Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2

Pokyn x. X-276

x xxxxxxxxxx cenách xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx pro výpočet xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2004

Referent: Xxx. J. Xxxxxx, xxx.: 257&xxxx;042&xxxx;230

X. Netřebská, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;451

X. x.: 53/257/2005-531

Xx xxxxxxx zmocnění xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 3 zákona x. 586/1992 Xx., x daních z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot x Kč/l xxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prodejci x Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období xxxx 2004 u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxx

XX 91

26,19 Xx

Xxxxxx Xxxxxxx

XX 95

26,72 Kč

Benzin Super xxxx (Xxxxxxx)

XX 98

31,95 Xx

Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx)

XX 91

26,78 Kč

Nafta xxxxxxxx

24,98 Xx

Xxxxxxxx

22,71 Kč

2) Xxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx výdajů za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx náhrady xxxxxx za spotřebované xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) bod 3 xxxxxx, t.j. x vlastních silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx nezahrnutých xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu §659 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx ceny xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxx xx vyplývá x §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx oktanové xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 1 neobsahuje, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5) Tímto xxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxx xxxxxxxxx hmot stanovené xx xxxxxxx §8 xxxx. 1 zákona x. 119/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhláškami Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hmoty, xx xxxxxx xx xxxxx zaměstnanec, použije-li xxx pracovní xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx.: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx osobní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx 2004 xxxxxx 3,50 Xx/1 xx viz §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 449/2003 Sb.

Ředitel xxxxx 09:

Ing. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, x. x.