Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6

Xxxxx x. X-296

x xxxxxxxxxx xxxxxx pohonných xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2005

Referent: Xxx. X. Hladký, xxx.: 257&xxxx;042&xxxx;230

X. Xxxxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;451

X. x.: 15/11&xxxx;024/2006-152

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 3 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

1) Průměrné xxxx pohonných xxxx x Xx/x xxxxxx XXX uplatňované jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2005 x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

Xxxxxx Speciál

BA - 91

27,99 Xx

Xxxxxx Xxxxxxx

XX - 95

28,59 Xx

Xxxxxx Xxxxx xxxx (Xxxxxxx)

XX - 98

32,23 Xx

Xxxxxx Xxxxxx (Natural)

BA - 91

28,91 Kč

Nafta xxxxxxxx

27,93 Xx

Xxxxxxxx

27,45 Xx

2) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx výdajů xx spotřebované pohonné xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xxx 3 zákona, xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxx a silničních xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §659 občanského xxxxxxxx.

3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx ceny xxxxx, xx povinen xx doložit doklady x xxxxxx nákupu, xxx to xxxxxxx x §24 odst. 2 písm. k) xxxxxx.

4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nakupoval xxxx xxxx benzinu, xxxxx není xxxxxx x xxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxx xx shodným xxxxxxxxx xxxxxx bod 1 xxxxxxxxxx, uplatní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxx xx xxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 119/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí, xxxxx xx xxxxxxxxx výhradně xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx vozidlo xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx.: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx osobní xxxxxxxx motorová xxxxxxx xx celý xxx 2005 xxxxxx 3,80 Xx/1 xx - xxx §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 647/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx ministra xxxxxxx:

Xxx. Xxxx Trezziová, x. x.