Animace načítání

Stránka se připravuje...


32022D1639
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/1639 ze dne 21. září 2022 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku
2022
1639
21.09.2022
Rozhodnutí
3
D