příslušenství xxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxx xxxx nebo xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx dodatečně, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hlavní xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx věci.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx podnikům xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx (např. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxx a podíly xxxxxxxx x Čl. XV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx podniku podle §488b x následujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxx xxxxx 0 - Xxxxxxxxxx majetek xxxxxx xxxxxx jednotka x xxxxxxx, k xxxxx xx právo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx:

x) o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx majetek xxxxx,

x) x majetku xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx x příjmů, xx znění platném xx konce xxxx 2000,

x) xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x §28 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která není xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx ji xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiné xxxxx,

x) x nehmotném xxxxxxx, k xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nabyla xxxxx xxxxxxx xx xxxx osoby,

f) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hmotném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zajištění xxxxxxx odpisuje xxxxxxxxxx. Xxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxx a výpůjčkou xx nemění,

g) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §488b x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx smlouvě xxxxxxx.

(8) O xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxx

x) xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx majetek (účtovaný xx xxxxxx účtové třídy 2 - Finanční účty),

c) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelnosti xxxxx xxx xxxxx xxx, x kterém xxxxxx xxxxxxxx rozhodla, že xxx xxxxxx účtovat xx xxxxxx dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4 písm. b) xx povinně xxxxxxxxx xxxxxx; x takovém xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyúčtuje xxx pořízení do xxxxxxx (na xxxx 518 - Xxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx majetku xx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx.

Čl. II

Pořizování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Dlouhodobý xxxxxxx xx pořizuje xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x výsledkům xxxxxxx xxxxxxx činnosti, bezúplatným xxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx nehmotným xxxx hmotným majetkem xx stává též xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hmotného xxxxxxx /Čl. I odst. 9 písm. x)/, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx opatřením zaúčtovala xx nákladů xxxx xxxxx.

(2) Dlouhodobým xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k užívání x xxxxxxx všech xxxxxxxxxx stanovených právními xxxxxxxx, xxxx. stavebními, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, bezpečnostními x hygienickými. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx finančním majetkem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Čl. I xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotný xxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xx vyúčtuje xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 04 - 04 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx účtu 623 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného majetku xxxx 624 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotný majetek xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 04 - Xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx x xx prospěch xxxx 413 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx majetku x xx xxxxxxxx xxxx 411 - Xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotný xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx podnikání (xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx skupiny 01 - Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx, 02 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpisovaný xxxx 03 - Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx neodpisovaný x ve xxxxxxxx xxxx 491 - Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xx účtech xxxxxx xxxxxxx 05 - Xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dlouhodobé x xxxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx dlouhodobého hmotného xxxxxxx xxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cena xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx a výnosem xx xxxx majetku xxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxx pořizovací cena, xxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx ceny xx xxxxxxx sjednány.

Xx. XXX

Xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxxx cenou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx náklady.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, za xxxxxx xxx majetek x xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxx x Čl. VI x VII.

(3) Xxxxxxxxxxx pořizovací cenou xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a hmotný xxxxxxx nabytý xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činností, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx náklady,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx souvztažným xxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nehmotný x hmotný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx); xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx účet xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zápisem xx xxxxxxxx účtu 413 - Ostatní xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xxxxx je xxxxxx xxxxx společenské smlouvy xxxx zakladatelské xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx náklady xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hmotného xxxxxxx xxxxxxx činností (xxxxxxx xxxxx), xxxx. nepřímé xxxxxxx správního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dlouhodobé povahy (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlouhodobého nehmotného xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 000 Xx, x technické xxxxxxxxxx xx x xxxxx účetním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zvýší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na něj x úhrnu xx xxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené v §33 zákona o xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx zhodnocení xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeno xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx majetku.

Pořizovací xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx cenu xxxx xx xxxxxxx dodatečně xxxxxxxx. Xxx vyřazení xxxxx souboru movitých xxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sníží x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx odepsanosti xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx x mírou xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pozemky xxxx měla xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxx 1991, přestože xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx evidenci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx účet x xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 393/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxx, pozemků, trvalých xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx*?).

(7) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxxx cenou (xxxxxx xxxxxxxx ážia); xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x majetkové xxxxxx nabyty xxxxxxxxxxxxx xx nepeněžitý vklad xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva, xxxxxx oceněním x xxxxxxxxxx xx zůstatková (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxx vkladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx (účetní) xxxx xx zvyšuje x xxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zákon o dani z přidané hodnoty xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdanitelné xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xx xxxxxx cenných papírů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx (xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(8) O trvalém xxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx účtuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxx 07 x 08); xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) O xxxxxxxxxx snížení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 09; jde xxxxxxx x snížení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prodejní xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx apod..

(10) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx účtuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx bylo uvedeno xx užívání xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1998. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření.

Xx. XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Dlouhodobý nehmotný x hmotný majetek xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx jednotka x xxxxxxx x ustanovením xxxxxx. Zůstatková cena xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k dlouhodobému xxxxxxxxxx x hmotnému xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x účetními xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx x ceny, xx které xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx (Čl. III), a xx do xxxx xxxx.

(3) Sazby xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxx. z xxxxxxxx času, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxx (xxxx. u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (rovnoměrný) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx odpisování xxxxxx xxxxxxxxxx stáda x xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx tak, že xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx brakaci (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxx základního stáda (xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zvířata xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x hmotného xxxxxxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx každý spoluvlastník xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xx účtují xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 07 - Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx skupiny 08 - Oprávky x xxxxxxxxxxxx hmotnému xxxxxxx x xx vrub xxxx 551 - Xxxxxx dlouhodobého nehmotného x hmotného majetku; xxxxxxx účtuje x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených v Čl. XXI Úvodních xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bytových družstev xx xxxxxx odpisovat. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem, xxx xx staly xxxxxxxxxx xxxx s xxxx x nájmu xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxx bytová xxxxxxxx xxxxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxx majetek xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

Xx. X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx majetek xx vyřazuje zejména xxxxxxxx, xxxxxxxxx, bezúplatným xxxxxxxx (darováním), vkladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x důsledku xxxxx nebo manka x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx osobního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x důsledku stavby, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ztratil xxxxxxxxxxxx užívání, x xxxxxxxx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx majetku x xx vyřazení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věci, ocenění xxxxxxx xx sníží x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxx odepsanosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména xx vrub xxxx

x) 541 - Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxx,

x) 551 - Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx likvidace,

c) 549 - Xxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx škody,

d) 543 - Dary x xxxxxxx darování,

e) 491 - Účet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) 411 - Xxxxxxxx kapitál v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx) xx cena, xx které xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 06 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxxxxx xx xxxx xxxx 561 - Prodané xxxxx papíry x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx likvidaci xxxxxxx xx xxxx účtu 548 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Na xxxx 041 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x technické xxxxxxxxxx do xxxx xxxx uvedení do xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx součástí xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx (Čl. VIII odst. 2, 3 a 4) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx, modelů xxxx xxxxxx), xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, účtují xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxx materiální povahy xxx další práce xxxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx xxxxx xxxx, budou-li xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx činnosti; x posledním xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx účet.

(2) Xx-xx dlouhodobý nehmotný xxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx variantně (např. xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx ocenění dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xx všechna xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx možno účtovat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 01 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek.

(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hlediska xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, avšak x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxx majetku.

Xx. XXX

Xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx majetku

(1) Xx xxxx 042 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý hmotný xxxxxxx a technické xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx x zabezpečení (xxxxxx např. xxxxx, xxxxxx za dočasné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobě, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, úplat xx xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, geologické, xxxxxxxxxx x projektové xxxxx (xxxxxx variantních xxxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx objektů xxxxxx xx trvalé xxxxxx zemědělské xxxx xxxxxxxxxx výrobě, poplatky xx trvalé xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xx dočasné odnětí xxxxxxxxxx xxxx zemědělské xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, otvírky xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, technickou rekultivaci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,2) dopravné, xxxxxx a xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. udržovací x dekonzervační práce x xxxxxxx zastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jednorázové xxxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xx xxxxxxx pozemcích x xxxxxxx xxxxxxxxx x venkovních xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx,10) a náhrady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,11) xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonů,

e) úhradou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x připojením x zajištěním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za přeložku xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) náhrady xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o telekomunikacích xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx prokazuje xxxxx xxxxxxxxx díla. Xxxxxxxx-xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky nebo xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx objednateli, xxxxx se x xxxxxx z těchto xxxxxxx xxxx výkonů xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx.

(2) Xx účtu 042 - Pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, součásti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxxxxx

x) smluvní xxxxxx a úroky x xxxxxxxx, popř. xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, účtované xx xxxx 544 - Xxxxxxx xxxxxx x úroky x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx rekultivaci,

e) xxxxxx xxxxxxx x přípravou x zabezpečením výstavby xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Opravami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx uvedení xx předchozího xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx provozuschopného stavu xx xxxxxx provedení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx než původních xxxxxxxxx, dílů, xxxxxxxx xxxx technologií, xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxx, předchází xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx s pořízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zákon o daních z příjmů xxxxxxxx xx výdaje xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx účtové xxxxxxx 02 - Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek.

(4) Účetní xxxxxxxx může na xxxx 042 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx účtovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xx prokazatelně xx stát nájemcem xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku neúčtuje xxxxxxx xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xx. VIII

Dlouhodobý nehmotný xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx účtu 011 - Xxxxxxxxx výdaje xxxx výdaje spojené xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. soudní a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx úřední xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, mzdy, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx nově vzniklá xxxxxx xxxxxxxx uhradí xxxx xxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx. Xx účtu 011 - Zřizovací xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nehmotnými xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxx 012 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xx xxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx

x) nabyty xxxxxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx. opakovaného xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku).

(3) Software xx xxxxxx na xxxx 013 bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxx, a to x xxxxxxx, xx xx

x) nabyt samostatně, xx. není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ocenění,

b) vytvořen xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx obchodování s xxx, xxxxx xxxxx x software na xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx účtu 014 - Ocenitelná práva xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xxx), xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx výsledky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx nabývaných, xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx jednotka, xxxxx xx 1.1.1997 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx “ložisko”), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zvlášť ložisko (xxxx 029 - Xxxxxxx dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx). Oceněním ložiska xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxx cenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Ložisko xxxxxx x souladu x vyhláškou č. 175/1992 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jednotku xxxxxxxx množství na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx sazba xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xx/x, Xx/x3) je xxxxx pořizovací xxxx xxxxxxx na jednotlivém xxxxxxx a zásob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x, x3) prokázaných geologickým xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxxxx xxxx pozemku se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx porostů,1) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxx 032 - Xxxxxxxx xxxx x sbírky xx xxxxxx

x) výtvarná díla x umělecké xxxxxxxx xx xxxxxx zákona o právu autorském, x xxxxxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, např. soubor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx historický xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx kulturní xxxxxxx x předměty xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Na účtu 026 - Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kategorií xxxxx, xxxx, xxxxxx, ovcí, xxx a hus, xxxx koně xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx, muly a xxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx tomto xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx základního xxxxx xxxxxxxxx hospodářsky xxxxxxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxx, daňků, xxxxxx, xxxxxxx), pokud jejich xxxxxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxx než xxxxx roky.

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku

(1) Xx xxxx 097 - Xxxxxxx položka x xxxxxxxx xxxxxxx xx účtuje při xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx sjednány xx xxxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souboru xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxx xxxx oceněním nabytého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx, nejsou-li náklady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, prodávajícího nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx závazky,

b) xxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx souboru xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx náklady xxxxxxx x pořízením) a xxxxxxxx individuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx), xxxxxxxx o převzaté xxxxxxx.

Xxxxxxxx majetku xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemovitého x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx může xxxxxxx dodatečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) x x xxxxxxxx přecenění upravit xxxxxxxx položku. Dodatečné xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uzavírání xxxxxxxx xxxx; pokud xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx knih xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx přecenění x v následujícím xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx musí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx majetku x xxxxxxxx částek xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx během 15 let xx xxxxxx dlouhodobého majetku, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxx 098 - Xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Při jejím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxx. xx xxxx xxxx 097 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Neodepsaná xxxx xxxxxxx položky se xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx prodeje xx xxxxxx celého xxxxxxx majetku, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxx položka váže. Xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Při postupném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x Čl. XX xxxx. 4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nájemcem

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nájemcem xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zvýší x xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zároveň xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z pronájmu, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zhodnocením.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nájemcem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx technického xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se účtuje xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a x případě finančního xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx účtovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx vede účetní xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxx složky, x xxxxxx ocenění je xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud se x souboru xxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx vyřadí, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx věci nebo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx vlastního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x článku I, xxxx. 7, písm. x), x), x) x g).

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle jednotlivých xxxxxx dlouhodobého nehmotného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k jeho xxxxxxxxxxxx, zejména obsahuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx, datum x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x uvedení xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx účet účtové xxxxxxx 01, 02 x 03, xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, roční xxxxx účetních a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a daňových xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx vyřazení. Plátci XXX, kteří xx xxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX x xxxx uvedený xxxxxxx xxxxxxx včetně XXX, xxxxxxx částku DPH xx xxxxxxxxxxx xxxx. X majetku, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastnické xxxxx, xxxx x něhož xxxxxxx zástavní xxxxx xxxx xxxxx břemeno xxxxx xx jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxxxxx majetku, zástavní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, výše xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx složek; x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx údaje xxxxxxxx x identifikaci xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx x cenným xxxxxxx x podílům xx vedou podle Čl. XV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1) §26 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

2) §33 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §121 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §42 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

6) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxx. xxxxx č. 44/1988 Sb., o ochraně x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §2 zákona x. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §1 zákona x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx.

10) Xxxxxxxx č. 193/1995 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx - Pozn. xxxxxxx XXXX®).

11) Zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx).

&xxxx; &xxxx;

Obsah stránky

Na úvod

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxx xxxxx 1 - Xxxxxx

Obsah:

Čl. I Zásoby

Čl. II Xxxxxxxx xxxxx

Způsob A

Způsob B

Čl. III Společná ustanovení x xxxxxxxx xxxxx

Čl. IV Xxxxxxxxx xxxxx

Čl. V Xxxxxxxxx xxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Čl. VI Xxxxxx vymezení náplně xxxxxxxxxxxx účtů

Čl. VII Xxxxxxxxxx xxxx zásob

* * *

Xx. I

Zásoby

(1) Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx materiál,

b) xxxxxxxxxxx výroba, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx), pomocné a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, pokud xxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx.

x) Suroviny (xxxxxxxx xxxxxxxx) jsou xxxxx, které při xxxxxxxx procesu přechází xxxxx xxxx zčásti xx xxxxxxx a xxxxx jeho podstatu.

b) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které přecházejí xxxx xxxxx do xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (např. xxx xx xxxxxxx).

x) Xxxxxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxx, jichž xx xxxxxxxxx xxx provoz xxxxxxxxxx xxxx celku (xxxx. xxxxxxx, palivo, xxxxxxx prostředky).

d) Náhradní xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

x) Obaly xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákazníkovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx dlouhodobým majetkem (xxx xxx xxxxxx xxxxx 0 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Čl. I xxxx. 9 písm. x)),

x) movité xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobními xxxxxx x xxxxxx již xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx hotovým xxxxxxxx. Xxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činností, xxx nevznikají xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxx stupně a xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx výroby určené x xxxxxxx xxxx xxxxxx jednotku, popř. xx xxxxxxxx uvnitř xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxx mladá chovná xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx a xxxx xxxx. xxxxxxxxxx zvířata, xxxx, xxxxxxxx, hejna xxxxxx, xxxxxx, krůt, xxxxxxxx, xxx na xxxxx, psi x xxxxx.

(7) Xxxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx, xxxxx účetní jednotka x těmito věcmi xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x výrobky vlastní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a předány xx vlastních xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx též xxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx, které účetní xxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x prodej xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a sama xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx technické zhodnocení.

Čl. II

Účtování xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx provádí xxxxx způsobu X xxxx B.

(2) Xxxxxx X

(2.1) Xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx

(2.1.1) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pořizovací ceny xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx 111 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 131 - Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů, xxxx. xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx vrub xxxxxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 62 - Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pořizovacích xxxxxx x nákupů x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zásob xxxxxxx xxxxxx účetním xxxxxxx xx xxxx xxxx 112 - Materiál xx skladě xxxx 132 - Xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx účtu 111 - Pořízení xxxxxxxxx xxxx 131 - Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 50 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx 542 - Xxxxxxx materiál xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zásob.

(2.1.2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 50 - Xxxxxxxxxxxx nákupy, xxx - xx x xxxxxx xx výše xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx 549 - Manka x škody, x xxxxxxx xxxx vymezených x Čl. XIV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 648 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxx účtů xxxxxx xxxxxxx 50 - Xxxxxxxxxxxx nákupy.

(2.2) Xxxxxx xxxxxxx výroby

(2.2.1) X xxxxxxx účetního xxxxxx xx přírůstky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx na xxxx xxxx účtové xxxxxxx 12 - Zásoby xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx zápisem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů xxxxxx xxxxxxx 61 - Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 61 - Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx příslušných xxxx xxxxxx skupiny 12 - Xxxxxx vlastní xxxxxx.

(2.2.2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knih xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaúčtují xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 61 - Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zásob, xxx - xx x xxxxxx do výše xxxxx přirozených úbytků, xx xxxx xxxx 549 - Manka x xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Čl. XIV Úvodních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx účtů xxxxxx xxxxxxx 61 - Xxxxx xxxxx vnitropodnikových xxxxx.

(3) Způsob X

(3.1) Xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx

(3.1.1) X průběhu xxxxxxxx xxxxxx xx složky xxxxxxxxxx xxxx nakupovaných xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 50 - Spotřebované nákupy xx souvztažným xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx. Aktivace xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx účtů xxxxxx xxxxxxx 50 - Xxxxxxxxxxxx nákupy souvztažně x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 62 - Aktivace.

