Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1

Xxxxx x. X-317

x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx spotřebované pohonné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2007

Referent: Xxx. J. Xxxxxx, xxx.: 257&xxxx;042&xxxx;230

X. j.: 15/9&xxxx;337/2008-152 ze xxx 10.1.2008

Xx základě zmocnění xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 3 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "zákon"), Ministerstvo xxxxxxx sděluje:

1) Průměrné xxxx xxxxxxxxx hmot x Xx/x xxxxxx XXX uplatňované jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období xxxx 2007 x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxx

XX 91

29,37 Kč

Benzin Xxxxxxx

XX 95

29,72 Kč

Benzin Super xxxx (Xxxxxxx)

XX 98, 99 x 100

32,47 Xx

Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx)

XX 91

29,29 Xx

Xxxxx motorová

28,76 Xx

2) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmoty xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 3 xxxxxx, x.x. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx vypůjčených xx xxxxxx §659 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxx-xx poplatník xxxx xxxxx, je xxxxxxx je doložit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx x §24 xxxx. 2 písm. x) zákona.

4) X xxxxxxx, xx poplatník xxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxx, který xxxx xxxxxx x bodu 1, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx benzinu, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx shodným xxxxxxxxx xxxxxx bod 1 neobsahuje, xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5) Xxxxx pokynem nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx stanovené xx xxxxxxx §189 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, vyhláškami Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxx zaměstnanec, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vozidlo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, x. x.

Xxxxxxx odboru 15 Xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx