Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32023D0692 ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/692 ze dne 28. března 2023, kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) R P
32023D0615 ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2023/615 ze dne 14. března 2023 o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2022/170 (EUTM Somalia/1/2023) R P
32023D0614 ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2023/614 ze dne 14. března 2023 o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou partnerskou misi Evropské unie v Nigeru (EUMPM Niger) (EUMPM Niger/1/2023) R P
32023D0613 ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2023/613 ze dne 14. března 2023 o jmenování vedoucího mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2023) R P
32023D0600 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/600 ze dne 13. března 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro topidla pro vytápění místností, svítidla pro akvária, proudové chrániče a bubnové sušičky R P
32023D0598 ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/598 ze dne 14. března 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2021/698 s cílem zahrnout do něj Program Unie pro bezpečnou konektivitu R P
32023D0597 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/597ze dne 13. března 2023 o jmenování jednoho člena Evropského hospodářského a sociálního výboru, navrženého Portugalskou republikou R P
32023D0596 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/596 ze dne 13. března 2023 o jmenování jednoho náhradníka Výboru regionů, navrženého Belgickým královstvím R P
32023D0577 ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/577 ze dne 13. března 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2021/509 o zřízení Evropského mírového nástroje R P
32023D0575 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/575 ze dne 9. března 2023, kterým se Polsku uděluje svolení v zájmu Evropské unie ratifikovat změnu Úmluvy o zachování a řízení populací tresky tmavé ve střední části Beringova moře R P
32023D0572 ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/572 ze dne 13. března 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny R P
32023D0568 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/568 ze dne 9. března 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Unie na 228. zasedání Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), pokud jde o přijetí změny 93 přílohy 10 – O civilní letecké telekomunikační službě, svazku I – Radionavigační prostředky Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, a změny Technických instrukcí pro bezpečnou leteckou dopravu nebezpečného zboží s cílem umožnit v odbavených zavazadlech přepravu aktivních sledovacích zařízení napájených malými lithiovými bateriemi R P
32023D0567 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/567 ze dne 9. března 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 66. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy k Jednotné úmluvě o omamných látkách z roku 1961, ve znění protokolu z roku 1972, a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971 R P
32023D0549 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2023/549 ze dne 6. března 2023 o přístupu k některým údajům TARGET a jejich použití a o zrušení rozhodnutí ECB/2010/9 (ECB/2023/3) R P
32023D0546 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/546 ze dne 7. března 2023 o jmenování jedné členky a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Republikou Slovinsko R P
32023D0545 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/545 ze dne 7. března 2023 o jmenování tří členů a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Spolkovou republikou Německo R P
32023D0497 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/497 ze dne 3. března 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech R P
32023D0496 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/496 ze dne 2. března 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na Světovém fóru Evropské hospodářské komise OSN pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 a 164 a návrh změny úplného usnesení R.E.5 R P
32023D0495 ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2023/495 ze dne 28. února 2023 o přijetí příspěvku třetího státu na vojenskou pomocnou misi Evropské unie na podporu Ukrajiny (EUMAM Ukraine) (EUMAM Ukraine/1/2023) R P
32023D0438 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/438 ze dne 24. února 2023, kterým se povoluje odchylka požadovaná některými členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o použití jiných prostředků než metod elektronického zpracování dat pro výměnu a uchovávání informací pro verzi 2 systému kontroly při dovozu 2 R P