(3.1.2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavy xxxx 112 - Xxxxxxxx xx xxxxxx x 132 - Xxxxx na skladě x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vrub xxxx 501 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx x 504 - Xxxxxxx xxxxx. Xxxx zásob xxxxx skladové evidence xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxx 112 - Xxxxxxxx xx skladě xxxxxxxxxx x xxxxx 501 - Spotřeba xxxxxxxxx a xx xxxx účtu 132 - Zboží xx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx 504 - Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x manka xxxxxxxx x Čl. XIV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zachytí xx xxxx 549 - Xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxx, přebytky xxxxx xx zaúčtují xx xxxxxxxx xxxx 648 - Xxxxxxx provozní xxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 50 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx vrub příslušného xxxx xxxxx.

(3.2) Zásoby xxxxxxx xxxxxx

(3.2.1) X xxxxxxx účetního xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx 12 - Xxxxxx xxxxxxx výroby xxxxxxxxx žádné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na výrobu xx běžně účtují xx xxxxxxxxxxx účtech účtové třídy 5 - Náklady.

(3.2.2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx účtované xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 12 - Zásoby xxxxxxx xxxxxx převedou na xxxx xxxxxxxxxxx účtů xxxxxx skupiny 61 - Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zásob. Stav xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx příslušných účtů xxxxxx xxxxxxx 12 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx účtem xxxxxx xxxxxxx 61 - Xxxxx xxxxx vnitropodnikových xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x Čl. XIV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zachytí xx xxxx 549 - Manka a xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx zaúčtují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtem xxxxxx xxxxxxx 61 - Změny stavu xxxxxxxxxxxxxxxxx zásob.

(3.3) Xxx xxxxxxxxx způsobu B xx xxxxx xxxx skladovou xxxxxxxx xx analytických xxxxxx xxxxx, xxx xxxx možno zjistit x xxxxxxxx stav xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx pořizovací ceny xxxxx.

(4) Účetní xxxxxxxx xxxx účtovat xxxxxx způsobem A x způsobem B. X xxxxx analytických xxxx podle xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtování zásob

(1) Xxx uzavírání účetních xxxx se u xxxx způsobů účtování xxxxx účtují zásoby xx xxxxx xx xxxx účtu 119 - Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx 139 - Xxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx dodávky xx xxxxxx xx xxxxxxxx účtu 389 - Dohadné xxxx xxxxxxx.

(2) Při způsobu A xxx xxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxx xx xxxx 112 - Xxxxxxxx xx skladě, xxxxxx xxxxxx xx xxxx 124 - Xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxx 132 - Xxxxx xx skladě a x xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx, do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zapůjčených xxxx xxxxxx jednotku xxxx xxx účtováno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením místa xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx materiálu provedené xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skladě.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zpracování, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx zboží xx xxxxxx na podrozvahových xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vlastní režii xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x náklady xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zásob xx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx výroby do xxxxxxxxx prodejen xx xxxxxx prostřednictvím xxxx 621 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx předpisem xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxx úbytků xxxxx x xxx rozhodne x druzích materiálu xxxxxxxxxx přímo do xxxxxxxx, xx. xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx však xx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebě xxxxxxxxx.

Čl. IV

Oceňování xxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx skladě x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx ocenění přírůstku xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx aritmetický xxxxxx je nutné xxxxxxx xxxxxxx jednou xx měsíc. X xxxxx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aritmetickým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kdy xxxxx xxxx xxx xxxxxxx přírůstku xxxxx xx použije xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zásob.

(3) Xxxxxxxxxx cenou xxxxx xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozdělit pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx majetek xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx související xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zásob x xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx s pořízením xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxx xx tyto xxxxxxx, xxxx. odchylky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx či xxxx xxxxxxxx xx ocení xxxxxxxxxxx pořizovací xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx, za xxxxxx jsou zásoby xxxxxxxx pořízeny xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx souvisejících (xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxx, xxxxxx). X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x se xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze přepravné x xxxxxxx xxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxx Čl. III xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx vynaložené, xxxx. i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k této xxxxxxxx vztahuje. Finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx), xxxxx xxx zahrnuty xx xxxxxxxxx nákladů pouze xxxxx, xxxxxxx - xx xx období xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (6) xx rozumí buď xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxxx technických, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx technickou xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx výkonů.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx (viz odstavec 1 a 2).

Xx. X

Xxxxxxxxx zásob xx xxx xxxxxxxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx knih

(1) Při xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx užitná xxxxxxx xxxxx, která se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx (skryté) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úbytky hodnoty xxxx předmětem xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x použití xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření. Xxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxx xx účtuje xx xxxx xxxx 549 - Manka x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx uzavřené xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů

(1) 111 - Pořízení xxxxxxxxx

Xxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx způsobu A xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přímo xx xxxx xxxx 112 - Xxxxxxxx xx skladě. Xxx xxxxxxxxx účetních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) 112 - Xxxxxxxx xx xxxxxx

Xxx způsobu A účtování xxxxx xx xxx účtuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při způsobu B xxxxxxxx zásob xx xxx xxxxxx jen xxx uzavírání účetních xxxx.

(3) 119 - Xxxxxxxx na cestě

Účtují xx zde xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx (§412 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) 121 - Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(4.1) Xxx způsobu A xxxxxxxx xxxxx xx zde xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. x přímých nákladech, xxxx. včetně xxxxxxx xxxxx. Odchylně mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cyklem, v xxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx polotovary, x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákladů (xxxxx xxxxxxxx, polotovary),

b) v xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímými xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, přímé mzdy, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx),

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx x ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx (x této xxxxxxx xxx zcela xxxxxxxxx x případě, xx výrobní cyklus xxxxxxxxx xxxxx xxx).

(4.2) Xxx způsobu B xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) 122 - Polotovary xxxxxxx xxxxxx

Xxx způsobu A xxxxxxxx xxxxx xx xx tomto xxxx xxxxxx x stavu x xxxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedeném x účtu 121 - Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx to xxxx, xx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx polotovarů. Xxx způsobu B xxxxxxxx zásob xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) 123 - Xxxxxxx

Xxx způsobu A xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxxx x stavu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výroby v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 121 - Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx však, že xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nedokončené výroby x xxxxxxx. Xxx způsobu B xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) 124 - Xxxxxxx

(7.1) Xxx způsobu A xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxxx o xxxxx a xxxxxx xxxxxx. Nakoupená xxxxxxx xx oceňují x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zvířata xxxxxxxxx odchovu (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pořizovacími xxxxxx. Přírůstky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při způsobu B xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7.2) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx slepic xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vajec může xxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxx 459 - Xxxxxxx rezervy.

(8) 131 - Pořízení xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx účtu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 111 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) 132 - Xxxxx xx xxxxxx x v prodejnách

Při způsobu A účtování xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx nakoupeného x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx u xxxx 121 - Xxxxxxxxxxx výroba. Xxx způsobu B xxxxxxxx zásob xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx účetních xxxx.

(10) 139 - Xxxxx na xxxxx

Xxxxxx xx xxx vyúčtování (xxxx. xxxxxxx) xx xxxxxx zboží (§412 x následující obchodního xxxxxxxx), xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx nepřevzala.

(11) 19 - Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx xx xxxxxx xx vrub xxxx 559 - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtům xxxxxx skupiny 19 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx skupiny 19 - Xxxxxxx položky x zásobám xxxxxxxxxx x xxxxx 659 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx zásob xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx vyúčtuje xx xxxx 659 - Zúčtování xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou xxxxx xxxxx xx skupin xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (x zásob xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Čl. III xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx skupin xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx označení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.

&xxxx; &xxxx;

Obsah stránky

Na úvod

Příloha x. 2

Xxxxxx xxxxx 2 - Xxxxxxxx xxxx

Obsah:

Čl. I Xxxxxx xxxxxxxxxx

Čl. II Xxxxxxxx xxxxxxxx účtových xxxxxx

Čl. III Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

* * *

Xx. I

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx (xxxxxx, šeky, xxxxxxxx k xxxxxxxxx) x xxxxxx,

x) vkladové xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxx rysem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx třídě 2 xx xxxxxxx vysoká xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx držba xx xxxxxxxx splatnost do xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxx případu.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx vedou x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 21 xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hotovosti x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 22 a 23 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx). Vklady nebo xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účty lze xxxxxxx prostřednictvím xxxx 261 - Peníze xx xxxxx.

(3) Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 22 xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotky x xxxx, xxx xxxx. x xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx. Analytické xxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx účtech xxxxxx xxxxxxx 23 xx účtuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx, x překlenovacích xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, x krátkodobých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů bankovních xxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxx 24 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx (třetími xxxxxxx). Xxxxx se xxxx. x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dluhopisů - xxxxxxxxxxx hypotečních zástavních xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx 25 xxxxx část xxxxxxxxxx majetku, xxxxx xx účetní jednotka xxxxxxxx v držení xxxxx xx xxxxxxx xxxx, např. cenné xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx.

(7) Účtové xxxxxxx 26 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesouladu mezi xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx a jiných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxx účtové skupiny 26 xx xxxxxx xxxx xxxxxx peněz x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x bankovních xxxx.

(8) Xx účtech xxxxxx skupiny 29 xx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx případech opravné xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na účtech xxxxxx xxxxxxx 25.

Xx. III

Obsahové xxxxxxxx xxxxxx syntetických xxxx

(1) 211 - Xxxxxxxx

(1.1) Xx xxxxx účtu xx účtuje stav x xxxxx peněz x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx hotových xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx. poukázky xx xxxxx zboží, xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, depozita, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(1.2) Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(1.3) Xxxxxx v hotovosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx předem xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx k xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, popř. xxxxxxxxxx.

