Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx znění. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.10.2016 Pokynem č. MF-7.

56

Xxxxx x. X-146

x xxxxxxxx xxxxxx x silniční xxxx x roce 1996

Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx.: 24543427

Č. x.: 151/34 050/96

Dne 26. xxxxx 1996 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky zákon x. 143/1996 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 16/1993 Sb., x xxxx silniční, xx xxxxx zákona x. 302/1993 Xx. x xxxxxx x. 243/1994 Sb. (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx").

Xxxxxx xxxxxx nabyla xxxxxxxxx xxx 30. května 1996, xxxxxx podle xx. XX se xxxxxxx xxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxx 1996.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejasností x zajištění jednotného xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx:

X §1 x §2

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx předchozí xxxxxx úpravě (xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 302/1993 Sb. x xxxxxx č. 243/1994 Xx. - xxxx xxx "předchozí xxxxxx xxxxxx"); xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx novelou zákona xxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxx x. 38/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích, a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x. 102/1995 Sb.

Předmětem xxxx xxxxxx

- xxxx xxx silniční xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přípojné xxx.),

- xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- ostatní xxxxxxx (xxxxxx kola, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxx.),

- vozidla, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx.

X §3 xxxx. 1 xxxx. e) x xxxx. 2

Xx xxxx silniční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx používaná x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravě, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 80 % xxxxxxxxx xxxxxxx vozidlem xx xxxxxxxxxx období. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvobození xx xxxx xx vztahuje xx celé xxxxxxxxx xxxxxx roku 1996. Xxxxxxxx x osvobození xxxxxxx městské hromadné xxxxxxx, ale xxxxxxxx xxx jejich osvobození xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X §6 xxxx. 5

Poplatníci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o 25 % u vozidel, xxxxx jsou xxxxxx (xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxx. x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxx nástaveb, xxxxx kontejnerů, Agro,

- XXXXX 148 Z, XXXXX 815 X, XXX W 50 XX, XXX X 60 LA, XXXXXXX XXX, XX-80, UNIMOG.

Dále xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hnojiv.

Nové znění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Na rozdíl xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx snížení xxxxx xxxxxx sazby x 25 % xxxxxxxx xxxxx poplatník xxxxxxxxxxx zemědělskou výrobu.

K xx. II

Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 1996. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zabezpečující linkovou xxxxxx vnitrostátní dopravu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rok 1996.

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejpozději do 15.4.1996 (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx") xx xxxx osvobozená xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx podle §64 xxxxxx č. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx-xx poplatník xxxxx xxxxxx xx nově xxxxxxxxxx vozidla, penále xxx xxxxx xxxx 30. května 1996 xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxx xx 30. xxxxxx 1996 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx II xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle novely xxxxxx (např. vozidla, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 50 %, xxx méně xxx 80 % x celkového počtu xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 1996), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zálohu. Stejně xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx §6 xxxx. 5 xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx, xxx. xx xxxxxxx xxxxx daňové xxxxx uplatnili x xxxxxxxxxx, xxxxx neprovozují xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. xxxxxxxx ministra xxxxxxx:

Xxx. Xxx Xxxx, x. x.