Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Neplatné xxxxx. Zrušeno Xxxxxxx č. MF-12, FZ 11/2016 s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

8

Pokyn č. X-152

x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxx za spotřebované xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1996

Xxxxxxxx: Ing. X. Xxxxxx, tel.: 24542230

Č. x.: 153/2&xxxx;112/1997

Xx základě xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) bod 3 xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen "xxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx:

1) Xxxxxxxx xxxx pohonných hmot xxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodujícími prodejci x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1996 u xxxxxxxxxxxx xxxxx činily:

Benzín xxxxxxx

XX-91

20,15 Kč

Benzín Xxxxx

XX-96

20,94 Xx

Xxxxxx Xxxxxxx

XX-95

20,57 Xx

Xxxxxx Xxxxx xxxx

XX-98

24,07 Kč

Nafta xxxxxxxx

16,78 Kč

Nafta motorová Xxxxxx xxxx

16,60 Kč

Bionafta

14,90 Xx

2) Xxxx xxxx xxxx poplatník xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmoty při xxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 3 xxxxxx, x. x. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bezplatně xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §659 xxxxxxxxxx zákoníku.

3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx povinen xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx vyplývá x §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx benzínu, xxxxx xxxx xxxxx x xxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx benzínu, xxxxx xx xxxxxx oktanové xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx shodným oktanovým xxxxxx xxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. náměstek xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxx Xxxx, v. r.