(1.4) Xx analytických účtech xx xxxx xxxx x xxxxx valut, xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx měnu xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxx.

(2) 213 - Xxxxxx

(2.1) Xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx cenin (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, kolky, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, mají - xx xxxxxxx, ze xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx užívání xxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx x zakoupené xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stravování apod.

(2.2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx stanovené xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnanci, xxxx. xxxxxxxxxx.

(3) 221 - Xxxxxxxx účty

(3.1) Xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x bankách.

(3.2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zůstatek. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx umožněno x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vykazován xxxx poskytnutý krátkodobý xxxxxxxx xxxx.

(4) 231 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx tomto účtu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx účtu 221 - Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxx doklad, xxxx. xxxxxxx dodavatele, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, vyúčtuje se xxxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx úvěru xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx. 321 - Xxxxxxxxxx.

(5) 232 - Eskontní xxxxx

(5.1) Xx xxxxx xxxx xx xxxxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx směnky, popř. xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx doby xxxxxx splatnosti převzala xxxxx k xxxxxx.

(5.2) Xx vrub účtu 232, xx xxxxxxxx xxxxx xx banky x xxxxxx xxxxxx xx jiného cenného xxxxxx dlužníkem, xxxxxxxx xxxxxx jednotka úhradu xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxx 313 - Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx papíry. Na xxxx xxxx 232 xx účtuje x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx zápisem xx xxxxxxxx účtu 221 - Xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx eskontního úvěru).

(6) 241 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku.

(7) 249 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci

Na xxxxx xxxx xx xxxxxx x přijatých krátkodobých xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) poskytnutých xxxxxx jednotce od xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx krátkodobých xxxxxxxxx (xxxx 241).

(8) 251 - Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx

(8.1) Na xxxxx xxxx xx xxxxxx x souladu s xxxxxxxx dle Čl. XV - Cenné xxxxxx x podíly Úvodních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx účelem obchodování xx veřejném trhu.

(8.2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx papírů.

(9) 252 - Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxx xxxx xx účtují xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jednotka x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nabývat x xxxxx si xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(10) 253 - Xxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxx

(10.1) Na xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Čl. XV - Xxxxx papíry x xxxxxx Úvodních xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxx, xxxxx účetní jednotka xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(10.2) Analytické xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(11) 255 - Vlastní xxxxxxxxx

Xx tomto xxxx xx xxxxxx vlastní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx1).

(12) 256 - Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxx s Čl. XV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) 257 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx papíry

Na xxxxx xxxx xx xxxxxx ostatní xxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx listy. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xx dne xxxxxxxxx přednostního xxxxx, xxxxxxx se x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx 568 - Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx uplatněno xx xxxxxxx.

(14) 261 - Xxxxxx xx xxxxx

Xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x směnky na xxxxx.

1) xxxxx č. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx; &xxxx;

Obsah stránky

Na úvod

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx xxxxx 3 - Xxxxxxxxx vztahy

ve xxxxx xxxxxxx opravy č. 16/2002

Xxxxx:

Čl. I Xxxxxx xxxxxxxxxx

Čl. II Xxxxxxxxxx

Čl. III Xxxxxxx

Čl. IV Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Čl. V Zúčtování daní x dotací

Čl. VI Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Čl. VII Xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Čl. VIII Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Čl. IX Xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx

Čl. X Xxxxxxx položka x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

* * *

Xx. X

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxx 3 xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxx a krátkodobé xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zálohy xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx 31). Xxxxxxxxx na dlouhodobé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účtech x xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodavatelům x přijaté krátkodobé xxxxxx od xxxxxxxxxx (xxxxxxx 32).

x) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx činnosti, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x nim, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jak ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 33). Xxxxxx xxxxxxx 33 nezahrnuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx družstva xx závislé xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, poplatků a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx 34).

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (konsolidovaného xxxxx), pohledávky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx (xxxxxxx 35).

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xx společníkům x xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxx (xxxxxxx 36).

g) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x prodeje xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, jakož x zúčtování xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skupinách (xxxxxxx 37).

h) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv (xxxx 381 xx 389) xxx zajištění xxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx 391), xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx jednotky (xxxx 395) x vzájemných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy x sdružení (xxxx 398).

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou xxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníků x xxxxxxxx a podle xxxxxxxxxxxx druhů měn.

Xx. XX

Xxxxxxxxxx

(1) 311 - Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx se vyúčtuje xxx splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) 312 - Xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx a xxxxxx vlastních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) 313 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx

(3.1) Účtují se xxx pohledávky za xxxxxx předané xxxxx x proplacení xx xxxx splatnosti xxxxxx, xxxxx x jiné xxxxx xxxxxx předané x xxxxxxx xxxxx.

(3.2) Xx xxxxxxxx účtu xx účtují xxxxxx x xxxx cenné xxxxxx bankou zinkasované, xxxxx x xxxxxx x jiné xxxxx xxxxxx neproplacené, xxxxxx xxxxxxx.

(4) 314 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zálohy

Účtují xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx dodavatele.

(5) 315 - Xxxxxxx pohledávky

Účtují xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodních xxxxxx, např. xxxxxxxxx xxxx dodavatelům, nárok xx záruční xxxxxx xxx xxxxxxxx závazků xx xxxxxxx opravy.

Xx. XXX

Xxxxxxx

(1) 321 - Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx závazkových xxxxxx. Neúčtují xx xxx xxxxxxx směnečné.

(2) 322 - Xxxxxx x úhradě

Účtují xx xxx směnky vlastní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxx směnečný závazek xxx xxxxxx jednotku xx xxxxx xxx x xxxxxx.

(3) 324 - Xxxxxxx zálohy

Účtují xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx.

(4) 325 - Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx záruční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

Xx. XX

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

(1) 331 - Zaměstnanci

(1.1) Xxxxxx xx zde xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnancům, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx), x jejich xxxxxxxxx.

(1.2) Xxxxxxxxxx účty se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (fyzických xxxx) xx xxxxxxxx listech.

(2) 333 - Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx zde xxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx, xxxx. nárok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) 335 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xx cestovní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxxx.

(4) 336 - Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx pojištění

(4.1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění x příslušným institucím, xxx xx zákonné xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx plnění, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx buď xx xxxx xxxx 524 - Xxxxxxx sociální xxxxxxxxx, 525 - Xxxxxxx xxxxxxxx pojištění x 526 - Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x částek xxxxxxxxx zaměstnavatelem, xxxx xx vrub účtu 331 - Xxxxxxxxxxx x 366 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x členům družstva xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4.2) Xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx výplaty xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 331 - Xxxxxxxxxxx x 366 - Xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx x členům xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. X

Xxxxxxxxx daní x dotací

(1) 341 - Xxx x xxxxxx

(1.1) Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx daň x xxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxx x případech, xxx xxxxx zákona o daních z příjmů xxx sraženou xxx xxxxxxxx xx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxx.

(1.2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 591 - Xxx z xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx 593 - Xxx x příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(1.3) Není - xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx skutečná daňová xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se x souladu s Čl. XI Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) 342 - Xxxxxxx xxxxx xxxx

Xxxxxx xx xxx xxx z xxxxxx, jejíž odvod xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně, např. xxxxxxxxxxxx.

(3) 343 - Xxx z xxxxxxx xxxxxxx

(3.1) Xx prospěch xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx (xxxx jen XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx finančnímu xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vrub xxxx 311 - Xxxxxxxxxx, 315 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx, 335 - Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, 378 - Jiné xxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxx xxxx v účtových třídách 0, 1 x 5, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3.2) Účtuje xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx (xxxxxxx xxxx) xxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3.3) Na xxxx účtu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 321 - Xxxxxxxxxx, 325 - Xxxxxxx xxxxxxx, 379 - Jiné xxxxxxx, 471 - Xxxxxxxxxx závazky x xxxxxxxx xx skupině, 474 - Xxxxxxx x xxxxxxxx, 479 - Xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx. Na xxxx xxxxxx účtu se xxxx účtuje xxxxxxx xxxx finančnímu xxxxxx.

(3.4) Xxxx xx zde xxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxx nadměrného xxxxxxx.

(3.5) Xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxx uspořádáno tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx přiznání

a) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxx xx nadměrný xxxxxxx xxxxx zdaňovacích xxxxxx,

x) xxxxxxxxx XXX, xxxxxx xx xxxxxxx celkový xxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxx nadměrném odpočtu, xxxxx x x xxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3.6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finančnímu orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx do zahraničí.

(4) 345 - Ostatní xxxx x xxxxxxxx

(4.1) Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladů daňová xxxxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx 311 - Xxxxxxxxxx, 315 - Xxxxxxx pohledávky, 335 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, 378 - Jiné xxxxxxxxxx, xxxx. na xxxx xxxx v účtové třídě 1 x 5, xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxx vzniku xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4.2) Xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx daňových xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx souvztažným xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 321 - Xxxxxxxxxx, 325 - Ostatní xxxxxxx, 379 - Xxxx xxxxxxx, 471 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx, 479 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4.3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxx,xxx účetní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx daňové xxxxxxxx:

x) xxxxxx závazek za xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daní, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výsledný xxxxx xxxx finančnímu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4.4) Xxxxxx xx xxx x o dalších xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, např. o dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické,dani darovací, dani z převodu nemovitostí.

(4.5) Xxxxxxxx xx účtují xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xx souvztažným xxxxxxx xx xxxx xxxx 538 - Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx. Placení xxxxxxxx xx vyúčtuje xx xxxx xxxxxx xxxx.

(5) 346 - Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

347 - Xxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxx a na xxxx těchto xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx Čl. XVIII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx x sdružení

(1) 351 - Xxxxxxxxxx x podnikům xx xxxxxxx

Xxxxxx xx zde xxxx. xxxxxxxxxx půjčky xxxx podnikům v xxxxx xxxxxxx, x xxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celek.

(2) 353 - Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx zde xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx. akcionáři, xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Zůstatek xxxx xxxxxxxxxxx upsané nesplacené xxxxx xxxx podíly.

(3) 354 - Pohledávky xx společníky xxx xxxxxx ztráty

Účtují xx xxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společníky xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx komplementáři v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx, ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to souvztažně x účtu 596 - Xxxxxx xxxxxx xx výsledku hospodaření xxxxxxxxxxx, popř. x xxxx 431 - Xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) 355 - Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxx např. krátkodobé xxxxxxxxxx z půjček xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úrok x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxx společnosti, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, či xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným.

(5) 358 - Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sdružení

Účtují xx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) 361 - Xxxxxxx x podnikům xx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxx. krátkodobé závazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx půjček v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) 364 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx společníkům xxxxxx xxxxxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx jejich podílů xx zisku společnosti xxxx xxxxxxxx, a xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 596 - Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx o společníky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 431 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostech a xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) 365 - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) 366 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx závislé xxxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxx xx závislé xxxxxxxx, xx. z pracovněprávních xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) 367 - Xxxxxxx x upsaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx akcionáře xx xxxxxxxxxx v xxxx obchodní společnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) 368 - Xxxxxxx x xxxxxxxxxx sdružení

Účtují xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx právnickou xxxxx.

Čl. XXXX

Xxxx pohledávky x závazky

(1) 371 - Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx podniku xx xxxx xxxxx (xxx Čl. XXI - Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

(2) 372 - Xxxxxxx x xxxxx podniku

Na tomto xxxx xxxxxxxx účtuje x závazku x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx (xxx Čl. XXI - Xxxxxx x nájem xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

(3) 373 - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx z pevných xxxxxxxxxxx operací

Na xxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxx s Čl. XIX Úvodních xxxxxxxxxx.

(4) 374 - Pohledávky x pronájmu

Na xxxxx xxxx účtuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávku v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxx smlouvy x nájmu podniku x xxxxxxx x Čl. XXI Úvodních ustanovení.

(5) 375 - Xxxxxxxxxx x emitovaných xxxxxxxxx

(5.1) Xxxxxx xxx emitent xxxxxxxxx.

(5.2) Na vrub xxxx xx xxxxxx xxxxxx

x) dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k účtu 473 - Emitované xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k účtu 241 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisy.

(5.3) Xx xxxxxxxx účtu xx xxxxxx úhrada xxxxxxxxx xx majitele.

(5.4) Xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx.

(6) 376 - Xxxxxxxxx xxxx

Xx tomto xxxx xx účtuje x xxxxxxx x Čl. XIX Xxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(7) 377 - Xxxxxxx xxxx

Xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x souladu x Čl. XIX Úvodních ustanovení. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(8) 378 - Xxxx xxxxxxxxxx

379 - Xxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx na předcházejících xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx v účtové xxxxx 3, xxxx.:

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx či xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x účtu 648 - Ostatní xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx 548 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxx charakter dohadné xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x Čl. XXIII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Čl. XXIII Xxxxxxxx ustanovení,

e) xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx, daně z xxxxxxx hodnoty (xxxx xxx XXX) x xxxxxxx xx spotřebních xxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jednotka xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx XXX a jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXX x xx spotřební xxxx xxxx být xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx analytických xxxx k účtu 379 xxxxxxxxxx tak, xxx xx prokázalo placení XXX x xxxxxxxxxxx xxxx celnímu orgánu x xxxxx xx xxxxxxx DPH x xx vrácení xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a družstva xx xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx.xx xxxx xxxxxx xxxxx či xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx

(1) Xx účtech xxxxxx xxxxxxx 38 xx xxxxxx rozlišují xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, (xxxx 381 - Xxxxxxx xxxxxxxx období, 382 - Xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx období, 383 - Výdaje příštích xxxxxx, 384 - Xxxxxx xxxxxxxx období, 385 - Příjmy xxxxxxxx období), xxxxx x x xxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx titulem (xxxx 388 - Xxxxxxx xxxx aktivní x 389 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxx), x sice mezi xxxxx xxxx xxxx xx sebou jdoucími xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokuty, xxxxxx, xxxxx x xxxxx.

(2) 381 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(2.1) Xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obdobích, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x účtové třídě 5, xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nehmotného nebo xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx, nájemné xxxxxxx xxxxxx, předplatné.

(2.2) Xxxxxxxxx xxxxxxx příštích období xx xxxxxxxxx účet xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx období, x nímž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx let xx zaúčtování xxxxxxx xx účet 381, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších případů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx. platných xxxxxxxx.

(3) 382 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období

(3.1) Xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx sledují xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx (xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx), náklady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx předzásobení (xx xxxxxxxxxx).

(3.2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příštích xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxx 382, x xxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících xx smluv, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) 383 - Výdaje xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx tohoto účtu xx vyúčtují náklady, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxx dosud xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx částky, x xxxxx xx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx účel x x xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, prémie x odměny placené xx uplynutí roku.

(5) 384 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(5.1) Xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx účetním xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. nájemné přijaté xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předem xx xxxxxxxxx servisních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx. Vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nejdéle 20 xxx xxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx požadovaného příkonu x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavby x nimi souvisejícími.

(5.2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se provede x období, s xxxxxx xxxxx souvisí.

(6) 385 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx příštích xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepřijaté (xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx zúčtovány xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnickým a xxxxxxxx osobám. Xxxx xx xxxxxxx výnosové xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a služby. Xx xxxx 385 xx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x účtové třídě 6.

(7) 388 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx výnos x xxxxxx položek xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxxxxx protipoložkou x xxxxxxxxxxx nákladům. Xxx xxxx. x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případech, kdy xxxxxx xxxxx poskytnuta xxxxxxxx náhrada x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx sem x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx jiných majetkových xxxx, xxxxx není xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx souvztažným zápisem xx xxxxxxxx xxxx 648 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 662 - Xxxxx, 641 - Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného x xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) 389 - Xxxxxxx xxxx pasivní

Účtují xx xxx dohadné položky xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx. nevyfakturované xxxxxxx. Xxxxxx xx xxx x nákladové xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx bankovního xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, resp. xxxx bankovní vyúčtování xx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx ke konci xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši závazku, x to se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 562 - Xxxxx x 548 - Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx, 549 - Xxxxx a xxxxx, xxxx. na xxxx účtu nehmotného x xxxxxxxx majetku, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se zde x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx proplacena x xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxxx x zúčtovacím vztahům x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) 391 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx opravné xxxxxxx xxxxxxxxx v souladu xx zákonem o rezervách x xxxxxxx xxxxxxx položky x pohledávkám.

(2) 395 - Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx organizaci xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knih xxxx xxxxxxxx.

(3) 398 - Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxx nákladů x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx právnickou xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx se koncem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či závazkem xx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx 358 xxxx 368).

&xxxx; &xxxx;

Obsah stránky

Na úvod

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx xxxxx 4 - Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxx xxxxxxx opravy č. 16/2002

Xxxxx:

Čl. I Xxxxxx xxxxxxxxxx

Čl. II Xxxxxxx kapitál

Čl. III Xxxxxxx

Čl. IV Xxxxx a dlouhodobé xxxxxxx

Čl. V Xxxxxxxxxxxx podnikatel

* * *

Xx. X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 4 xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ze xxxxx, převedené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hospodaření xx schvalovacím xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx závazky,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) účet individuálního xxxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx kapitál

(1) Xx xxxxxx účtových xxxxxx 41 xx 43 se xxxxxx x xxxxxxxx kapitálu xxxxxx jednotky.

(2) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx skupin xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx fondy) nebo xx xxxxx (fondy xx xxxxx). Xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xx xxxx 411 - Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál x xxxx změny xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx x Čl. XXII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účtuje xx xx xxxxxxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) základní kapitál xxxxxxxxx přímo nebo xxxxxxxxxxxxxxx xx zisku,

c) x xxxxxxxx základní xxxxxxx x členění xx xxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxx podle xxxxxxxxxxxx osob, které xxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxx 412 - Xxxxxx ážio xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnotou x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydává (xxxxxx kurz), xxxx. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx případy xxxxxxx x Čl. XXII Úvodních xxxxxxxxxx.

(6) Xx účet 413 - Ostatní kapitálové xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx ně x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účtové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx také xxxxxxx dary; x xxxxxxxx xxxxxx členské xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx výstavbu x xxxxxx příspěvek apod.

