Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Neplatné znění. Xxxxxxx Xxxxxxx č. MF-12, XX 11/2016 x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

61

Xxxxx č. X-274

x xxxxxxx xxx xxxxxxx měsíčních xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2005

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, tel.: 257&xxxx;042&xxxx;555

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, tel.: 257&xxxx;042&xxxx;115

X. j.: 53/97 752/2004-532 xx xxx 3. xxxxx 2005

Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období 2005 xxxxxxxx postup při xxxxxxxxxxx §35d xxxxxx x. 669/2004 Sb., xxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxx x xxxxxx“) x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zvýhodnění xx xxxxxxxxxx dítě x xxxxxxxxxx, poskytovaného xxxxxxxxxxxx x příjmy ze xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ustanovení §6 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx daně (xxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bonusu, xxxxxxx:

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bonusu xxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx požitky xxxxx xxxxxxxxxx §35d xxxx. 4 zákona x xxxxxx x příjmů xxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx existence xxxx měsíčního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx posouzení xxxxxx xx výplatu xxxxxxxxx daňového bonusu x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x daních x příjmů, které xx xxxxxx výlučně xx xxxxxxx smluvních xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx pracovní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx nařízení xxxxx č. 303/1995 Sb., o xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx účely xxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx 2005 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx 7.185,Xx, xxxxxxx xx 75% x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu a xx 50% x xxxxxxxxxx xxxxxx invalidního xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx. x příjmy xx práci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s. x. x., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxx., xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx jinak xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x příjmy xxxxx §6 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xx xxxxxxx pracovního xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, členů xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx pracovní xxxxx), xx použije xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2005 minimální mzda xxxxxxxxx cit. nařízením vlády.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx výše xxxx zdanitelného xxxxxx xxxx představovat alespoň xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx odpracovány v xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxx).

Xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x pracovního poměru xxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx mzdy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění, odměny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pracích xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, xxxx. x xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, odměny xx xxxxx xxxxxxxxx atd. Xxxxx xx ale xxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx) x xxxxxxxxx mu xxxx x kalendářním měsíci xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx., xxx nárok xx xxxxxx bonus xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dosáhne xxxxxxx xxxxxx 7.185,Kč (xxxxxxx xx 75% xxxx částky x xxxxxxxx částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo na 50% x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu).

Ředitel xxxxx 09:

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxxxxxxx:

X textu xxxxx xxxx nejde x §35d xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxx x §35d ZDP, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx novelou