Animace načítání

Stránka se připravuje...


32019R2199
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2199 ze dne 17. října 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
2019
2199
17.10.2019
Nařízení
3
R
Postupy při vývozu zboží (02.40.10.30), Společná zahraniční a bezpečnostní politika (18)