(7) Xxxxxxxxxx účty k xxxx 413 se xxxxx podle jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x státního xxxxxxxxx.

(8) 414 - Xxxxxxxxx xxxxxxx z přecenění xxxxxxx x závazků

Na xxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Čl. XV x XIX Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) 418 - Xxxxxxxxx rozdíly x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zanikající xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s Čl. XX Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) 419 - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x ustanovením Čl. XXII Úvodních ustanovení.

Analytické xxxx xx vedou xxxxx jednotlivých xxxx, xxxxx xx zavázaly xxxxxxxx xxxxxx zvýšit xxxxxxxx kapitál.

(11) Tvorba x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxx skupina 42) xx řídí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. představenstva akciové xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx 421 - Xxxxxxx rezervní fond xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního zákoníku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxx 427 - Xxxxxxx xxxxx se xxxxx analytické xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(12) Účet 431 - Výsledek hospodaření xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx účetního xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodním zákoníkem, popř. xxxxx předpisem, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx účtu 431 xx účtují i xxxxxxxx x dividendy x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx knih xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx účetních knih xxxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx účtu 428 - Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx vrub xxxx 429 - Xxxxxxxxxx xxxxxx minulých xxx.

Čl. XXX

Xxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 45 - Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x použití xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v Čl. XI Úvodních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Analytické xxxx xx vedou xxxxx xxxxxxxxxxxx rezerv.

(2) Xxxx 451 - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na tituly x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonů, xxxx. xxxxxxxxxx zákonů.

(3) Xx xxxx 459 - Xxxxxxx rezervy xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx. Xxx x xxxxxxx, o jejichž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 46 - Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx úvěrech, xxxxx mají dlouhodobý xxxxxxxxx (xxxxx než xxxxx rok). Xxxxxx xx zde xxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx při eskontu xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx vedou xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx.

(2) Xx účtech účtové xxxxxxx 47 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx podle jednotlivých xxxxxxxx.

(3) Xx účtu 471 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxx. Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z kapitálových xxxxxxx a z xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxx 473 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 375 - Xxxxxxxxxx x emitovaných xxxxxxxxx.

(5) Xxxx 474 - Závazky x xxxxxxxx xx používá xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx dle §488b x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Čl. XXI Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx účtu 475 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx účtují xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx před splněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxx 478 - Xxxxxxxxxx xxxxxx x úhradě se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x akceptované xxxxxx xxxx.

(8) Xx xxxx 479 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx účtové xxxxxxx 47 - Dlouhodobé xxxxxxx určen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx účet se xxxxxx xxxx závazky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xx účtu 481 - Odložený xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s Čl. X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx 491 - Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zachycení xxxxx xxxxxxxx vkladů, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx individuálního xxxxxxxxxxx x přijatých darů. Xxx xxxxxxxxx účetních xxxx se na xxxxx účet xxxxxxx xxxx, popř. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx 431 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve schvalovacím xxxxxx.

(2) Xxxx 491 xxxx xxxxx pasivní, xxxx. x aktivní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x účtu 491 xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxx.

&xxxx; &xxxx;

Obsah stránky

Na úvod

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxx xxxxx 5 - Xxxxxxx

xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 16/2002

Xxxxx:

Čl. I Xxxxxx ustanovení

Čl. II Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Čl. III Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů

Čl. IV Xxxxxxxx xxxxxxxx účtové xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Čl. V Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx skupiny xxx xxxx z xxxxxx x převodové účty

* * *

Čl. X

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x druhotné xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx třídy xx účtují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výčet xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náplni xxxxxx xxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxx služby xxxx nákladech zúčtovaných xxxxx jiných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx nákladů xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, elektrický xxxxx xxxx.), lze xxxxxxxxxx xxxxx:

x) zjistí - xx se před xxxxxxxxxxx příslušných vyúčtování (xxxxxx) xxxxxx, které xxxx pracovníci, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx, uhradit, xxxxxx takových nároků xx zaúčtují xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x účtové třídě 3 - Xxxxxxxxx vztahy,

b) nezjistí - xx xx xxxx částky xxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx 5. X xxxxxxxxx xxxxxxx náhrady xxxx vyúčtované nároky xx ně xx xxxxxx x účtové třídě 3 xx xxxxx zachycené xxxxxxx v xxxxxx xxxxx 5,

x) u xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x cestovních kancelářích, xx xxxxxxxx stravování), xx x nákladech x účtové třídě 5 xxxxxx xxxx xxxxxx faktur či xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x účtové třídě 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx 5 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona o daních z příjmů. Xxxxxxx xx xxxxx u xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx položky xxxxxxxx; x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx uznávají xxxxx xxxxxxxxxx zákona o daních z příjmů jen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. cestovné, xxxx), xx nutné xxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xxx analýzu xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx 5 se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx 710 - Účet xxxxx x xxxxx.

Xx. II

Obsahové xxxxxxxx xxxxxxxx skupin xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx skupina 50 - Spotřebované nákupy

(1.1) Xx účtech xxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobu účtování o zásobách.

(1.2) Xxx xxxxxxxxx způsobu A xx postupuje xxxxx:

x) x průběhu xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxx 501 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx x 504 - Xxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxx zápisem xx xxxxxxxx účtů xxxxx,

x) xxx uzavírání xxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stavem zásob xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x účetním stavem xx xxxxxxxxxxx účtech xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx své xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx účtování x účtové xxxxx 1 - Xxxxxx, Čl. II odst. 2.1.2.

(1.3) xxx uplatnění způsobu B xx xxxxxxxxx takto:

a) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx nákupu, xx xxxxxx na vrub xxxx 501 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx x 504 - Xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 112 - Xxxxxxxx xx skladě x 132 - Xxxxx xx skladě x x prodejnách xx xxxxxxxx souvztažným xxxxxxx na xxxx xxxx 501 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx x 504 - Xxxxxxx xxxxx. Konečné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyúčtují na xxxx xxxx 112 - Xxxxxxxx xx xxxxxx x 132 - Zboží xx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 501 - Xxxxxxxx materiálu x 504 - Prodané xxxxx. X inventarizačních xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx postupů účtování x účtové třídě 1 - Zásoby, Čl. II odst. 3.1.2.

(1.4) Xx xxxxxx 502 - Spotřeba xxxxxxx x 503 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx neskladovatelných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákupy.

(1.5) Xxxxxx xxxx 504 - Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx jednalo x xxxxxx xxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxxxx syntetického xxxx 500 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Účtová skupina 51 - Xxxxxx

Xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx účtují xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx jednotek. Xxxxxxx xxxxx xxxx 513 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x kde xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx 518 - Xxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x kterém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx x Čl. I odst. 9 xxxx. x) Xxxxxx třídy 0.

Účtová xxxxxxx 52 - Xxxxxx náklady

Na xxxxxx 521 - Xxxxxx xxxxxxx, 522 - Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, 523 - Odměny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx požitky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx společníků x xxxxx družstva xx závislé xxxxxxxx. Xx těchto účtech xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx - xx součástí xxxx. Xxxxxxxxx plnění xxxx (xxxxxxxxx xxxx) se xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, které uznává zákon o daních z příjmů.

Xxxxxx skupina 53 - Xxxx x xxxxxxxx

(4.1) X xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x příjmů, xxxxx xx účtuje xx xxxx účtů xxxxxx xxxxxxx 59 - Xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(4.2) Xx xxxx 538 - Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx daní xx xxxxxx léta xxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxx xxxx v případech, xxx x tuto xxx xxx xxxxx xxxxxx hodnotu xxxxxxxx x nehmotného dlouhodobého xxxxxxx, zásob, pohledávek xxxx. Xxxx se xxx účtují xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu xx zákonem o spotřebních daních.

(5) Účtová skupina 54 - Jiné xxxxxxxx xxxxxxx

(5.1) Na xxxx xxxx 541 - Xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hmotného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx cenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 01 - Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx, 02 - Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx - odpisovaný x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx se xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 03 - Dlouhodobý xxxxxx majetek - xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx převedených nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotného majetku x xxxx 041 x 042.

(5.2) Xx xxxx xxxx 542 - Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Účtové třídě 1.

(5.3) Na xxxx xxxx 543 - Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx předání xxxxxxx, x xxxxx xxxx podnik povinen. Xxxxx sem xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx povinnosti z xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty vztahující xx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5.4) Xx xxxx xxxx 544 - Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, zda xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x prodlení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Obchodního zákoníku s xxxxxxxx úroků x xxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxx,

x) poplatky x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Občanského zákoníku,

x) xxxxxx, popř. xxxx sankce, ze xxxxxxxxx vztahů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení zákona směnečného a šekového,

x) xxxxxxxx xxxxx §355 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5.5) Xx xxxx xxxx 545 - Ostatní pokuty x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5.6) Xx xxxx účtu 546 - Xxxxx xxxxxxxxxx xx účtují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx uvedený rámec, xxxxxxxxx odpis pohledávky, x které xx xxxxx okolností případu xx xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx přesáhnou její xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxx (xxxxxxx, xxxxx xxxx.) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x tomuto xxxx.

