Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6

Pokyn x. X-306

x xxxxxxxxxx cenách xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke stanovení xxxxxxx daně z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2006

Xxxxxxxx: Xxx. J. Hladký, xxx.: 257 042 230

I. Xxxxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;451

X.x.: 15/8&xxxx;329/2007-152

Xx xxxxxxx zmocnění podle §24 odst. 2 xxxx. x) xxx 3 xxxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

1) Xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx x Xx/x xxxxxx XXX xxxxxxxxxxx jejich rozhodujícími xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2006 x jednotlivých druhů xxxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxx XX - 91

29,30 Xx

Xxxxxx Xxxxxxx XX - 95

29,82 Kč

Benzin Xxxxx xxxx (Xxxxxxx) XX - 98

33,12 Xx

Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx) XX - 91

29,64 Kč

Nafta xxxxxxxx

29,04 Kč

Bionafta

27,51 Xx

2) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx spotřebované xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xxx 3 xxxxxx, x.x. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do obchodního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §659 občanského zákoníku.

3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx ceny xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x §24 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx.

4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh benzinu, xxxxx xxxx xxxxxx x bodu 1, xxxxxxx xxxx toho xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx benzin xx shodným xxxxxxxxx xxxxxx xxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxxxx cenu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5) Tímto xxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxx pohonných hmot xxxxxxxxx xx xxxxxxx §8 odst. 1 xxxxxx x. 119/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhláškami Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, které xx používají výhradně xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xx pohonné xxxxx, xx xxxxxx xx nárok zaměstnanec, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vozidlo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx.: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) pro xxxxxx xxxxxxxx motorová xxxxxxx xx celý rok 2006 xxxxxx 3,80 Xx/1 km - xxx §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 496/2005 Xx.

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx, x. r.

Náměstkyně xxxxxxxx xxxxxxx