Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.10.2016 Xxxxxxx č. MF-7.

18

Pokyn x. D-112

o uplatňování xxxxxxxx daně ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1995,

xxx xxxxxxx ze xxxx a doplnění xxxxxx č. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx,

xx xxxxx xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxxx x. 243/1994 Xx.

(xxxxx x doplnění xxxxxx X-7 a D-68 xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx zpravodaji x. 2-3/1993 x x. 3/1994)

Xxxxxxxx: Xxx. Jaroslav Xxxxxxx, xxx.: 2454 3427

Č. x.: 151/6562/1995 xx xxx 22.xxxxx 1995

K §2 odst. 1

Předmět xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxx 1994 xxxxxx. Xxxxx č. 243/1994 Xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výkladům. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxx přidělenu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x České republice xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) fyzickými xxxxxxx x činnostem, z xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §7 (xxxxxx x podnikání x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zákon o xxxxxx z příjmů"),

b) xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx a příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, obce, xxxxxxx úřady xxxx.), x xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (§18 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

- xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx.

X těchto vozidel xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx využití vozidel x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx vloženo xx hmotného majetku xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx vyřazeno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické osoby. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x následnému xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx pachatel xx neznámý, vyřazuje xx pro xxxxx xxxx z příjmů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx k činnostem xxxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. účtovány xxxxxx (xxxxxxx) xxx xxxxx xxxx z xxxxxx podle §24 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx náhradách.

Daňová povinnost xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zřízena xx xxxxxx podnikání. Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx x která nejsou xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxx byla trvale xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx).

X §3 odst. 1 xxxx. x)

Xxxxxxxxx XX 91/441 xxxxxxx x xxxxxxxx č. 4) xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX 93/59. Xxxxxxx XX Xxxxxxx 83 (xxxxxxxx č. 4 xxxxxx) byl xxxxxxxx xxxxxxxxx XX Xxxxxxx 87. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx emisní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX 93/59 a xxxxxxxx US Xxxxxxx 87 jsou od xxxx xxxxxxxxxx do 31.12.1995.

Xxxxxxx EHK XXX.49 - 02 X (xxxxxxxxx EU 91/542 X) xxxxxxx x xxxxxxxx x. 4x) xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x celkové hmotnosti xxx 3,5 xxxx.

Xxxxxxxxx XX 94/12 (xxxxxxxx x. 4x) zákona) xx vztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hmotnosti xx 3,5 tuny, přičemž xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx x příslušném xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx) mají vedle xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx XX x. 93/59 xxxx xxxxxxx "(XXXX XX XX)".

X §6 odst. 5

X xxxxxx x. 243/1994 Xx. xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx", x xx pro xxxxx snížení roční xxxxxx xxxxx x 25 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx 1995 xxx xxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxx xxxxx x 25 % x xxxxxxxxxx vozidel určených xxx práce xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (ČSÚ, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce, xxx 01.41.11. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (rozmetadel xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.).".

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou:

a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) = xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx vykonávání určitých xxxxxxxxxx xxxxx. Není xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X - xxxxxxxxx,

X - autorýpadlo,

K - xxxxxxx,

X - xxxxxxxx,

X - požární,

D - xxxxxxxx

XX - xxxxxxxx xxxxx,

X - xxxxxx,

X - xxxxxxxxxxx,

X - xxxx,

XX - xx xxxxxxx xxxxxx,

XX - xxxxxxxx,

XX - xxxxxxxxx,

XX - xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx),

X - xxxxxxxxxx,

XX - xxxxxxxxx,

X - xxxxxxxxxxxx atd.

Přípojná vozidla xxxxxxxxx

x) XX - xxxxxx speciální = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vlastní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx, xxx bylo taženo xxxxxxxxx vozidlem xxxx xxxxxxxxx motorovým vozidlem, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx tažné xxxxxxx, x které xxxx určeno xxx xxxxxxxxx činnost.

Příklady provedení

- xxxxx xxxxxxxx,

- polní xxxxxx,

- požárnický,

- xxxxxxx,

- xxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx) xxxx.

x) NS - Xxxxx xxxxxxxxx = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá vlastní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nemá xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx podstatná xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx návěsů x xxxxx xxxx určeno xxx přepravní činnost.

Příklady xxxxxxxxx

- xxxxxxxxxx,

- xxxxx x kompresorem vzduchu xxxx.

x) XXX - xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX - xxxxx speciální traktorový xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx se nepovažuje xxxxxxx, xxxxx svou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx x nákladu), xxxx. Xxxxxxxx automobil (XX), x xx xxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx dopravu xxxxxx (xxxxxxxxxx betonu), xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.).

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

_____________________________________________________

Xxxx xxxxxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXX

1 _________________________________________________

SA - X2 - X laboratorní

_____________________________________________________

Rozdělení xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. x.: 25&xxxx;152/94-222 ze xxx 23.11.1994, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1.xxxxx 1995 a xxxxx xxxxxxxxx Směrnici XX XX x. x.: 17&xxxx;256/93-222 ze xxx 10.xxxxxx 1993. Xxxxxxx xxxxx daňové xxxxx x 25 % xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x zemědělské výrobě xxxxx xxxx zdaňovacího xxxxxx.

X §10

Xx xxxxxxxxxx xxxxxx roku 1995 xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx období roku 1994.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 15.4., 15.7., 15.10. x 15.12.

Xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 1/12 xxxxx xxxxxx xxxxx xx každý kalendářní xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx:

_______________________________________________________________________________

15.4. xxxxx, xxxx, xxxxxx

15.7. xxxxx, xxxxxx, xxxxxx

15.10. červenec, xxxxx, xxxx

15.12. xxxxx, xxxxxxxx

Xx xxxxxx automobily x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnanci cestovní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 25 Xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx automobilu xxxx xxxx přípojného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Postup xxx xxxxxxx xxxxx (denní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx roční xxxxxx xxxxx) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx změnit xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x téhož xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxx platí xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx. Zálohy xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období.

Správce xxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na daň xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx stanoví xxxxx x dani silniční.

I. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX:

Xxx. Jan Xxxx, x. x.

Xxxxx x. D-112 ve znění xxxxxxx xxx. č. 12, xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji x. 2/1996.