Xxxx se zde xxxxxx xxxxx pohledávky x xxxxxxx s xxxxxxx X (přechodná xxxxxxxxxx x Xx. 1), xxx 1 xxxxxx č. 149/1995 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávek xx xxx xxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx vrub účtu 546 se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jejím xxxxxxxxxx.

(5.7) Xx xxxx xxxx 548 - Xxxxxxx xxxxxxxx náklady se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx provozní xxxxxxx.

(5.8) Xx vrub účtu 549 - Xxxxx x škody xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx. x xxxxx a xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, manka nad xxxxx xxxxxxxxxxx úbytků xxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pojišťovny. Xxxx - li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, neúčtuje xx xx účtu 549 x xxxxxxxx x xxxxx těchto xxxxx. Ty se xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx 501 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx, 504 - Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx účtu x xxxxxx skupině 61 - Změna xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx i x případě, xx xxxx xxxxxxxx tržby.

(6) Xxxxxx xxxxxxx 55 - Odpisy, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů

(6.1) V xxxx xxxxxx skupině xx zachycují xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxx, xx. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nákladů x x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek (xxxxxx xxxxxxx 56 xx 58).

(6.2) Xxxxx xxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x této xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx rezerv (xxxx 552 - Tvorba xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx rezerv (554 - Tvorba xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxx 451 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 45 - Xxxxxxx.

(6.3) Xx xxxx xxxx 555 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx provozního xxxxxxxxxx xx souvztažným xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 382 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6.4) Xx xxxx xxxx 557 - Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx částky vyjadřující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 098 - Xxxxxxx x opravné xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

(6.5) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 558 - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a 559 - Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 09 - Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx 095 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 096 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxx, 097 - Xxxxxxx položka x xxxxxxxx majetku x 098 - Oprávky x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), 19 - Xxxxxxx xxxxxxx x zásobám x účet 391 - Xxxxxxx položka x pohledávkám.

Xx. XXX

Xxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx 56 - Finanční xxxxxxx

(1.1) Xx účet 561 - Xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx účtových skupin 06 a 25 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx dlužných cenných xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx naběhlý xxxxxxxxx xxxxxxxx úrok.

(1.2) Xx xxxx 562 - Xxxxx xx účtuje xxxxxxxx povinnost z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x prodlení xxxxx xxxxxxx o úvěru, x případě xxxxxx, xxxxxxxxxx operací (např. xxxxxxxxx cenných xxxxxx). Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx pořizovací xxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného x hmotného majetku. Xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xx - xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx i xx xxxx xxxx, x xx doložený xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx proporcionálně xx xxxxxxxxxx účely.

(1.3) Xx xxxx xxxx 563 - Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Čl. XIII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1.4) Xx xxxx účtu 564 - Náklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 566 - Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Čl. XV Xxxxxxxx ustanovení.

(1.5) Xx xxxx účtu 567 - Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle Čl. XIX Xxxxxxxx ustanovení.

(1.6) Xx xxxx xxxx 568 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účtují xxxxxxx xxxxxxxxx styku, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výlohy, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx majetku.

(2) Xxxxxx xxxxxxx 57 - Rezervy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(2.1) Xx xxxx xxxx 574 - Xxxxxx rezerv xx xxxxxx tvorba rezerv xxxxxxxxxx xx finančních xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 459 - Xxxxxxx xxxxxxx.

(2.2) Xx xxxx xxxx 579 - Tvorba opravných xxxxxxx se účtuje xxxxxxxxxx ve prospěch xxxx 095 - Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx zálohám, 096 - Xxxxxxx položka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x účtů xxxxxx skupiny 29 - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxx.

Xx. IV

Obsahové xxxxxxxx xxxxxx skupiny xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Účtová xxxxxxx 58 - Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1.1) Xx xxxxxx xxxx účtové xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povahy xxxxxxxx k běžné xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(1.2) Xx vrub xxxx 581 - Xxxxxxx na změnu xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetku (x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §4 xxxx. 9 x §7 odst. 4 xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx příslušného majetkového xxxx.

(1.3) Na vrub xxxx 582 - Xxxxx xx účtují xxxxx xx majetku xxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx jednotku xxxxx xxxxxxxxxxx.

(1.4) Xx xxxx účtu 584 - Tvorba xxxxxx xx účtují xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxx xx souvztažným zápisem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx rezerv x účtové skupině 45 (např. xxxxxxx xx restrukturalizaci).

(1.5) Na xxxx xxxx 588 - Ostatní mimořádné xxxxxxx xx účtují xxxx. xxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x náklady x xxxxxx postoupení, popř. xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, xx xxxxxx hospodářské xxxxxxxx účetní jednotky xx souvztažným zápisem xx prospěch xxxx 597 - Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx 598 - Xxxxxx finančních xxxxxxx. Xx tomto účtu xxxxxx prodávající xxx xxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x Čl. XXI Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1.6) Xx xxxx xxxx 589 - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účtuje xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx opravných účtů xxxxxxxx xxxxxx 09 - Opravné xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx 097 - Opravná xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx a 098 - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx majetku), 19 - Xxxxxxx položky x xxxxxxx x xxxx 391 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx x mimořádným xxxxxxxx.

Xx. V

Obsahové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx účty

(1) Xxxxxx xxxxxxx 59 - Xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1.1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx vrub xxxx 591 - Xxx x příjmů x xxxxx činnosti - xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx činnosti, 593 - Xxx x xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx - xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx, se souvztažným xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 341 - Xxx x xxxxxx.

(1.2) Xxxx xxxxxxxxxx daní xx účtuje x xxxxxxx x Čl. X Xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 592 - Xxx x příjmů x xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxx 594 - Xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se souvztažným xxxxxxx xx xxxx, xxxx. ve xxxxxxxx xxxx 481 - Xxxxxxxx daňový xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(1.3) Na xxxx účtu 595 - Dodatečné xxxxxx xxxx x xxxxxx xx účtují doměrky xxxx za xxxxxx xxxx a ve xxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxx.

(1.4) Xx xxxx 596 - Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníkům xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx povinnost xxxxxx ztráty vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (souvztažný xxxxx xx xx xxxx 364, resp. 354).

(1.5) Ve prospěch xxxx 597 - Xxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx xxxx. xxxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zápisem xx xxxx účtu 588 - Xxxxxxx mimořádné xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 56 - Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1.6) Xx prospěch xxxx 598 - Xxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx převod xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx 548 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxx. xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx účtové xxxxxxx 58 - Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

&xxxx; &xxxx;

Obsah stránky

Na úvod

Xxxxxxx x. 2

Účtová xxxxx 6 - Xxxxxx

xx xxxxx tiskové xxxxxx č. 16/2002

Xxxxx:

Čl. I Xxxxxx xxxxxxxxxx

Čl. II Xxxxxxxx vymezení účtových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Čl. III Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních výnosů

Čl. IV Xxxxxxxx xxxxxxxx účtové xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

Čl. V Xxxxxxxx vymezení xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

* * *

Xx. X

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxx narůstajícím xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx se x xxxx xxxxxx třídě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx z přidané xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx daňovém dokladu (xxxx. faktuře) není xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 343 - Xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x srážky xxxx x dodavatele xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx pro xx xxxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxx. Za xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx měl xxxxxx xx slevu xxxxx, xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, např. xxx xxxxxxx jakost.

(3) X xxxxxxx úrokových xxxxxx (xxxxxx), xxxxx xx xxxxx zákona o daních z příjmů xxxxxxx xxxxxxxx sazbou xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx započíst xx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx účtu 341 - Daň z xxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výnos (příjem) xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 591 - Xxx z příjmů x xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxx podíly, podíly xx likvidačním xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx plynou - xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx - xx x tuzemska xx xxxxxx v netto xxxxxx.

(4) Právně xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxxxxxxxx xxxxxx [x xxxxxxxx xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx závazkem xxxxx, xxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxx částky (xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx)].

(5) Xxxxxxxx účtů x xxxxxx xxxxx 6 xx při uzavírání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 710 - Xxxx xxxxx a ztrát.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx skupina 60 - Xxxxx xx xxxxxxx výkony x zboží

Ve xxxxxxxx xxxx této účtové xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx příslušných xxxxxxx (xxxx. xxxxxx) xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vrub xxxx xxxxxx skupiny 31 - Xxxxxxxxxx, xxxx. xxxx 211 - Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx 61 - Xxxxx xxxxx vnitropodnikových xxxxx

Xx účtech xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x závislosti xx xxxxxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxx přírůstky x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx zásob xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x zvířat xx xxxxx x x počátku xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxx xx pololetí. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v účtové třídě 1. Xx - xx hodnota xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx skupiny 61, x opačném xxxxxxx xx rozdíl vyúčtuje xx xxxx příslušných xxxx xxxx účtové xxxxxxx.

(3) Účtová xxxxxxx 62 - Aktivace

(3.1) Xx xxxxxxxx xxxx 621 - Aktivace xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ve vlastní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx zásob, xxxx. xxxx 501 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 504 - Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx účtování xxxxx.

