Animace načítání

Stránka se připravuje...


32022D1627
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/1627 ze dne 19. září 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
2022
1627
19.09.2022
Rozhodnutí
3
D