Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx č. MF-12, XX 11/2016 x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

79

Pokyn x. X-85

x xxxxxxxxxxx náhrad x výdajů, xxxxx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx x xxxx 1993 xxx xxxxx xxxx x xxxxxx

X. x.: 154/30 361/1994

Ministerstvo xxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx 1993 pro účely xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx §6 odst. 7 xxxx x) zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 1993 xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxx vlastního xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x x xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx podkladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. V xxxx souvislosti nutno xxxx xxxxxxx v xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxx xx vrub xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, např. xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx dodavatelskou xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1993 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx §6 odst. 7 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kalkulacemi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx pro xxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx, xxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxx právnických osob. Xxx-xx xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se xxx xx výše, x xxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx odpisování.

Ředitel xxxxxx 28:

Ing. Xxxxxxxxx Xxxxx, x. r.