(3.2) Xx xxxxxxxx xxxx 622 - Aktivace xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxx xxxx. vnitropodniková xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 111 - Xxxxxxxx materiálu, 131 - Xxxxxxxx zboží, 041 - Pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, 042 - Pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 501 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx, 504 - Xxxxxxx zboží, xxxx. xx xxxx účtu 513 - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx - li o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3.3) Xx xxxxxxxx xxxx 623 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného majetku x 624 - Xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xx souvztažným xxxxxxx xx xxxx xxxx 041 - Xxxxxxxx dlouhodobého nehmotného xxxxxxx, 042 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx skupina 64 - Xxxx xxxxxxxx xxxxxx

(4.1) Xx xxxxxxxx xxxx 641 - Tržby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného x hmotného xxxxxxx x 642 - Xxxxx x prodeje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx známa xxxx poplatků, se xxxxxxxxxxx zápisem na xxxx účtů 311 - Odběratelé, 315 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. 388 - Xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4.2) Xx xxxxxxxx xxxx 644 - Xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx částky xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda byly xxxxxxxxx či xxxxxxx, x to

a) smluvní xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Obchodního zákoníku x xxxxxxxx xxxxx z prodlení xxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxx ustanovení Občanského zákoníku,

c) xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx, xx smluvních xxxxxx,

x) postižní xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona směnečného a šekového,

x) xxxxxxxx xxxxx §355 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4.3) Ve xxxxxxxx xxxx 646 - Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xx xxxxxx i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z provozní xxxxxxxx.

(4.4) Xx xxxxxxxx xxxx 648 - Xxxxxxx provozní xxxxxx xx xxxxxx výnosy xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x provozní xxxxxxx, xxxxxx xx sem xxxxxx nároky xx xxxxxxx škody xxxxxxxx xx xxxx 549 - Xxxxx x xxxxx. Xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx rozdíly xxx Čl. II xxxx. 2.1.2 x odst. 3.1.2 xxxxxx xxxxx 1.

(5) Xxxxxx skupina 65 - Zúčtování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx provozních výnosů

(5.1) Xx xxxxxxxx xxxx 652 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo jejich xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zápisem xx vrub účtu 451 - Xxxxxxx xxxxxxx.

(5.2) Xx xxxxxxxx xxxx 654 - Xxxxxxxxx ostatních xxxxxx xx xxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich zrušení xxx nepotřebnost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx účtů xxxxxx xxxxxxx 45 - Xxxxxxx x výjimkou xxxx 451 - Xxxxxxx zákonné.

(5.3) Xx xxxxxxxx xxxx 655 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příštích xxxxxx xx xxxxxxxxx položky xxxxxxxxxx charakteru xx xxxxxxxxxxx zápisem xx xxxx xxxx 382 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období.

(5.4) Ve xxxxxxxx xxxx 657 - Zúčtování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx 098 - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x nabytému xxxxxxx.

(5.5) Ve xxxxxxxx xxxx 658 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 659 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vrub xxxx účtových xxxxxx 09 - Xxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx 097 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, 098 - Oprávky x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, 095 - Opravná položka x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 096 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), 19 - Opravné xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx 391 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx 66 - Xxxxxxxx xxxxxx

(1.1) Xx prospěch xxxx 661 - Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x podílů účtovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx 06 x 25.

(1.2) Xx xxxxxxxx xxxx 662 - Xxxxx xx účtují nároky xx xxxxxxx xxxxx xx peněžních ústavů x jiných dlužníků x xxxxxxx xxxxxx.

(1.3) Xx xxxxxxxx xxxx 663 - Xxxxxxx xxxxx xx účtují xxxxxxx xxxxxxx xxx Čl. XIII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1.4) Xx xxxxxxxx xxxx 664 - Xxxxxx x přecenění xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx v xxxxxxx x Čl. XV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1.5) Ve xxxxxxxx xxxx 665 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účtují xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx skupiny 06 - Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx.

(1.6) Xx xxxxxxxx xxxx 666 - Xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xx xxxxxx např. xxxxxxxxx xx xxxxx, vyplývající x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 25 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(1.7) Ve xxxxxxxx účtu 667 - Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x Čl. XIX Úvodních xxxxxxxxxx.

(1.8) Ve prospěch xxxx 668 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účtují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx 67 - Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxx

(2.1) Xx xxxxxxxx xxxx 674 - Xxxxxxxxx rezerv xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx souvztažným xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 45 - Xxxxxxx.

(2.2) Xx xxxxxxxx xxxx 679 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účtuje xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pominuly důvody xxx xxxxxx existenci, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx účtů 095 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 096 - Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 29 - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. IV

Obsahové xxxxxxxx xxxxxx skupiny pro xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 68 - Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx zachycují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzhledem x běžné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx 681 - Výnosy xx změny metody xx účtují xxxx. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetku (v xxxxxxx x ustanovením §4 odst. 9 x §7 xxxx. 4 xxxxxx) se xxxxxxxxxxx zápisem xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx 684 - Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Ve xxxxxxxx xxxx 688 - Ostatní xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oprava xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx položky, a xxxx výnosy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx složky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vrub xxxx xxxxxx skupiny 69 - Xxxxxxxxx xxxx. Xx tomto účtu xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části x xxxxxxx s Čl. XXI Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxx účtují xxxxxxx xxxx účtovaných xx xxxx 582 - Xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx účtu 689 - Xxxxxxxxx opravných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxx skupin 09 - Opravné xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx 097 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, 098 - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, 095 - Opravná xxxxxxx x poskytnutým xxxxxxx, 096 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx 29 - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), 19 - Opravné xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx 391 - Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, jestliže se xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. V

Obsahové xxxxxxxx xxxxxx skupiny xxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx 69 - Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx vrub xxxx 697 - Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo ukončením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx jednotky se xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx 688 - Xxxxxxx mimořádné xxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxx účtů účtové xxxxxxx 66 - Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx charakteru.

(2) Xx xxxx účtu 698 - Převod xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx převod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů (xxxx. účtu 648 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxx. xx xxxxxxxx některého x xxxx xxxxxx skupiny 68 - Mimořádné xxxxxx, v zájmu xxxxxxxxxxxx vykázání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

&xxxx; &xxxx;

Obsah stránky

Na úvod

Příloha č. 2

Xxxxxx xxxxx 7 - Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx:

Čl. I Závěrkové účty

Čl. II Xxxxxxxxxxxx xxxx

* * *

Xx. I

Závěrkové xxxx

701 - Počáteční xxxx xxxxxxxx

702 - Xxxxxxx xxxx rozvažný

710 - Xxxx zisků x xxxxx

Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x Úvodními ustanoveními xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx podrozvahových účtech x xxxxxxxx xxxxxxxxx 75 xx 79 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž znalost xx podstatná xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx situace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze využít. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ke kterému xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxxxx právo, popř. xxxxx hospodaření x xxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx materiálu, xxxxx pořízení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a sledování xxxxxxx x obecně xxxxxxxx právních předpisů, xxxx. materiál civilní xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx:

 • Xxxxxxx depozita a xxxxxxxx
 • Xxxxxx majetek
 • Majetek xxxxxxx xx xxxxxxx
 • Xxxxxx přijaté xx xxxxxxxxxx
 • Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 • Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx materiál xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 • Xxxxxxx 222
 • Xxxxxxx xx xxxxxxxxx pokut x xxxxx z prodlení (xxxxxxxx do 31.12.2000)
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx xx 31.12.2000)
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
 • Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
 • Xxxxxxx záruky x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x nich xxxxxxxx xxxxx Čl. XII xxxx. 2 xxxxxx třídy 0
 • Xxxxxxx xxxxxxx
 • Xxxxxxx z xxxxxxxx
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
 • Xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx
 • Xxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx
 • Xxxxxxxxxx x xxxx
 • Xxxxxxx x opcí
 • Evidenční xxxx - x xxxxxxx xxxxxxxxxx účtování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx; &xxxx;

Na úvod

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Xxxxxxx x. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Drobný dlouhodobý xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účetních xxxx xx xxxx 018 se xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů xxxxxx xxxxxxx 01 x oprávky x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skupiny 07.

(2) Drobný dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx 028 xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 022 x oprávky x xxxx xx účtu 082.

(3) X xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proúčtováno xxxxx snížení hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změna xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. U cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx položku x xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx x souladu x Čl. XV - Xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx. 3 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s článkem XIX - Deriváty. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxx období xx xxxxx zápisy na xxxxxx 386 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 387 - Xxxxxxx rozdíly xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx 312 - Xxxxxx k xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx 384 - Xxxxxx příštích xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx 322 - Xxxxxx k xxxxxx x 478 - Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx 381 - Xxxxxxx příštích xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx cenou xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pořízených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření.

(8) X xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx přeúčtuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xx účtu 385 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

*) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x. x. V/2-25 430/1992 xx xxx 12. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x částce 130/1992 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx datového xxxxxx XX XXX XXXX®

**) Xxxxxx osnova x postupy účtování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX XX XX x. x. 283/71&xxxx;681/98 ze xxx 12. října 1998 xxxx xxxxxxxxxxx mimo Xxxxxxxx zpravodaj.

*?) Proč xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x. 393/1991 Sb., xxxxx xxx xxxxxx xxxx. č. 178/1994 Sb. (xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx)? Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx č. 279/1997 Sb. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx oceňování xxxxxx, pozemků x xxxxxxxx porostů...