Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx znění. Xxxxxxx Xxxxxxx č. MF-12, FZ 11/2016 x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

31

Pokyn č. X-73

x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 586/1992 Sb.,

o xxxxxx x příjmů, v xxxxxxx znění

Č. x.: 153/70 25/1994

Ministerstvo financí xx základě xxxxxxx xxxxxx poplatníků a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

xxxxxxx:

1) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xx xxxxxxxx podnikatelská xxxxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 389/1990 Sb., x dani x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2) X §4 xxxxxx

Xxxxxxx ve xxxxxx §4 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx,

x) x nemovitostí x movitých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx a xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx úmrtí xxxxxxxxxxx, u movitých xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxx xxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxx. x),

x) u motorových xxxxxxx dovezených xx xxxxxxxxx (koupených x xxxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

3) X §4 xxxx. 1 xxxx x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx se rozumí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx. náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo na xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

4) X §5 xxxx. 4 xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podle §5 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx zejména xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jiné úřední xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx cesty, xxxx, xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, výdaje xx xxxxxx x xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se však xxxxxxxxxx výdaje, xxxxx xxxxx uznat za xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx x dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx x ty, xxxxx xx xxx §26 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx majetkem x xxxxxxxxx se.

5) X §7 zákona

Xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xx základu (xxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxx xxxxx na xxxxx a nemá xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x podnikání x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, a xx xxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §7 odst. 4 xxxxxx.

6) K §40 xxxx. 5 xxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1993 xxx §28 xxxx. 4 xxxxxx x. 389/1990 Sb., x dani x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 1993 xxxxxxxx xx xxxxxxx §40 xxxx. 5 xxxxxx x. 389/1990 Xx., x to xx xxxx dvou xxx xx xxxxx roku, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx u xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxx zhodnocení, xxxxxxx xx o xxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a odpis xx stanoví x xxxx xxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1993, xxx xxxx výdaj (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §40 odst. 5 xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 389/1990 Xx., x xxxx x příjmů xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx pro odklad xxxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je, zda xxx xxxxxxxxx odklad xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x příjmů xxxxxxxxxxxx xxx zrušen x 31.12.1992, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 1992. Xxxxxxxxxx §40 xxxx. 5 xxxxxx xxxx xxxxx určuje, že xxxxx o xxxx x příjmů obyvatelstva xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) X §7 a §8

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxx. Xxxxxxxx při xxxxxxxxx základu xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x běžného xxxx (xxxxx x běžného xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 zákona), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.